Polo menos, a vantaxe é que se instala a versión de hunspell-gl-es que
corresponde coa que trae LibreOffice, a 13.10 que é a última versión formal


O 07 maio 2016 00:37, Antón Méixome <cert...@certima.net> escribiu:

> É un problema ben grave desde o punto de vista a localización ao galego.
>
> A min tamén me funcionou a solución de Gunnar, hai que darlle as grazas
> porque senón non se ve o traballo de localización
> :-D
>
> Info para unha solución máis definitiva e limpa. Estes son os paquetes que
> non se poden instalar
>
> hyphen-gl
>
> mythes-gl
>
> libreoffice-l10n-en-za
>
> thunderbird-locale-gl
>
> thunderbird-locale-en-gb
>
> libreoffice-l10n-gl
>
> libreoffice-l10n-en-gb
>
> mythes-en-au
>
> hunspell-gl-es
>
> wgalician-minimos
>
> libreoffice-help-en-gb
>
> hyphen-en-gb
>
> libreoffice-help-gl
>
> hunspell-en-au
>
> hunspell-en-ca
>
> language-pack-gnome-gl
>
> firefox-locale-gl
>
> hunspell-gl
>
>
> Tras facer a instalación manual deixei sen instalar estes
>
> wgalician-minimos
>
> hunspell-gl
>
>
> SAIDA DO TERMINAL
>
>
> secretaria@portatil:~$ sudo apt install language-pack-gl
>
> [sudo] password for secretaria:
>
> Lendo as listas de paquetes... Feito
>
> Construindo a árbore de dependencias
>
> Lendo a información do estado... Feito
>
> Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
>
> language-pack-gl-base
>
> Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:
>
> language-pack-gl language-pack-gl-base
>
> 0 anovados, 2 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 46 sen anovar.
>
> Ten que recibir 1287 kB de arquivos.
>
> Despois desta operación ocuparanse 5503 kB de disco adicionais.
>
> Quere continuar? [S/n] S
>
> Rcb:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
> language-pack-gl-base all 1:16.04+20160415 [1285 kB]
>
> Rcb:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
> language-pack-gl all 1:16.04+20160415 [1810 B]
>
> Obtivéronse 1287 kB en 1s (1211 kB/s)
>
> Seleccionando el paquete language-pack-gl-base previamente no seleccionado.
>
> (A ler a base de datos ... 207770 ficheros o directorios instalados
> actualmente.)
>
> Preparando para desempaquetar
> .../language-pack-gl-base_1%3a16.04+20160415_all.deb ...
>
> Desempaquetando language-pack-gl-base (1:16.04+20160415) ...
>
> Seleccionando el paquete language-pack-gl previamente no seleccionado.
>
> Preparando para desempaquetar
> .../language-pack-gl_1%3a16.04+20160415_all.deb ...
>
> Desempaquetando language-pack-gl (1:16.04+20160415) ...
>
> A configurar language-pack-gl (1:16.04+20160415) ...
>
> A configurar language-pack-gl-base (1:16.04+20160415) ...
>
> Generating locales (this might take a while)...
>
> Generation complete.
>
> Procesando os disparadores de bamfdaemon
> (0.5.3~bzr0+16.04.20160415-0ubuntu1)...
>
> Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...
>
> secretaria@portatil:~$ sudo apt install language-pack-gnome-gl
>
> Lendo as listas de paquetes... Feito
>
> Construindo a árbore de dependencias
>
> Lendo a información do estado... Feito
>
> Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
>
> language-pack-gnome-gl-base
>
> Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:
>
> language-pack-gnome-gl language-pack-gnome-gl-base
>
> 0 anovados, 2 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 46 sen anovar.
>
> Ten que recibir 1949 kB de arquivos.
>
> Despois desta operación ocuparanse 9520 kB de disco adicionais.
>
> Quere continuar? [S/n] S
>
> Rcb:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
> language-pack-gnome-gl-base all 1:16.04+20160415 [1947 kB]
>
> Rcb:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
> language-pack-gnome-gl all 1:16.04+20160415 [1836 B]
>
> Obtivéronse 1949 kB en 3s (624 kB/s)
>
> Seleccionando o paquete language-pack-gnome-gl-base, que non se
> seleccionara previamente.
>
> (A ler a base de datos ... 207970 ficheiros ou directorios instalados
> actualmente.)
>
> Preparando o desempaquetado de
> .../language-pack-gnome-gl-base_1%3a16.04+20160415_all.deb...
>
> Desempaquetando language-pack-gnome-gl-base (1:16.04+20160415)...
