Algunha opinión sobre algún dos seguintes 10 cambios que penso aplicar ao
Pology?

• Modificar:
  • noPT-2010-dual_search
    • Non dar como erro a tradución de «look up» como «buscar».
  • noPT-2011_dock
    • Non obrirgar a traducir «dock» como «doca» cando non é unha
palabra solta ou vai seguido de «-able» («dock-able»).
  • noPT-2011-dual_track3 (tracking ←→ seguimento)
    • Permitir a tradución de «monitoring» como «seguimento» (e
«monitored» como «baixo seguimento»).
  • noPT-2011-dual_upload
    • Ignorar «enviar» cando estea seguido de «por correo», pois pode
estar a traducir «mail» como verbo.
  • PT-2013-dual_address
    • Permitir «enderezo» cando a cadea orixinal contén «URL», sempre
que vaia seguido de «URL» («enderezo URL»). Aínda que a miúdo traducimos
«URL» como tal, entendo que a forma más correcta de traducir «URLs» é
«enderezos URL».
  • PT-2013-dual_browse
    • Permitir a tradución de «navigate» e «navigation» como «navegar»
e «navegación». Actualmente só se permite empregar «navegar» e similares
para traducir «browse».
  • PT-2013-dual_server (server ←→ servidor)
    • Permitir a tradución de «host» como «servidor». Por exemplo, para
traducir «Pâté host for Python plugins» como «Servidor de Pâté para
complementos de Python».
• Eliminar:
  • clGL-all_linguaxe (linguaxe → idioma)
    • Dá falsos positivos cando «language» se corresponde a unha
linguaxe de programación.
  • kde_about
    • Está en conflito coa regra de Trasno. kde_about obriga a traducir
«About» como «Acerca de», mentres que a regra de Trasno obriga a usar
«Sobre».
  • PT-2012-dual_programming-language (linguaxe → idioma)
    • Dá falsos positivos cando «language» se corresponde a unha
linguaxe de programación.


*Notas:*
1. Non son nin cambios que me interesen especialmente nin cambios que
ninguén me pedise, collín os PO de KF5, dinlle ao posieve, e solucionei os
10 primeiros problemas que atopei.
2. Non solucionei máis por unha mestura de falta de interese e medo a que
esta mensaxe quedase longa de máis.
Index: aaPT.rules
===================================================================
--- aaPT.rules (revision 1430024)
+++ aaPT.rules (working copy)
@@ -87,17 +87,6 @@
 valid msgid="nodes?"
 hint="«vértice» -> «node» (en teoría de grafos)"
 
-# descarta o uso de «linguaxe» en favol de «idioma»
-[\b(linguaxe|língua)s?]i
-valid span="linguaxe" env="development" 
-valid ctx="X-KDE-Keywords"
-valid msgstr="\bvarnish"
-valid span="linguaxe" before="\sde\sprogramación"
-valid span="linguaxe" msgid="\b(programming|query)\slanguage"
-valid span="linguaxe" before="\s(ruby|python|C|PHP|de\sscript)"
-id="clGL-all_linguaxe"
-hint="«linguaxe» -> «idioma»"
-
 # «Are you sure you want to» -> «Desexa realmente+infinitivo»
 {\bare\syou\ssure\syou\swant\sto(\s(\w+|\W+))+\?}i
 id="expression_interrogation1"
Index: kde.rules
===================================================================
--- kde.rules  (revision 1430024)
+++ kde.rules  (working copy)
@@ -215,18 +215,6 @@
 # Regras específicas de KDE para terminoloxía
 #####
 
-# «about» -> «acerca de»
-{\b(?<!^)about}i
-valid before="\sto\b"
-valid after="\bknow(s|n)?\s"
-valid after="\bforgets?\s"
-valid after="\bcare\s"
-valid after="\b(be|is|are)\s\S\s"
-id="kde_about"
-valid msgstr="\bacerca\sd"
-valid msgstr="\brefer"
-hint="about -> acerca de"
-
 # «accept» -> «aceptar»
 {\baccept}i
 id="kde_accept"
Index: terminology.rules
===================================================================
--- terminology.rules  (revision 1430024)
+++ terminology.rules  (working copy)
@@ -99,9 +99,10 @@
 hint="«address» tradúcese como «enderezo»"
 
 # «enderezo» traduce a «address»
-[\benderezo]i
+[\benderezos?]i
 id="PT-2013-dual_address"
 valid msgid="\baddress"
+valid before="\s+URL" msgid="\bURLs?\b"
 hint="«enderezo» traduce a «address»"
 
