Non sei se van facer unha actualización normal para o público en xeral que non ten activado o repositorio proposed pero deberían.

On 13/05/16 21:47, Antón Méixome wrote:
O problema parece solucionado

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/libreoffice-dictionaries/+bug/1578821/comments/7

Fixen a proba de instalar os Proposed, actualicei e logo lancei o
configurador de idioma e todo foi ben

Instalación desde 0 outra vez.


O 07 maio 2016 00:40, Antón Méixome <cert...@certima.net
<mailto:cert...@certima.net>> escribiu:

  Polo menos, a vantaxe é que se instala a versión de hunspell-gl-es
  que corresponde coa que trae LibreOffice, a 13.10 que é a última
  versión formal


  O 07 maio 2016 00:37, Antón Méixome <cert...@certima.net
  <mailto:cert...@certima.net>> escribiu:

    É un problema ben grave desde o punto de vista a localización ao
    galego.

    A min tamén me funcionou a solución de Gunnar, hai que darlle as
    grazas porque senón non se ve o traballo de localización
    :-D

    Info para unha solución máis definitiva e limpa. Estes son os
    paquetes que non se poden instalar

    hyphen-gl

    mythes-gl

    libreoffice-l10n-en-za

    thunderbird-locale-gl

    thunderbird-locale-en-gb

    libreoffice-l10n-gl

    libreoffice-l10n-en-gb

    mythes-en-au

    hunspell-gl-es

    wgalician-minimos

    libreoffice-help-en-gb

    hyphen-en-gb

    libreoffice-help-gl

    hunspell-en-au

    hunspell-en-ca

    language-pack-gnome-gl

    firefox-locale-gl

    hunspell-gl    Tras facer a instalación manual deixei sen instalar estes

    wgalician-minimos

    hunspell-gl


    SAIDA DO TERMINAL


    secretaria@portatil:~$ sudo apt install language-pack-gl

    [sudo] password for secretaria:

    Lendo as listas de paquetes... Feito

    Construindo a árbore de dependencias

    Lendo a información do estado... Feito

    Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:

    language-pack-gl-base

    Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:

    language-pack-gl language-pack-gl-base

    0 anovados, 2 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 46 sen anovar.

    Ten que recibir 1287 kB de arquivos.

    Despois desta operación ocuparanse 5503 kB de disco adicionais.

    Quere continuar? [S/n] S

    Rcb:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
    language-pack-gl-base all 1:16.04+20160415 [1285 kB]

    Rcb:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
    language-pack-gl all 1:16.04+20160415 [1810 B]

    Obtivéronse 1287 kB en 1s (1211 kB/s)

    Seleccionando el paquete language-pack-gl-base previamente no
    seleccionado.

    (A ler a base de datos ... 207770 ficheros o directorios
    instalados actualmente.)

    Preparando para desempaquetar
    .../language-pack-gl-base_1%3a16.04+20160415_all.deb ...

    Desempaquetando language-pack-gl-base (1:16.04+20160415) ...

    Seleccionando el paquete language-pack-gl previamente no
    seleccionado.

    Preparando para desempaquetar
    .../language-pack-gl_1%3a16.04+20160415_all.deb ...

    Desempaquetando language-pack-gl (1:16.04+20160415) ...

    A configurar language-pack-gl (1:16.04+20160415) ...

    A configurar language-pack-gl-base (1:16.04+20160415) ...

    Generating locales (this might take a while)...

    Generation complete.

    Procesando os disparadores de bamfdaemon
    (0.5.3~bzr0+16.04.20160415-0ubuntu1)...

    Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...

    secretaria@portatil:~$ sudo apt install language-pack-gnome-gl

    Lendo as listas de paquetes... Feito

    Construindo a árbore de dependencias

    Lendo a información do estado... Feito

    Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:

    language-pack-gnome-gl-base

    Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:

    language-pack-gnome-gl language-pack-gnome-gl-base

    0 anovados, 2 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 46 sen anovar.

    Ten que recibir 1949 kB de arquivos.

    Despois desta operación ocuparanse 9520 kB de disco adicionais.

    Quere continuar? [S/n] S

    Rcb:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
    language-pack-gnome-gl-base all 1:16.04+20160415 [1947 kB]

    Rcb:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
    language-pack-gnome-gl all 1:16.04+20160415 [1836 B]

    Obtivéronse 1949 kB en 3s (624 kB/s)

    Seleccionando o paquete language-pack-gnome-gl-base, que non se
    seleccionara previamente.