>
> Seleccionando o paquete language-pack-gnome-gl, que non se seleccionara
> previamente.
>
> Preparando o desempaquetado de
> .../language-pack-gnome-gl_1%3a16.04+20160415_all.deb...
>
> Desempaquetando language-pack-gnome-gl (1:16.04+20160415)...
>
> A configurar language-pack-gnome-gl (1:16.04+20160415) ...
>
> A configurar language-pack-gnome-gl-base (1:16.04+20160415) ...
>
> Procesando os disparadores de bamfdaemon
> (0.5.3~bzr0+16.04.20160415-0ubuntu1)...
>
> Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...
>
> secretaria@portatil:~$ check-language-support
>
> firefox-locale-gl hunspell-en-au hunspell-en-ca hunspell-gl hunspell-gl-es
> hyphen-en-gb hyphen-gl libreoffice-help-en-gb libreoffice-help-gl
> libreoffice-l10n-en-gb libreoffice-l10n-en-za libreoffice-l10n-gl
> mythes-en-au mythes-gl thunderbird-locale-en-gb thunderbird-locale-gl
> wgalician-minimos
>
> secretaria@portatil:~$ sudo apt install hyphen-gl
>
> Lendo as listas de paquetes... Feito
>
> Construindo a árbore de dependencias
>
> Lendo a información do estado... Feito
>
> Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:
>
> hyphen-gl
>
> 0 anovados, 1 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 46 sen anovar.
>
> Ten que recibir 43,1 kB de arquivos.
>
> Despois desta operación ocuparanse 370 kB de disco adicionais.
>
> Rcb:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 hyphen-gl all
> 1:5.1.0-1ubuntu2 [43,1 kB]
>
> Obtivéronse 43,1 kB en 0s (127 kB/s)
>
> Seleccionando o paquete hyphen-gl, que non se seleccionara previamente.
>
> (A ler a base de datos ... 209477 ficheiros ou directorios instalados
> actualmente.)
>
> Preparando o desempaquetado de .../hyphen-gl_1%3a5.1.0-1ubuntu2_all.deb...
>
> Desempaquetando hyphen-gl (1:5.1.0-1ubuntu2)...
>
> A configurar hyphen-gl (1:5.1.0-1ubuntu2) ...
>
> secretaria@portatil:~$ check-language-support
>
> firefox-locale-gl hunspell-en-au hunspell-en-ca hunspell-gl hunspell-gl-es
> hyphen-en-gb libreoffice-help-en-gb libreoffice-help-gl
> libreoffice-l10n-en-gb libreoffice-l10n-en-za libreoffice-l10n-gl
> mythes-en-au mythes-gl thunderbird-locale-en-gb thunderbird-locale-gl
> wgalician-minimos
>
> secretaria@portatil:~$ sudo apt install firefox-locale-gl hunspell-en-au
> hunspell-en-ca hunspell-gl-es hyphen-en-gb libreoffice-help-en-gb
> libreoffice-help-gl libreoffice-l10n-en-gb libreoffice-l10n-en-za
> libreoffice-l10n-gl mythes-en-au thunderbird-locale-en-gb
> thunderbird-locale-gl
>
> Lendo as listas de paquetes... Feito
>
> Construindo a árbore de dependencias
>
> Lendo a información do estado... Feito
>
> Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
>
> thunderbird thunderbird-gnome-support thunderbird-locale-en
> thunderbird-locale-es
>
> Paquetes suxeridos:
>
> hunspell libreoffice-grammarcheck-en-gb mythes-en-gb
> libreoffice-grammarcheck-en-za libreoffice-help-en-za mythes-en-za
>
> libreoffice-grammarcheck-gl mythes-gl ttf-lyx
>
> Vanse RETIRAR os paquetes seguintes:
>
> myspell-en-au
>
> Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:
>
> firefox-locale-gl hunspell-en-au hunspell-en-ca hunspell-gl-es
> hyphen-en-gb libreoffice-help-en-gb libreoffice-help-gl
>
> libreoffice-l10n-en-gb libreoffice-l10n-en-za libreoffice-l10n-gl
> mythes-en-au thunderbird-locale-en-gb thunderbird-locale-gl
>
> Vanse anovar os paquetes seguintes:
>
> thunderbird thunderbird-gnome-support thunderbird-locale-en
> thunderbird-locale-es
>
> 4 anovados, 13 instalados, Vanse retirar 1 e deixar 42 sen anovar.
>
> Ten que recibir 48,2 MB de arquivos.