 # «align» tradúcese como «aliñar»
@@ -433,8 +434,8 @@
 # «navegar» traduce a «browse»
 [\bnaveg(a|ue)]i
 id="PT-2013-dual_browse"
-valid msgid="\bbrows(e|ing)"
-hint="«navegar» traduce a «browse»"
+valid msgid="(?i)\b(brows(e|ing)|navigat\w+)"
+hint="«navegar» traduce a «browse» (e a «navigate»)"
 
 # «browser» tradúcese como «navegador»
 {\bbrowser}i
@@ -1014,7 +1015,7 @@
 hint="«disquete» traduce a «diskette»"
 
 # «dock» tradúcese como «doca»
-{\bdock}i
+{\bdocks?\b(?!-able)}i
 id="noPT-2011_dock"
 valid msgstr="\bacopl." env="kde"
 valid msgstr="\bdoca" !env="kde"
@@ -1021,7 +1022,7 @@
 hint="«dock» tradúcese como «doca» (e «acoplar»)"
 
 # «doca» traduce a «dock»
-[\bdoca]i
+[\bdocas?\b]i
 id="PT-2011-dual_dock"
 valid !env="kde"
 valid msgid="\bdock"
@@ -1252,7 +1253,7 @@
 
 # «borrar» traduce a «erase»
 [\bborr\w+]i
-valid span="borrador"
+valid span="borrador(es)?"
 id="PT-2012-dual_erase"
 valid msgid="\berase"
 hint="«borrar» tradúcese como «erase»"
@@ -2087,19 +2088,12 @@
 valid msgid="\bprinters?"
 hint="«impresora» traduce a «printer»"
 
-# «programming language» tradúcese como «linguaxe de prooramación»
+# «programming language» tradúcese como «linguaxe de programación»
 {\bprogramming\slanguages?\b}i
 id="PT-2012_programming-language"
 valid msgstr="\blinguaxes?\sde\sprogramación"
 hint="«programming language» tradúcese como «linguaxe de programación»"
 
-# «linguaxe (de programación)» traduce a «programming language»
-[\blinguaxes?]i
-valid before="\sde\sprogramación"
-id="PT-2012-dual_programming-language"
-valid msgid="\blanguages?" env="development"
-hint="«linguaxe (de programación)» traduce a «programming language» (senón use 
idioma)"
-
 # «provide» tradúcese como «fornecer»
 {\bprovide}i
 valid before="\ssupport"
@@ -2289,8 +2283,9 @@
 valid msgid="\bfind|\bfound"
 valid msgid="\blocate"
 valid msgid="\bseek"
+valid msgid="\blook\s+up"
 id="noPT-2010-dual_search"
-hint="«busca(r)» traduce a «search», «find», «locate» e «seek»"
+hint="«busca(r)» traduce a «search», «find», «locate», «seek», e «look up»"
 
 # «server» tradúcese como «servidor»
 {\bserver}i
@@ -2301,8 +2296,8 @@
 # «servidor» traduce a «server»
 [\bservidor]i
 id="PT-2013-dual_server"
-valid msgid="\bserver"
-hint="«servidor» traduce a «server»"
+valid msgid="\b(server|host)"
+hint="«servidor» traduce a «server» (e a «host»)"
 
 # «show» tradúcese como «mostrar»
 {\bshow}i
@@ -2440,8 +2435,9 @@
 [\bseguimento]i
 id="noPT-2011-dual_track3"
 valid msgid="\btracking"
+valid msgid="\bmonitor(ed|ing)"
 valid before="\sde\sincidencias" msgid="\bbug\stracker"
-hint="«seguimento» traduce a «tracking»"
+hint="«seguimento» traduce a «tracking» (e «monitoring»)"
 
 # «rastrexar» traduce a «track»
 [\brastrex]i
@@ -2533,7 +2529,7 @@
 hint="«upload» tradúcese como «enviar» ou «envío»"
 
 # «enviar» traduce a «upload»
-[\benv(i|í)]i
+[\benv(i|í)\w+]i
 valid before="\w+\sun"
 id="noPT-2011-dual_upload"
 valid msgid="\bupload"
@@ -2540,6 +2536,7 @@
 valid msgid="\bsen(d|t)"
 valid msgid="\bsubmit" env="kde"
 valid msgid="\bputting\sfile" env="kde"
+valid before="\s+por\s+correo"
 hint="«enviar» traduce a «upload» (e a «send» e «submit»)"
 
 # «valid» tradúcese como «correcto»
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a