    (A ler a base de datos ... 207970 ficheiros ou directorios
    instalados actualmente.)

    Preparando o desempaquetado de
    .../language-pack-gnome-gl-base_1%3a16.04+20160415_all.deb...

    Desempaquetando language-pack-gnome-gl-base (1:16.04+20160415)...

    Seleccionando o paquete language-pack-gnome-gl, que non se
    seleccionara previamente.

    Preparando o desempaquetado de
    .../language-pack-gnome-gl_1%3a16.04+20160415_all.deb...

    Desempaquetando language-pack-gnome-gl (1:16.04+20160415)...

    A configurar language-pack-gnome-gl (1:16.04+20160415) ...

    A configurar language-pack-gnome-gl-base (1:16.04+20160415) ...

    Procesando os disparadores de bamfdaemon
    (0.5.3~bzr0+16.04.20160415-0ubuntu1)...

    Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...

    secretaria@portatil:~$ check-language-support

    firefox-locale-gl hunspell-en-au hunspell-en-ca hunspell-gl
    hunspell-gl-es hyphen-en-gb hyphen-gl libreoffice-help-en-gb
    libreoffice-help-gl libreoffice-l10n-en-gb
    libreoffice-l10n-en-za libreoffice-l10n-gl mythes-en-au
    mythes-gl thunderbird-locale-en-gb thunderbird-locale-gl
    wgalician-minimos

    secretaria@portatil:~$ sudo apt install hyphen-gl

    Lendo as listas de paquetes... Feito

    Construindo a árbore de dependencias

    Lendo a información do estado... Feito

    Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:

    hyphen-gl

    0 anovados, 1 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 46 sen anovar.

    Ten que recibir 43,1 kB de arquivos.

    Despois desta operación ocuparanse 370 kB de disco adicionais.

    Rcb:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
    hyphen-gl all 1:5.1.0-1ubuntu2 [43,1 kB]

    Obtivéronse 43,1 kB en 0s (127 kB/s)

    Seleccionando o paquete hyphen-gl, que non se seleccionara
    previamente.

    (A ler a base de datos ... 209477 ficheiros ou directorios
    instalados actualmente.)

    Preparando o desempaquetado de
    .../hyphen-gl_1%3a5.1.0-1ubuntu2_all.deb...

    Desempaquetando hyphen-gl (1:5.1.0-1ubuntu2)...

    A configurar hyphen-gl (1:5.1.0-1ubuntu2) ...

    secretaria@portatil:~$ check-language-support

    firefox-locale-gl hunspell-en-au hunspell-en-ca hunspell-gl
    hunspell-gl-es hyphen-en-gb libreoffice-help-en-gb
    libreoffice-help-gl libreoffice-l10n-en-gb
    libreoffice-l10n-en-za libreoffice-l10n-gl mythes-en-au
    mythes-gl thunderbird-locale-en-gb thunderbird-locale-gl
    wgalician-minimos

    secretaria@portatil:~$ sudo apt install firefox-locale-gl
    hunspell-en-au hunspell-en-ca hunspell-gl-es hyphen-en-gb
    libreoffice-help-en-gb libreoffice-help-gl
    libreoffice-l10n-en-gb libreoffice-l10n-en-za
    libreoffice-l10n-gl mythes-en-au thunderbird-locale-en-gb
    thunderbird-locale-gl

    Lendo as listas de paquetes... Feito

    Construindo a árbore de dependencias

    Lendo a información do estado... Feito

    Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:

    thunderbird thunderbird-gnome-support thunderbird-locale-en
    thunderbird-locale-es

    Paquetes suxeridos:

    hunspell libreoffice-grammarcheck-en-gb mythes-en-gb
    libreoffice-grammarcheck-en-za libreoffice-help-en-za mythes-en-za

    libreoffice-grammarcheck-gl mythes-gl ttf-lyx

    Vanse RETIRAR os paquetes seguintes:

    myspell-en-au

    Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:

    firefox-locale-gl hunspell-en-au hunspell-en-ca hunspell-gl-es
    hyphen-en-gb libreoffice-help-en-gb libreoffice-help-gl

    libreoffice-l10n-en-gb libreoffice-l10n-en-za
    libreoffice-l10n-gl mythes-en-au thunderbird-locale-en-gb
    thunderbird-locale-gl

    Vanse anovar os paquetes seguintes:

    thunderbird thunderbird-gnome-support thunderbird-locale-en
    thunderbird-locale-es

    4 anovados, 13 instalados, Vanse retirar 1 e deixar 42 sen anovar.

