Aquí tienes, Albert. Un saludo, y muchas gracias por todo.

PS: Si es que no lo has hecho ya, comenta a los desarrolladores del sitio lo de 
que el botón de «Join now!» sea texto en vez de imagen ;)

O Xoves, 13 de Decembro de 2012 21:15:41 Adrián Chaves Fernández escribiu:
> Xa me poño eu agora.
> 
> O Xoves, 13 de Decembro de 2012 17:13:03 Albert Astals Cid escribiu:
> > Ola!
> > 
> > Antes de nada, siento el correo en castellano.
> > 
> > Alguno de los traductores del KDE (Marce, etc) podriais darle un vistazo a 
> > http://websvn.kde.org/trunk/l10n-kde4/templates/messages/www/jointhegame.pot?view=log
> > i traducirlo?
> > 
> > Asi sería más fácil para la gente que se lea 
> > http://dot.kde.org/2012/12/12/season-giving y acabe en la página de Join 
> > The Game.
> > 
> > Grazas,
> >   Albert
> > 
> > P.D: No estoy subscrito, hacedme CC en caso de que necesiteis respuesta por 
> > mi parte
> > _______________________________________________
> > Proxecto mailing list
> > Proxecto@trasno.net
> > http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
> > 
# Copyright (C) YEAR This_file_is_part_of_KDE
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Adrián Chaves Fernández <adriyeticha...@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
"POT-Creation-Date: 2012-10-27 07:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-13 22:01+0100\n"
"Last-Translator: Adrián Chaves Fernández <adriyeticha...@gmail.com>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"

#: protected/components/Controller.php:35
msgctxt "Menu"
msgid "Home"
msgstr "Inicio"

#: protected/components/Controller.php:38
msgctxt "Menu"
msgid "Join"
msgstr "Unirse"

#: protected/components/Controller.php:40
msgctxt "Menu"
msgid "Widgets"
msgstr "Trebellos"

#: protected/components/Controller.php:41
msgctxt "Menu"
msgid "Edit profile"
msgstr "Editar o perfil"

#: protected/components/Controller.php:42
msgctxt "Menu"
msgid "My donations"
msgstr "Doazóns propias"

#: protected/components/Controller.php:45
msgctxt "Menu"
msgid "List of members"
msgstr "Lista de membros"

#: protected/components/Controller.php:46
msgctxt "Menu"
msgid "Contact us"
msgstr "Contacte connosco"

#: protected/components/Controller.php:49
msgctxt "Menu"
msgid "Login"
msgstr "Acceder"

#: protected/components/Controller.php:51
msgctxt "Menu"
msgid "Logout"
msgstr "Saír"

#: protected/components/Controller.php:56
msgctxt "Menu"
msgid "Members"
msgstr "Membros"

#: protected/components/Controller.php:57
msgctxt "Menu"
msgid "Payments"
msgstr "Pagamentos"

#: protected/controllers/JoinController.php:20
msgctxt "join"
msgid "Become a supporting member of KDE for only 100 €/year"
msgstr "Fágase socio adherente de KDE por só 100€ ao ano."

#: protected/controllers/JoinController.php:34
msgctxt "join"
msgid "Enter the verification code we sent to :email"
msgstr "Introduza o código de verificación que lle enviamos a :email."

#: protected/controllers/JoinController.php:42
msgctxt "join"
msgid "The verification code you entered is wrong"
msgstr "O código de verificación que introduciu é incorrecto."

#: protected/controllers/JoinController.php:69
msgctxt "join"
msgid "Enter your personal information"
msgstr "Forneza a súa información persoal"

#: protected/controllers/JoinController.php:84
msgctxt "join"
msgid ""
"You either have javascript disabled or you are a spambot. In case of the "
"former, please enable javascript on your browser."
msgstr ""
"Ou ben ten JavaScript desactivado, ou ben é un robot. Supoñendo que se trate "
"do primeiro, active JavaScript no navegador."

#: protected/controllers/JoinController.php:89
msgctxt "join"
msgid "Your verification number on KDE's Join The Game"
msgstr "O seu número de verificación en «Join The Game»"

#: protected/controllers/JoinController.php:97
msgctxt "join"
msgid "New member on KDE's Join The Game"
msgstr "Novo membro de «Join The Game»"

#: protected/controllers/JoinController.php:123
msgctxt "join"
msgid "Enter payment information"
msgstr "Forneza a información de pagamento"

#: protected/controllers/JoinController.php:164
msgctxt "join"
msgid "Thank You."
msgstr "Grazas."

