Estaba a ver de facer unhas notas para o wiki, sobre o emprego de caracteres
especiais (ASCII estendido) e saíume isto, creedes que sería necesario máis
detalle ?

 *Escribindo caracteres especiais *

Prememos [Ctrl]+[Maiús]+[u]

e apareceranos un u subliñado *u*

escribimos de seguido o valor hexadecimal do símbolo ASCII correspondente

(como exemplo imos empregar o O barrado ou cruzado Ø cuio valor hexadecimal
é D8)

*ud8*

e tras premer [Barra espaciadora] ou [Intro]

convertese no símbolo que precisamos:

Ø

algúns símbolos:

ASCII


 *Símbolo*

*HTML*


 *Descrición*


 Alternativa

*Dec*

*Hex*

*Número*

*Nome*

162

A2

*¢*

¢

¢

signo de centavo

[Alt Gr]+[C]

163

A3

*£*

£

£

signo de Libra Esterlina

[Alt Gr]+[Maiús]+[3]

164

A4

*¤*

¤

¤

signo de divisa xeral


  165

A5

*Â¥*

¥

¥

signo de Yen

[Alt Gr]+[Maiús]+[Y]

166

A6

*¦*

¦

¦

barra vertical partida


  167

A7

*§*

§

§

signo de sección ou parágrafo

[Alt Gr]+[Maiús]+[S]

182

B6

*¶*

¶

¶

signo de fin de paragrafo

[Alt Gr]+[R]

184

B8

*¸*

¸

¸

cedilla


  169

A9

*©*

©

©

signo de dereitos de autor *–* copyright

[Alt Gr]+[Maiús]+[C]

174

AE

*®*

®

®

signo de marca rexistrada

[Alt Gr]+[Maiús]+[R]

8482

2122

™

™


 signo de marca rexistrada *– *trade mark

[Alt Gr]+[Maiús]+[8]

176

B0

*°*

°

°

signo de grao

[Alt Gr]+[Maiús]+[0]

186

BA

*º*

º

º

indicador ordinal masculino *–* “o” voado


  170

AA

*ª*

ª

ª

indicador ordinal feminino *– *“a” voado


  177

B1

*±*

±

±

signo de máis ou menos

[Alt Gr]+[Maiús]+[9]

185

B9

*¹*

¹

¹

superíndice un


  178

B2

*²*

²

²

superíndice dous *–* cadrado


  179

B3

*³*

³

³

superíndice tres *–* cúbico


  188

BC

*¼*

¼

¼

fracción un cuarto


  189

BD

*½*

½

½

fracción un medio *–* metade

[Alt Gr]+[5]

402

192

*ƒ*

ƒ


 signo de función


  8240

2030

‰

‰


 signo de por milleiro


  247

F7

*÷*

÷

÷

signo de división

[Alt Gr]+[Maiús]+[*. :*]

175

AF

*¯*

¯

¯

raia alta ou macrón


  8211

2013

–

–


 raia curta (dobre do guión)


  8212

2014

—

—


 raia longa


  8230

2026

…

…


 puntos suspensivos


  8226

2022

•

•


 viñeta *– *topo* –* bullet


  171

AB

*«*

«

«

comiñas latinas de apertura

[Alt Gr]+[Z]

187

BB

*»*

»

»

comiñas latinas de peche

[Alt Gr]+[X]

8216

2018

‘

‘


 comiña inglesa simple esquerda


  8217

2019

’

’


 comiña inglesa simple dereita

[Alt Gr]+[Maiús]+[V]

8218

201A

‚

‚


 comiña inglesa simple esquerda *–* baixa

[Alt Gr]+[Maiús]+[B]

8220

201C

“

“


 dobres comiñas inglesas esquerda

[Alt Gr]+[V]

8221

201D

”

”


 dobres comiñas inglesas dereita

[Alt Gr]+[B]

8222

201E

„

„


 dobres comiñas inglesas *–* baixa


  8224

2020

†

†


 cruz


  8225

2021

‡

‡


 dobre cruz


 Pódese consultar a táboa ASCII completa aquí:
http://ascii.cl/es/codigos-html.htm
------------ próxima parte ------------
Borrouse un anexo en formato HTML...
URL: 
<http://listas.trasno.net/private/proxecto/attachments/20100720/f94fa163/attachment-0001.htm>

Responderlle a