>
> Despois desta operación ocuparanse 88,1 MB de disco adicionais.
>
> Quere continuar? [S/n] S
>
> Rcb:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64
> firefox-locale-gl amd64 46.0+build5-0ubuntu0.16.04.2 [411 kB]
>
> Rcb:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64
> hunspell-en-au all 1:5.1.0-1ubuntu2 [264 kB]
>
> Rcb:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
> hunspell-en-ca all 1:5.1.0-1ubuntu2 [234 kB]
>
> Rcb:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
> hunspell-gl-es all 13.10-1 [332 kB]
>
> Rcb:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64
> hyphen-en-gb all 1:5.1.0-1ubuntu2 [83,3 kB]
>
> Rcb:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
> libreoffice-l10n-en-gb all 1:5.1.2-0ubuntu1 [433 kB]
>
> Rcb:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
> libreoffice-help-en-gb all 1:5.1.2-0ubuntu1 [2651 kB]
>
> Rcb:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
> libreoffice-l10n-gl all 1:5.1.2-0ubuntu1 [367 kB]
>
> Rcb:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
> libreoffice-help-gl all 1:5.1.2-0ubuntu1 [3218 kB]
>
> Rcb:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
> libreoffice-l10n-en-za all 1:5.1.2-0ubuntu1 [354 kB]
>
> Rcb:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 mythes-en-au
> all 2.1-5.4 [5137 kB]
>
> Rcb:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64
> thunderbird-locale-es amd64 1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1 [667 kB]
>
> Rcb:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64
> thunderbird-locale-en amd64 1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1 [350 kB]
>
> Rcb:14 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64
> thunderbird amd64 1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1 [33,3 MB]
>
> Rcb:15 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64
> thunderbird-gnome-support amd64 1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1 [8538 B]
>
> Rcb:16 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64
> thunderbird-locale-en-gb all 1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1 [10,1 kB]
>
> Rcb:17 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64
> thunderbird-locale-gl amd64 1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1 [396 kB]
>
> Obtivéronse 48,2 MB en 1min 28s (543 kB/s)
>
> (A ler a base de datos ... 209480 ficheiros ou directorios instalados
> actualmente.)
>
> Retirando myspell-en-au (2.1-5.4)...
>
> Seleccionando o paquete firefox-locale-gl, que non se seleccionara
> previamente.
>
> (A ler a base de datos ... 209473 ficheiros ou directorios instalados
> actualmente.)
>
> Preparando o desempaquetado de
> .../firefox-locale-gl_46.0+build5-0ubuntu0.16.04.2_amd64.deb...
>
> Desempaquetando firefox-locale-gl (46.0+build5-0ubuntu0.16.04.2)...
>
> Seleccionando o paquete hunspell-en-au, que non se seleccionara
> previamente.
>
> Preparando o desempaquetado de
> .../hunspell-en-au_1%3a5.1.0-1ubuntu2_all.deb...
>
> Desempaquetando hunspell-en-au (1:5.1.0-1ubuntu2)...
>
> Seleccionando o paquete hunspell-en-ca, que non se seleccionara
> previamente.
>
> Preparando o desempaquetado de
> .../hunspell-en-ca_1%3a5.1.0-1ubuntu2_all.deb...
>
> Desempaquetando hunspell-en-ca (1:5.1.0-1ubuntu2)...
>
> Seleccionando o paquete hunspell-gl-es, que non se seleccionara
> previamente.
>
> Preparando o desempaquetado de .../hunspell-gl-es_13.10-1_all.deb...
>
> Desempaquetando hunspell-gl-es (13.10-1)...
>
> Seleccionando o paquete hyphen-en-gb, que non se seleccionara previamente.
>
> Preparando o desempaquetado de
> .../hyphen-en-gb_1%3a5.1.0-1ubuntu2_all.deb...
>
> Desempaquetando hyphen-en-gb (1:5.1.0-1ubuntu2)...
>
> Seleccionando o paquete libreoffice-l10n-en-gb, que non se seleccionara
> previamente.
>
> Preparando o desempaquetado de
> .../libreoffice-l10n-en-gb_1%3a5.1.2-0ubuntu1_all.deb...
>
> Desempaquetando libreoffice-l10n-en-gb (1:5.1.2-0ubuntu1)...
>
> Seleccionando o paquete libreoffice-help-en-gb, que non se seleccionara
> previamente.
>
> Preparando o desempaquetado de
> .../libreoffice-help-en-gb_1%3a5.1.2-0ubuntu1_all.deb...