    Ten que recibir 48,2 MB de arquivos.

    Despois desta operación ocuparanse 88,1 MB de disco adicionais.

    Quere continuar? [S/n] S

    Rcb:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main
    amd64 firefox-locale-gl amd64 46.0+build5-0ubuntu0.16.04.2 [411 kB]

    Rcb:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64
    hunspell-en-au all 1:5.1.0-1ubuntu2 [264 kB]

    Rcb:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
    hunspell-en-ca all 1:5.1.0-1ubuntu2 [234 kB]

    Rcb:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
    hunspell-gl-es all 13.10-1 [332 kB]

    Rcb:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64
    hyphen-en-gb all 1:5.1.0-1ubuntu2 [83,3 kB]

    Rcb:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
    libreoffice-l10n-en-gb all 1:5.1.2-0ubuntu1 [433 kB]

    Rcb:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
    libreoffice-help-en-gb all 1:5.1.2-0ubuntu1 [2651 kB]

    Rcb:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
    libreoffice-l10n-gl all 1:5.1.2-0ubuntu1 [367 kB]

    Rcb:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
    libreoffice-help-gl all 1:5.1.2-0ubuntu1 [3218 kB]

    Rcb:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
    libreoffice-l10n-en-za all 1:5.1.2-0ubuntu1 [354 kB]

    Rcb:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
    mythes-en-au all 2.1-5.4 [5137 kB]

    Rcb:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main
    amd64 thunderbird-locale-es amd64
    1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1 [667 kB]

    Rcb:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main
    amd64 thunderbird-locale-en amd64
    1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1 [350 kB]

    Rcb:14 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main
    amd64 thunderbird amd64 1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1 [33,3 MB]

    Rcb:15 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main
    amd64 thunderbird-gnome-support amd64
    1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1 [8538 B]

    Rcb:16 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main
    amd64 thunderbird-locale-en-gb all
    1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1 [10,1 kB]

    Rcb:17 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main
    amd64 thunderbird-locale-gl amd64
    1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1 [396 kB]

    Obtivéronse 48,2 MB en 1min 28s (543 kB/s)

    (A ler a base de datos ... 209480 ficheiros ou directorios
    instalados actualmente.)

    Retirando myspell-en-au (2.1-5.4)...

    Seleccionando o paquete firefox-locale-gl, que non se
    seleccionara previamente.

    (A ler a base de datos ... 209473 ficheiros ou directorios
    instalados actualmente.)

    Preparando o desempaquetado de
    .../firefox-locale-gl_46.0+build5-0ubuntu0.16.04.2_amd64.deb...

    Desempaquetando firefox-locale-gl (46.0+build5-0ubuntu0.16.04.2)...

    Seleccionando o paquete hunspell-en-au, que non se seleccionara
    previamente.

    Preparando o desempaquetado de
    .../hunspell-en-au_1%3a5.1.0-1ubuntu2_all.deb...

    Desempaquetando hunspell-en-au (1:5.1.0-1ubuntu2)...

    Seleccionando o paquete hunspell-en-ca, que non se seleccionara
    previamente.

    Preparando o desempaquetado de
    .../hunspell-en-ca_1%3a5.1.0-1ubuntu2_all.deb...

    Desempaquetando hunspell-en-ca (1:5.1.0-1ubuntu2)...

    Seleccionando o paquete hunspell-gl-es, que non se seleccionara
    previamente.

    Preparando o desempaquetado de .../hunspell-gl-es_13.10-1_all.deb...

    Desempaquetando hunspell-gl-es (13.10-1)...

    Seleccionando o paquete hyphen-en-gb, que non se seleccionara
    previamente.

    Preparando o desempaquetado de
    .../hyphen-en-gb_1%3a5.1.0-1ubuntu2_all.deb...

    Desempaquetando hyphen-en-gb (1:5.1.0-1ubuntu2)...

    Seleccionando o paquete libreoffice-l10n-en-gb, que non se
    seleccionara previamente.

    Preparando o desempaquetado de
    .../libreoffice-l10n-en-gb_1%3a5.1.2-0ubuntu1_all.deb...

    Desempaquetando libreoffice-l10n-en-gb (1:5.1.2-0ubuntu1)...

    Seleccionando o paquete libreoffice-help-en-gb, que non se
    seleccionara previamente.

    Preparando o desempaquetado de
    .../libreoffice-help-en-gb_1%3a5.1.2-0ubuntu1_all.deb...