#: protected/controllers/MemberController.php:41
msgctxt "member"
msgid ""
"We have :count supportings members. Here are those who chose to be listed "
"publicly."
msgstr ""
"Contamos con :count membros adherentes. Estes son os que escolleron aparecer "
"na lista pública."

#: protected/controllers/MemberController.php:51
msgctxt "member"
msgid "Be proud and help KDE even more!"
msgstr "Presuma e axude aínda máis a KDE!"

#: protected/controllers/MemberController.php:70
msgctxt "member"
msgid "Create a member"
msgstr "Crear un membro"

#: protected/controllers/MemberController.php:85
msgctxt "member"
msgid ":fullName's account with id ':id' has been created successfully."
msgstr "A conta de :fullName, co identificador «:id», creouse correctamente."

#: protected/controllers/MemberController.php:101
msgctxt "member"
msgid "Members list"
msgstr "Lista de membros"

#: protected/controllers/MemberController.php:123
msgctxt "member"
msgid "Update :fullName"
msgstr "Actualizar :fullName"

#: protected/controllers/MemberController.php:143
msgctxt "member"
msgid ":fullName's profile updated successfully"
msgstr "O perfil de :fullName actualizouse correctamente."

#: protected/controllers/MemberController.php:155
msgctxt "member"
msgid "Login"
msgstr "Acceder"

#: protected/controllers/MemberController.php:167
msgctxt "member"
msgid "Provided username and password are wrong"
msgstr "O nome de usuario e contrasinal introducidos non son correctos."

#: protected/controllers/MemberController.php:194
msgctxt "member"
msgid "Your profile has been updated successfully"
msgstr "Actualizouse correctamente o seu perfil."

#: protected/controllers/MemberController.php:197
msgctxt "member"
msgid "Edit profile for :fullName"
msgstr "Editar o perfil de :fullName"

#: protected/controllers/MemberController.php:205
msgctxt "member"
msgid "My donations"
msgstr "Doazóns propias"

#: protected/controllers/MemberController.php:208
msgctxt "member"
msgid "Next payment scheduled for :date <br /> (:days days)"
msgstr ""
"O seguinte pagamento está programado para o :date <br /> (restan :days días)"

#: protected/controllers/MemberController.php:262
msgctxt "member"
msgid "Email sent to :count members."
msgstr "Enviouse o correo aos :count membros."

#: protected/controllers/MemberController.php:302
msgctxt "join"
msgid ":count (active) members have skipped their payments."
msgstr ":count membros (activos) saltáronse os seus pagamentos."

#: protected/controllers/MemberController.php:323
msgctxt "member"
msgid "Subject"
msgstr "Asunto"

#: protected/controllers/MemberController.php:324
msgctxt "member"
msgid "Body"
msgstr "Mensaxe"

#: protected/controllers/MemberController.php:325
msgctxt "member"
msgid "From (email address)"
msgstr "Remitente (correo electrónico)"

#: protected/controllers/paypal/ExpressController.php:51
msgctxt "payment"
msgid "Recurring payment for :fullName"
msgstr "Pagamento periódico de :fullName"

#: protected/controllers/paypal/StandardController.php:4
msgctxt "join"
msgid "Thank you for supporting KDE!"
msgstr "Grazas por apoiar a KDE!"

#: protected/controllers/RecoverController.php:15
msgctxt "member"
msgid "Recover your password"
msgstr "Recuperar o contrasinal."

#: protected/controllers/RecoverController.php:31
msgctxt "join"
msgid "Recover password on KDE's Join The Game"
msgstr "Recuperar o contrasinal para «Join The Game»."

#: protected/controllers/RecoverController.php:38
msgctxt "member"
msgid "Please check your inbox and click on the provided link."
msgstr "Abra a súa caixa de correo e siga a ligazón que lle enviamos."

#: protected/controllers/RecoverController.php:42
msgctxt "member"
msgid "Entered email address is not registered"
msgstr "O enderezo de correo introducido non está rexistrado."

#: protected/controllers/RecoverController.php:63
msgctxt "member"
msgid "Your new password is: :password"
msgstr "O seu novo contrasinal é «:password»."