>
> Desempaquetando libreoffice-help-en-gb (1:5.1.2-0ubuntu1)...
>
> Seleccionando o paquete libreoffice-l10n-gl, que non se seleccionara
> previamente.
>
> Preparando o desempaquetado de
> .../libreoffice-l10n-gl_1%3a5.1.2-0ubuntu1_all.deb...
>
> Desempaquetando libreoffice-l10n-gl (1:5.1.2-0ubuntu1)...
>
> Seleccionando o paquete libreoffice-help-gl, que non se seleccionara
> previamente.
>
> Preparando o desempaquetado de
> .../libreoffice-help-gl_1%3a5.1.2-0ubuntu1_all.deb...
>
> Desempaquetando libreoffice-help-gl (1:5.1.2-0ubuntu1)...
>
> Seleccionando o paquete libreoffice-l10n-en-za, que non se seleccionara
> previamente.
>
> Preparando o desempaquetado de
> .../libreoffice-l10n-en-za_1%3a5.1.2-0ubuntu1_all.deb...
>
> Desempaquetando libreoffice-l10n-en-za (1:5.1.2-0ubuntu1)...
>
> Seleccionando o paquete mythes-en-au, que non se seleccionara previamente.
>
> Preparando o desempaquetado de .../mythes-en-au_2.1-5.4_all.deb...
>
> Desempaquetando mythes-en-au (2.1-5.4)...
>
> Preparando o desempaquetado de
> .../thunderbird-locale-es_1%3a38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb...
>
> Desempaquetando thunderbird-locale-es (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1)
> sobre (1:38.6.0+build1-0ubuntu1)...
>
> Preparando o desempaquetado de
> .../thunderbird-locale-en_1%3a38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb...
>
> Desempaquetando thunderbird-locale-en (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1)
> sobre (1:38.6.0+build1-0ubuntu1)...
>
> Preparando o desempaquetado de
> .../thunderbird_1%3a38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb...
>
> Desempaquetando thunderbird (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) sobre
> (1:38.6.0+build1-0ubuntu1)...
>
> Preparando o desempaquetado de
> .../thunderbird-gnome-support_1%3a38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb...
>
> Desempaquetando thunderbird-gnome-support
> (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) sobre (1:38.6.0+build1-0ubuntu1)...
>
> Seleccionando o paquete thunderbird-locale-en-gb, que non se seleccionara
> previamente.
>
> Preparando o desempaquetado de
> .../thunderbird-locale-en-gb_1%3a38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1_all.deb...
>
> Desempaquetando thunderbird-locale-en-gb
> (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1)...
>
> Seleccionando o paquete thunderbird-locale-gl, que non se seleccionara
> previamente.
>
> Preparando o desempaquetado de
> .../thunderbird-locale-gl_1%3a38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb...
>
> Desempaquetando thunderbird-locale-gl (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1)...
>
> Procesando os disparadores de bamfdaemon
> (0.5.3~bzr0+16.04.20160415-0ubuntu1)...
>
> Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...
>
> Procesando os disparadores de desktop-file-utils (0.22-1ubuntu5)...
>
> Procesando os disparadores de gnome-menus (3.13.3-6ubuntu3)...
>
> Procesando os disparadores de mime-support (3.59ubuntu1)...
>
> Procesando os disparadores de man-db (2.7.5-1)...
>
> A configurar firefox-locale-gl (46.0+build5-0ubuntu0.16.04.2) ...
>
> A configurar hunspell-en-au (1:5.1.0-1ubuntu2) ...
>
> A configurar hunspell-en-ca (1:5.1.0-1ubuntu2) ...
>
> A configurar hunspell-gl-es (13.10-1) ...
>
> A configurar hyphen-en-gb (1:5.1.0-1ubuntu2) ...
>
> A configurar libreoffice-l10n-en-gb (1:5.1.2-0ubuntu1) ...
>
> A configurar libreoffice-help-en-gb (1:5.1.2-0ubuntu1) ...
>
> A configurar libreoffice-l10n-gl (1:5.1.2-0ubuntu1) ...
>
> A configurar libreoffice-help-gl (1:5.1.2-0ubuntu1) ...
>
> A configurar libreoffice-l10n-en-za (1:5.1.2-0ubuntu1) ...
>
> A configurar mythes-en-au (2.1-5.4) ...
>
> A configurar thunderbird (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) ...
>
> A configurar thunderbird-locale-es (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) ...
>
> A configurar thunderbird-locale-en (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) ...
>
> A configurar thunderbird-gnome-support (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1)
> ...
>
> A configurar thunderbird-locale-en-gb (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1)
> ...