    Desempaquetando libreoffice-help-en-gb (1:5.1.2-0ubuntu1)...

    Seleccionando o paquete libreoffice-l10n-gl, que non se
    seleccionara previamente.

    Preparando o desempaquetado de
    .../libreoffice-l10n-gl_1%3a5.1.2-0ubuntu1_all.deb...

    Desempaquetando libreoffice-l10n-gl (1:5.1.2-0ubuntu1)...

    Seleccionando o paquete libreoffice-help-gl, que non se
    seleccionara previamente.

    Preparando o desempaquetado de
    .../libreoffice-help-gl_1%3a5.1.2-0ubuntu1_all.deb...

    Desempaquetando libreoffice-help-gl (1:5.1.2-0ubuntu1)...

    Seleccionando o paquete libreoffice-l10n-en-za, que non se
    seleccionara previamente.

    Preparando o desempaquetado de
    .../libreoffice-l10n-en-za_1%3a5.1.2-0ubuntu1_all.deb...

    Desempaquetando libreoffice-l10n-en-za (1:5.1.2-0ubuntu1)...

    Seleccionando o paquete mythes-en-au, que non se seleccionara
    previamente.

    Preparando o desempaquetado de .../mythes-en-au_2.1-5.4_all.deb...

    Desempaquetando mythes-en-au (2.1-5.4)...

    Preparando o desempaquetado de
    
.../thunderbird-locale-es_1%3a38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb...

    Desempaquetando thunderbird-locale-es
    (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) sobre
    (1:38.6.0+build1-0ubuntu1)...

    Preparando o desempaquetado de
    
.../thunderbird-locale-en_1%3a38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb...

    Desempaquetando thunderbird-locale-en
    (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) sobre
    (1:38.6.0+build1-0ubuntu1)...

    Preparando o desempaquetado de
    .../thunderbird_1%3a38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb...

    Desempaquetando thunderbird (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1)
    sobre (1:38.6.0+build1-0ubuntu1)...

    Preparando o desempaquetado de
    
.../thunderbird-gnome-support_1%3a38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb...

    Desempaquetando thunderbird-gnome-support
    (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) sobre
    (1:38.6.0+build1-0ubuntu1)...

    Seleccionando o paquete thunderbird-locale-en-gb, que non se
    seleccionara previamente.

    Preparando o desempaquetado de
    
.../thunderbird-locale-en-gb_1%3a38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1_all.deb...

    Desempaquetando thunderbird-locale-en-gb
    (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1)...

    Seleccionando o paquete thunderbird-locale-gl, que non se
    seleccionara previamente.

    Preparando o desempaquetado de
    
.../thunderbird-locale-gl_1%3a38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb...

    Desempaquetando thunderbird-locale-gl
    (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1)...

    Procesando os disparadores de bamfdaemon
    (0.5.3~bzr0+16.04.20160415-0ubuntu1)...

    Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...

    Procesando os disparadores de desktop-file-utils (0.22-1ubuntu5)...

    Procesando os disparadores de gnome-menus (3.13.3-6ubuntu3)...

    Procesando os disparadores de mime-support (3.59ubuntu1)...

    Procesando os disparadores de man-db (2.7.5-1)...

    A configurar firefox-locale-gl (46.0+build5-0ubuntu0.16.04.2) ...

    A configurar hunspell-en-au (1:5.1.0-1ubuntu2) ...

    A configurar hunspell-en-ca (1:5.1.0-1ubuntu2) ...

    A configurar hunspell-gl-es (13.10-1) ...

    A configurar hyphen-en-gb (1:5.1.0-1ubuntu2) ...

    A configurar libreoffice-l10n-en-gb (1:5.1.2-0ubuntu1) ...

    A configurar libreoffice-help-en-gb (1:5.1.2-0ubuntu1) ...

    A configurar libreoffice-l10n-gl (1:5.1.2-0ubuntu1) ...

    A configurar libreoffice-help-gl (1:5.1.2-0ubuntu1) ...

    A configurar libreoffice-l10n-en-za (1:5.1.2-0ubuntu1) ...

    A configurar mythes-en-au (2.1-5.4) ...

    A configurar thunderbird (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) ...

    A configurar thunderbird-locale-es
    (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) ...

    A configurar thunderbird-locale-en
    (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) ...

    A configurar thunderbird-gnome-support
    (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) ...

    A configurar thunderbird-locale-en-gb
    (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) ...