#: protected/models/Member.php:22 protected/models/Member.php:26
msgctxt "member"
msgid "Password and its confirmation dont match"
msgstr "O contrasinal non coincide co de confirmación."

#: protected/models/Member.php:35
msgctxt "member"
msgid "First name"
msgstr "Nome"

#: protected/models/Member.php:36
msgctxt "member"
msgid "Last name"
msgstr "Apelidos"

#: protected/models/Member.php:37
msgctxt "member"
msgid "Email address"
msgstr "Correo electrónico"

#: protected/models/Member.php:38
msgctxt "member"
msgid " Birth Date"
msgstr "Data de nacemento"

#: protected/models/Member.php:39
msgctxt "member"
msgid "Address"
msgstr "Enderezo físico"

#: protected/models/Member.php:40
msgctxt "member"
msgid "Password"
msgstr "Contrasinal"

#: protected/models/Member.php:41
msgctxt "member"
msgid "Password Confirmation"
msgstr "Confirmación do contrasinal"

#: protected/models/Member.php:45
msgctxt "member"
msgid "Do you want your name to be publicly mentioned?"
msgstr "Quere que o seu nome apareza publicamente?"

#: protected/models/Payment.php:40
msgctxt "payment"
msgid "Annualy"
msgstr "Anual"

#: protected/models/Payment.php:41
msgctxt "payment"
msgid "Quarterly"
msgstr "Trimestral"

#: protected/models/Payment.php:51
msgctxt "payment"
msgid "Done"
msgstr "Efectuado"

#: protected/models/Payment.php:52
msgctxt "payment"
msgid "Pending"
msgstr "Pendente"

#: protected/models/Payment.php:53
msgctxt "payment"
msgid "Failed"
msgstr "Non efectuado"

#: protected/models/Payment.php:112
msgctxt "payment"
msgid "Direct Debit Authorization (Germany only)"
msgstr "Autorización de débito directa (só na Alemaña)"

#: protected/models/Payment.php:118 protected/models/Payment.php:138
#: protected/models/Payment.php:158
msgctxt "join"
msgid "Your payment for Join The Game campaign"
msgstr "O seu pagamento para a campaña «Join The Game»"

#: protected/models/Payment.php:132
msgctxt "payment"
msgid "Direct Transfer (Manual)"
msgstr "Transferencia directa (manual)"

#: protected/models/Payment.php:152
msgctxt "payment"
msgid "Paypal (manual)"
msgstr "Paypal (manual)"

#: protected/models/Payment.php:175
msgctxt "payment"
msgid "Paypal (instant, recommended)"
msgstr "Paypal (instantáneo, recomendado)"

#: protected/models/PaypalPayment.php:62
msgctxt "payment"
msgid "Paypal"
msgstr "Paypal"

#: protected/views/join/button.php:9
msgctxt "join"
msgid "Welcome :fullName."
msgstr "Benvido, :fullName."

#: protected/views/join/button.php:14
msgctxt "join"
msgid "Your next payment is due in :days days."
msgstr "O seu seguinte pagamento vence en :days días."

#: protected/views/join/button.php:17
msgctxt "join"
msgid "Your membership is expired."
msgstr "Perdeu o status de socio adherente."

#: protected/views/join/button.php:19
msgctxt "join"
msgid "Your membership is not completed yet."
msgstr "Aínda non completou os pasos para converterse en socio adherente."

#: protected/views/join/email.php:11 protected/views/join/information.php:2
#: protected/views/join/payment.php:15 protected/views/join/verification.php:10
msgctxt "join"
msgid "Next"
msgstr "Seguinte"

#: protected/views/join/index.php:5
msgctxt "join"
msgid "Why join?"
msgstr "Por que unirse?"

#: protected/views/join/index.php:8
msgctxt "join"
msgid ""
"Help create beautiful software that gives you full freedom and protects your "
"privacy."
msgstr ""
"Axude a crear software fermoso que lle dea todas as liberdades e protexa a "
"súa intimidade."

#: protected/views/join/index.php:10
msgctxt "join"
msgid "Be part of a great community."
msgstr "Forme parte dunha gran comunidade."

#: protected/views/join/index.php:12
msgctxt "join"
msgid "Become&nbsp;an&nbsp;official&nbsp;supporting member of KDE eV."
msgstr "Fágase&nbsp;socio&nbsp;adherente&nbsp;oficial de KDE eV."

