> > ahí che vai revisado :)
> 
> dicia
> 
> marce,  ahí che vai revisado :)

Isto non se fai así, quero dicir, non hai porque enviarmo a min!

O procedemento correcto para a tradución dos debconf templates é enviar un 
correo de informe de erro como o que vou enviar despois CC a trasno.
Eu entendo que se o tradutor que figura no campo <destinatario> non está activo 
(como é o caso de Tarrío) calquera voluntario pode coller a tradución.

E xa que estamos: como levas o de activar o galego no DDTP 
(http://ddtp.debian.net/ddtss/index.cgi/xx)
Instrucións para a activación: http://www.debian.org/international/l10n/ddtp

(O que tamén teño que facer é ver de empregar o pootle.debian.net, pero déixoo 
para despois de rematar co pcbsd.org:8080; ademais, estes de estremadura non 
sei a que carallo andarán que non acaba de funcionar)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a