    A configurar thunderbird-locale-gl
    (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) ...

    secretaria@portatil:~$ sudo apt install mythes-gl

    Lendo as listas de paquetes... Feito

    Construindo a árbore de dependencias

    Lendo a información do estado... Feito

    Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:

    mythes-gl

    0 anovados, 1 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 42 sen anovar.

    Ten que recibir 125 kB de arquivos.

    Despois desta operación ocuparanse 879 kB de disco adicionais.

    Rcb:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
    mythes-gl all 1:5.1.0-1ubuntu2 [125 kB]

    Obtivéronse 125 kB en 2s (55,6 kB/s)

    Seleccionando o paquete mythes-gl, que non se seleccionara
    previamente.

    (A ler a base de datos ... 209984 ficheiros ou directorios
    instalados actualmente.)

    Preparando o desempaquetado de
    .../mythes-gl_1%3a5.1.0-1ubuntu2_all.deb...

    Desempaquetando mythes-gl (1:5.1.0-1ubuntu2)...

    A configurar mythes-gl (1:5.1.0-1ubuntu2) ...

    secretaria@portatil:~$
    Por referencia, deixo a saída do terminal, para que se vexa:
    O 07 maio 2016 00:07, Marcos Lans <marcoslansga...@gmail.com
    <mailto:marcoslansga...@gmail.com>> escribiu:

      A min funcionoume

      On 07/05/16 00:00, Antón Méixome wrote:

        Hai que probar a solución que dá o Gunnar Hjalmarsson
        (gunnarhj)
        <https://launchpad.net/%7Egunnarhj>

        vou ver

        O 05 maio 2016 23:03, Marcos Lans
        <marcoslansga...@gmail.com
        <mailto:marcoslansga...@gmail.com>
        <mailto:marcoslansga...@gmail.com
        <mailto:marcoslansga...@gmail.com>>> escribiu:


           Acabo de facer a instalación e pásame o mesmo.
        Cubrín un bug en
           launchpad. Onde podedes facer achegas
        complementarias ou polo menos
           premer na parte superior onde di «This bug affects you»

        https://bugs.launchpad.net/ubuntu-translations/+bug/1578821           On 05/05/16 16:22, Manuel X. Lemos wrote:

             Acabo de facer unha instalación limpa de Ubuntu
        16.04 e mesmo
             problema,
             no meu caso fixen a instalación en castelán e
        ao tentar instalar o
             galego da erro e non remata a instalación.
        Alguén reportou este
             erro en
             Launchpad?


             O 25/04/16 15:09, Antón Méixome escribiu:

               Alguén probou a instalar de 0 a Ubuntu 16.04?

               Atopo un problema:

               - A interface de idioma galego non se
        completa no proceso de
               instalación
               - Ao revisar a configuración de idioma,
        pide instalar unha
               serie de
               paquetes entre os que está hunspel-gl-es

                  Sobre isto aínda instala o dicionario
        de mínimos que é
               unha
               auténtica rémora porque xa non existe tal
        normativa e
               habería que
               quitar ese paquete do medio.

               - Non consigue instalar ese paquete de
        hunspell (que é o
               corrector de
               LibreOffice)
               - Párase a instalación do galego no sistema.

               Probei a instalar con synaptic pero
        tampouco vai. Seica ten
               dependencias que non atopa.

               Pode estar mal construído o paquete en Ubuntu?
               _______________________________________________
               proxecto mailing list
        proxecto@trasno.net <mailto:proxecto@trasno.net>
        <mailto:proxecto@trasno.net <mailto:proxecto@trasno.net>>
        http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
             _______________________________________________
             proxecto mailing list
        proxecto@trasno.net <mailto:proxecto@trasno.net>
        <mailto:proxecto@trasno.net <mailto:proxecto@trasno.net>>
        http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto

           _______________________________________________
           proxecto mailing list
        proxecto@trasno.net <mailto:proxecto@trasno.net>
        <mailto:proxecto@trasno.net <mailto:proxecto@trasno.net>>
        http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
        _______________________________________________
        proxecto mailing list
        proxecto@trasno.net <mailto:proxecto@trasno.net>
        http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto

      _______________________________________________
      proxecto mailing list
      proxecto@trasno.net <mailto:proxecto@trasno.net>
      http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto


_______________________________________________
proxecto mailing list
proxecto@trasno.net
http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto

_______________________________________________
proxecto mailing list
proxecto@trasno.net
http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto

Responderlle a