#: protected/views/join/index.php:17
msgctxt "join"
msgid "You can help"
msgstr "Pode axudar"

#: protected/views/join/index.php:20
msgctxt "join"
msgid ""
"Your&nbsp;money&nbsp;funds&nbsp;contributor meetings and infrastructure."
msgstr ""
"Os&nbsp;seus&nbsp;cartos&nbsp;empréganse&nbsp;para encontros de colaboradores "
"e para a infraestrutura."

#: protected/views/join/index.php:22
msgctxt "join"
msgid ""
"It keeps our software safe for the future and raises awareness for Free "
"Software and Free Culture."
msgstr ""
"Mantén o noso software a salvo de cara ao futuro, e axuda a dar a coñecer o "
"software e a cultura libres."

#: protected/views/join/index.php:24
msgctxt "join"
msgid "Support our annual conferences Akademy, Camp KDE and KDE.in."
msgstr "Contribúa ás nosas conferencias anuais: Akademy, Camp KDE e KDE.in."

#: protected/views/join/index.php:30
msgctxt "join"
msgid "Your benefits"
msgstr "Recibirá a cambio"

#: protected/views/join/index.php:32
msgctxt "join"
msgid "Your own personalized membership card"
msgstr "A súa propia tarxeta de membro personalizada."

#: protected/views/join/index.php:33
msgctxt "join"
msgid "A welcome pack with a little gift, unique to you"
msgstr "Un paquete de benvida cun pequeno agasallo, único para vostede."

#: protected/views/join/index.php:34
msgctxt "join"
msgid "Invitation to attend the annual general assembly of KDE e.V."
msgstr "Unha invitación para asistir á asemblea anual xeral de KDE e.V."

#: protected/views/join/index.php:35
msgctxt "join"
msgid "Regular first hand reports about KDE's activities"
msgstr ""
"Informes regulares sobre as actividades de KDE que recibirá de primeira man."

#: protected/views/join/index.php:41
msgctxt "join"
msgid "About KDE eV"
msgstr "Sobre KDE e.V."

#: protected/views/join/index.php:43
msgctxt "join"
msgid ""
"KDE eV is a non-profit organization that represents the KDE Project in legal "
"and financial matters."
msgstr ""
"KDE e.V. é unha organización sen ánimo de lucro que representa o proxecto KDE "
"en asuntos legais e financeiros."

#: protected/views/join/index.php:45
msgctxt "join"
msgid ""
"Read more at the <a href=\"http://ev.kde.org\";>eV site</a> and in the <a "
"href=\"http://ev.kde.org/reports/\";>eV reports</a>."
msgstr ""
"Ten información máis detallada no <a href=\"http://ev.kde.org\";>sitio web da "
"asociación</a>, onde tamén poderá acceder aos <a "
"href=\"http://ev.kde.org/reports/\";>informes</a>."

#: protected/views/join/index.php:52
msgctxt "join"
msgid ""
"KDE has awesome technology developed by an incredible community, it's an "
"honor to join the game\n"
"<br />\n"
"- Georg Greve, founder FSFE"
msgstr ""
"«KDE ten unha tecnoloxía impresionante desenvolvida por unha comunidade "
"incríbel, é unha honra unirse ao xogo!»\n"
"<br />\n"
"— Georg Greve, membro fundador da FSFE"

#: protected/views/join/payment.php:3
msgctxt "join"
msgid "Payment method"
msgstr "Método de pagamento"

#: protected/views/join/payment.php:9
msgctxt "join"
msgid "Payment period"
msgstr "Período de pagamento"

#: protected/views/layouts/main.php:14
msgctxt "theme"
msgid "Join The Game"
msgstr "Join The Game"

#: protected/views/layouts/main.php:67
msgctxt "join"
msgid "Show your love for KDE, join the game!"
msgstr "Demostre o seu aprecio por KDE, únase ao xogo!"

#: protected/views/member/_form.php:151
msgctxt "member"
msgid "Save"
msgstr "Gardar"

#: protected/views/member/admin.php:14
msgctxt "member"
msgid "Passed"
msgstr "Aprobado"

#: protected/views/member/admin.php:16
msgctxt "member"
msgid ":days Days"
msgstr ":days días"

#: protected/views/member/admin.php:23
msgctxt "member"
msgid "Passive"
msgstr "Pasivo"

#: protected/views/member/admin.php:42
msgctxt "member"
msgid "Passive?"
msgstr "Pasivo?"

