Ei-la lista de erros "base baseamento", é dicir, erros por:
a) Definición de dúas palabras nunha mesma entrada (base baseamento,
aldea aldeán)
b) Presenza no  significante de partes que deberían estar no significado
Nota: inclúo a listaxe de contracción (tódolos tódalas), por non estar
certo de se debe ir así nun dicionario ou non.

Son unhas 73 entradas dun total de 49287 (o 0,148 % do total das
entradas),  a cuestón é: tedes azos para informar  á rag?

acibecharía
acibechería
agocho agoirador
aldea aldeán
alelo
amarelear
amortuxar
andoriña andorrano
V arrefriado
asemade asemade
barro barroco
base baseamento
becerra becerreiro
beira beirada
casoupo caspa
centríolo
conector
dalgún dalgunha
daquel daquela
daqueloutro daqueloutra
desoutro desoutra
deste desta
destoutro destoutra
doutro doutra
edificábel
eludíbel
empedrada
emperatriz
empincha empencha.
entrámbolos entrámbalas
equiparábel
eucariota
fax
graal grabar
heterocigoto
holoceno
lle lless
llelo llela
llo lla
mailo maila
mañizo
mencía
metasbábel
mildio milenario
mutar
nalgún nalgunha
naquel naquela
naqueloutro naqueloutra
nel nela
nese nesa
nesoutro nesoutra
neste nesta
nestoutro nestoutra
nolo nola
noutro noutra
p aralitúrxico
patrón patronal
pobo poboación
saída
tódolos tódalas
tralo2 trala
uli xinoso
ulo ula
usma
valerianáceas
vencíbel
vitoriosamente
x acer
x émini
xo nio
zafallar .
zarapico
zoco zócolo
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a