Ola,
cumprindo cas miñas obrigas como secretario envío a seguinte
información concerninte ao proceso de solicitude para ser admitido
como novo socio ou nova socia da "Asociación Cultural para a
Galeguización de Software Libre Proxecto Trasno".

Primeiro, NON hai que ser socio para seguir colaborando de forma
voluntaria. Distingamos "trasnego" de "socio da Asociación Cultural
para a Galeguización de Software Libre Proxecto Trasno". Son cousas
diferentes. Un trasnego non paga e segue a ter a súa opinión como até
o de agora, pero para as cuestións de "aparato" só votan os socios,
que son trasnegos de pago.

Antes de que me esqueza aviso de que a asemblea constituinte definiu
unha cota anual de 15€ por socio, bardante para estudantes e
desempregados que é de 9€ tal como se reflicte en
http://trasno.net/trasno:asociacion. Non sei se a cota hai que pagala
para entrar ou non, prefiro que este tema o aclare outra persoa que
estea máis ao tanto deste punto exacto. Nesta mesma páxina están os
estatutos que non estaría mal que lerades antes de lanzarvos.

Os interesados deberán enviarme (xa lles comunicarei eu ao presidente
e ao vicepresidente as altas) unha imaxe dixitalizada do seu DNI
(escaneada) a poder ser metida dentro dun ficheiro PDF, e ademais
deberán crear enviarme un ficheiro Vcard cos seguintes datos:

* Nome completo
* Teléfono de contacto (indicando se é móbil ou fixo)
* Enderezo de correo electrónico
* Mensaxería instantánea (Jabber e outras como MSN se queredes)
* Enderezo completo:
  * Rúa e número
  * Localidade
  * Provincia
  * Código postal
  * País
* Data de nacemento
* Alcume (importante para aqueles que adoitan usalo para identificarse)
* Número de DNI
* Fotografía

Envío un vídeo de Youtube sobre como crear a Vcard cunha interface GUI
usando Contacts e Evolution, é dicir, en GNOME. Lembrade ter instalado
Contacts e Evolution:

http://www.youtube.com/watch?v=IvcoVwRLD0c

No anexo vai un minicomo de Miguel Bouzada sobre como crear a Vcard
cun editor de texto, aínda que non vale para incluír a fotografía na
Vcard.

Adrián dixera nunha mensaxe que en KDE era así:

> Ficheiro -> Exportar -> Exportar a vCard 3.0

aínda que supoño que á explicación lle falta algo máis así que vou
citar unhas mensaxes enviadas á rolda de Trasno:

>> Con Kontact: Contactos -> Ficheiros -> Novo contacto -> Cubrir datos ->
>> Exportar como [LDIF, vCard...]
>
> Eu só tiven que premer co botón dereito do rato sobre min na lista de
> contactos, darlle a «Enviar contacto», escribir "Mig" no campo para o
> destinatario, e pouco máis :)
>
>> Con evolution: Vista de contactos -> Editar contacto -> Ficheiro -> Gardar
>> como vCard
>>
>> Con thunderbird: Libreta de direccións -> Escoller contacto propio ->
>> Ferramentas -> Exportar... -> vCard, LDIF...

Creo que isto é todo. Non dubidedes en preguntar calquera dúbida.

Ata logo,
          Leandro Regueiro

Attachment: mini-COMO-vcard.odt
Description: application/vnd.oasis.opendocument.text

Responderlle a