>
> A configurar thunderbird-locale-gl (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) ...
>
> secretaria@portatil:~$ sudo apt install mythes-gl
>
> Lendo as listas de paquetes... Feito
>
> Construindo a árbore de dependencias
>
> Lendo a información do estado... Feito
>
> Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:
>
> mythes-gl
>
> 0 anovados, 1 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 42 sen anovar.
>
> Ten que recibir 125 kB de arquivos.
>
> Despois desta operación ocuparanse 879 kB de disco adicionais.
>
> Rcb:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 mythes-gl all
> 1:5.1.0-1ubuntu2 [125 kB]
>
> Obtivéronse 125 kB en 2s (55,6 kB/s)
>
> Seleccionando o paquete mythes-gl, que non se seleccionara previamente.
>
> (A ler a base de datos ... 209984 ficheiros ou directorios instalados
> actualmente.)
>
> Preparando o desempaquetado de .../mythes-gl_1%3a5.1.0-1ubuntu2_all.deb...
>
> Desempaquetando mythes-gl (1:5.1.0-1ubuntu2)...
>
> A configurar mythes-gl (1:5.1.0-1ubuntu2) ...
>
> secretaria@portatil:~$
>
>
>
>
> Por referencia, deixo a saída do terminal, para que se vexa:
>
>
>
>
> O 07 maio 2016 00:07, Marcos Lans <marcoslansga...@gmail.com> escribiu:
>
>> A min funcionoume
>>
>> On 07/05/16 00:00, Antón Méixome wrote:
>>
>>> Hai que probar a solución que dá o Gunnar Hjalmarsson (gunnarhj)
>>> <https://launchpad.net/%7Egunnarhj>
>>>
>>> vou ver
>>>
>>> O 05 maio 2016 23:03, Marcos Lans <marcoslansga...@gmail.com
>>> <mailto:marcoslansga...@gmail.com>> escribiu:
>>>
>>>
>>>   Acabo de facer a instalación e pásame o mesmo. Cubrín un bug en
>>>   launchpad. Onde podedes facer achegas complementarias ou polo menos
>>>   premer na parte superior onde di «This bug affects you»
>>>
>>>   https://bugs.launchpad.net/ubuntu-translations/+bug/1578821
>>>
>>>
>>>
>>>   On 05/05/16 16:22, Manuel X. Lemos wrote:
>>>
>>>     Acabo de facer unha instalación limpa de Ubuntu 16.04 e mesmo
>>>     problema,
>>>     no meu caso fixen a instalación en castelán e ao tentar instalar
>>> o
>>>     galego da erro e non remata a instalación. Alguén reportou este
>>>     erro en
>>>     Launchpad?
>>>
>>>
>>>     O 25/04/16 15:09, Antón Méixome escribiu:
>>>
>>>       Alguén probou a instalar de 0 a Ubuntu 16.04?
>>>
>>>       Atopo un problema:
>>>
>>>       - A interface de idioma galego non se completa no proceso de
>>>       instalación
>>>       - Ao revisar a configuración de idioma, pide instalar unha
>>>       serie de
>>>       paquetes entre os que está hunspel-gl-es
>>>
>>>          Sobre isto aínda instala o dicionario de mínimos que é
>>>       unha
>>>       auténtica rémora porque xa non existe tal normativa e
>>>       habería que
>>>       quitar ese paquete do medio.
>>>
>>>       - Non consigue instalar ese paquete de hunspell (que é o
>>>       corrector de
>>>       LibreOffice)
>>>       - Párase a instalación do galego no sistema.
>>>
>>>       Probei a instalar con synaptic pero tampouco vai. Seica ten
>>>       dependencias que non atopa.
>>>
>>>       Pode estar mal construído o paquete en Ubuntu?
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>       _______________________________________________
>>>       proxecto mailing list
>>>       proxecto@trasno.net <mailto:proxecto@trasno.net>
>>>       http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>     _______________________________________________
>>>     proxecto mailing list
>>>     proxecto@trasno.net <mailto:proxecto@trasno.net>
>>>     http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>>>
>>>   _______________________________________________
>>>   proxecto mailing list
>>>   proxecto@trasno.net <mailto:proxecto@trasno.net>
>>>   http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> proxecto mailing list
>>> proxecto@trasno.net
>>> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>>>
>>> _______________________________________________
>> proxecto mailing list
>> proxecto@trasno.net
>> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>>
>
>
_______________________________________________
proxecto mailing list
proxecto@trasno.net
http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto

Responderlle a