#: protected/views/member/admin.php:46
msgctxt "member"
msgid "Next payment"
msgstr "Seguinte pagamento"

#: protected/views/member/admin.php:50
msgctxt "member"
msgid "Send email"
msgstr "Enviar o correo"

#: protected/views/member/admin.php:65
msgctxt "member"
msgid "List of payments"
msgstr "Lista de pagamentos"

#: protected/views/member/admin.php:74
msgctxt "member"
msgid "Send an email to selected members"
msgstr "Enviar un correo aos membros seleccionados"

#: protected/views/member/index.php:17
msgctxt "member"
msgid "Since :date"
msgstr "Desde :date"

#: protected/views/member/login.php:20
msgctxt "member"
msgid "Lost your password?"
msgstr "Perdeu o contrasinal?"

#: protected/views/payment/admin.php:2
msgctxt "payment"
msgid "Add new payment"
msgstr "Engadir un novo pagamento"

#: protected/views/payment/admin.php:6
msgctxt "payment"
msgid "View all automatic payments"
msgstr "Ver todos os pagamentos automáticos"

#: protected/views/payment/admin.php:10
msgctxt "payment"
msgid "Estimate payments"
msgstr "Estimar os pagamentos"

#: protected/views/payment/create.php:67
msgctxt "payment"
msgid "Sync"
msgstr "Sincronizar"

#: protected/views/payment/estimate.php:4
msgctxt "payment"
msgid "From"
msgstr "Remitente"

#: protected/views/payment/estimate.php:14
msgctxt "payment"
msgid "To"
msgstr "Destinatario"

#: protected/views/payment/estimate.php:38
msgctxt "payment"
msgid ""
"We estimate :amount euros to be payed from :from to :to. Below, is a "
"detailed list of expected payments."
msgstr ""
"Estímase que se pagarán :amount euros entre o :from e o :to. A continuación "
"ten unha lista detallada dos pagamentos que se esperan."

#: protected/views/payment/estimate.php:46
msgctxt "payment"
msgid "Number"
msgstr "Número"

#: protected/views/payment/estimate.php:47
msgctxt "payment"
msgid "Full Name"
msgstr "Nome completo"

#: protected/views/payment/estimate.php:48
msgctxt "payment"
msgid "Expected payment date"
msgstr "Data na que se espera o pagamento"

#: protected/views/payment/estimate.php:49
msgctxt "payment"
msgid "Expected payment amount"
msgstr "Cantidade que se espera recibir"

#: protected/views/payment/paypal/recurring_profile.php:4
msgctxt "payment"
msgid "Profile ID"
msgstr "Identificador"

#: protected/views/payment/paypal/recurring_profile.php:13
msgctxt "payment"
msgid "Status"
msgstr "Estado"

#: protected/views/payment/paypal/recurring_profile.php:22
msgctxt "payment"
msgid "Description"
msgstr "Descrición"

#: protected/views/payment/paypal/recurring_profile.php:31
msgctxt "payment"
msgid "Amount"
msgstr "Cantidade"

#: protected/views/payment/paypal/recurring_profile.php:40
msgctxt "payment"
msgid "Start date"
msgstr "Data de inicio"

#: protected/views/payment/paypal/recurring_profile.php:49
msgctxt "payment"
msgid "Last payment"
msgstr "Último pagamento"

#: protected/views/payment/paypal/recurring_profile.php:58
msgctxt "payment"
msgid "Next scheduled payment"
msgstr "Seguinte pagamento programado"

#: protected/views/payment/SumColumn.php:22
msgctxt "payment"
msgid "Total: :done/:all"
msgstr "Total: :done/:all"

#: protected/widgets/FullBannerWidget.php:13
#: protected/widgets/SignatureBannerWidget.php:13
msgctxt "member"
msgid ":fullName, KDE supporting member."
msgstr ":fullName, socio adherente de KDE."

#: protected/widgets/FullBannerWidget.php:21
#: protected/widgets/RectangleBannerWidget.php:23
msgctxt "member"
msgid "Since :date."
msgstr "Desde :date."

#: protected/widgets/RectangleBannerWidget.php:12
msgctxt "member"
msgid ":fullName,"
msgstr ":fullName,"

#: protected/widgets/RectangleBannerWidget.php:18
msgctxt "member"
msgid "KDE Supporting member."
msgstr "socio adherente de KDE."

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a