É un problema ben grave desde o punto de vista a localización ao galego.

A min tamén me funcionou a solución de Gunnar, hai que darlle as grazas
porque senón non se ve o traballo de localización
:-D

Info para unha solución máis definitiva e limpa. Estes son os paquetes que
non se poden instalar

hyphen-gl

mythes-gl

libreoffice-l10n-en-za

thunderbird-locale-gl

thunderbird-locale-en-gb

libreoffice-l10n-gl

libreoffice-l10n-en-gb

mythes-en-au

hunspell-gl-es

wgalician-minimos

libreoffice-help-en-gb

hyphen-en-gb

libreoffice-help-gl

hunspell-en-au

hunspell-en-ca

language-pack-gnome-gl

firefox-locale-gl

hunspell-gl


Tras facer a instalación manual deixei sen instalar estes

wgalician-minimos

hunspell-gl


SAIDA DO TERMINAL


secretaria@portatil:~$ sudo apt install language-pack-gl

[sudo] password for secretaria:

Lendo as listas de paquetes... Feito

Construindo a árbore de dependencias

Lendo a información do estado... Feito

Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:

language-pack-gl-base

Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:

language-pack-gl language-pack-gl-base

0 anovados, 2 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 46 sen anovar.

Ten que recibir 1287 kB de arquivos.

Despois desta operación ocuparanse 5503 kB de disco adicionais.

Quere continuar? [S/n] S

Rcb:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
language-pack-gl-base all 1:16.04+20160415 [1285 kB]

Rcb:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
language-pack-gl all 1:16.04+20160415 [1810 B]

Obtivéronse 1287 kB en 1s (1211 kB/s)

Seleccionando el paquete language-pack-gl-base previamente no seleccionado.

(A ler a base de datos ... 207770 ficheros o directorios instalados
actualmente.)

Preparando para desempaquetar
.../language-pack-gl-base_1%3a16.04+20160415_all.deb ...

Desempaquetando language-pack-gl-base (1:16.04+20160415) ...

Seleccionando el paquete language-pack-gl previamente no seleccionado.

Preparando para desempaquetar
.../language-pack-gl_1%3a16.04+20160415_all.deb ...

Desempaquetando language-pack-gl (1:16.04+20160415) ...

A configurar language-pack-gl (1:16.04+20160415) ...

A configurar language-pack-gl-base (1:16.04+20160415) ...

Generating locales (this might take a while)...

Generation complete.

Procesando os disparadores de bamfdaemon
(0.5.3~bzr0+16.04.20160415-0ubuntu1)...

Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...

secretaria@portatil:~$ sudo apt install language-pack-gnome-gl

Lendo as listas de paquetes... Feito

Construindo a árbore de dependencias

Lendo a información do estado... Feito

Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:

language-pack-gnome-gl-base

Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:

language-pack-gnome-gl language-pack-gnome-gl-base

0 anovados, 2 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 46 sen anovar.

Ten que recibir 1949 kB de arquivos.

Despois desta operación ocuparanse 9520 kB de disco adicionais.

Quere continuar? [S/n] S

Rcb:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
language-pack-gnome-gl-base all 1:16.04+20160415 [1947 kB]

Rcb:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
language-pack-gnome-gl all 1:16.04+20160415 [1836 B]

Obtivéronse 1949 kB en 3s (624 kB/s)

Seleccionando o paquete language-pack-gnome-gl-base, que non se
seleccionara previamente.

(A ler a base de datos ... 207970 ficheiros ou directorios instalados
actualmente.)

Preparando o desempaquetado de
.../language-pack-gnome-gl-base_1%3a16.04+20160415_all.deb...

Desempaquetando language-pack-gnome-gl-base (1:16.04+20160415)...

Seleccionando o paquete language-pack-gnome-gl, que non se seleccionara
previamente.

Preparando o desempaquetado de
.../language-pack-gnome-gl_1%3a16.04+20160415_all.deb...

Desempaquetando language-pack-gnome-gl (1:16.04+20160415)...

A configurar language-pack-gnome-gl (1:16.04+20160415) ...

A configurar language-pack-gnome-gl-base (1:16.04+20160415) ...

Procesando os disparadores de bamfdaemon
(0.5.3~bzr0+16.04.20160415-0ubuntu1)...

Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...

secretaria@portatil:~$ check-language-support

firefox-locale-gl hunspell-en-au hunspell-en-ca hunspell-gl hunspell-gl-es
hyphen-en-gb hyphen-gl libreoffice-help-en-gb libreoffice-help-gl
libreoffice-l10n-en-gb libreoffice-l10n-en-za libreoffice-l10n-gl
mythes-en-au mythes-gl thunderbird-locale-en-gb thunderbird-locale-gl
wgalician-minimos

secretaria@portatil:~$ sudo apt install hyphen-gl

Lendo as listas de paquetes... Feito

Construindo a árbore de dependencias

Lendo a información do estado... Feito

Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:

hyphen-gl

0 anovados, 1 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 46 sen anovar.

Ten que recibir 43,1 kB de arquivos.

Despois desta operación ocuparanse 370 kB de disco adicionais.

Rcb:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 hyphen-gl all
1:5.1.0-1ubuntu2 [43,1 kB]

Obtivéronse 43,1 kB en 0s (127 kB/s)

Seleccionando o paquete hyphen-gl, que non se seleccionara previamente.

(A ler a base de datos ... 209477 ficheiros ou directorios instalados
actualmente.)

Preparando o desempaquetado de .../hyphen-gl_1%3a5.1.0-1ubuntu2_all.deb...

Desempaquetando hyphen-gl (1:5.1.0-1ubuntu2)...

A configurar hyphen-gl (1:5.1.0-1ubuntu2) ...

secretaria@portatil:~$ check-language-support

firefox-locale-gl hunspell-en-au hunspell-en-ca hunspell-gl hunspell-gl-es
hyphen-en-gb libreoffice-help-en-gb libreoffice-help-gl
libreoffice-l10n-en-gb libreoffice-l10n-en-za libreoffice-l10n-gl
mythes-en-au mythes-gl thunderbird-locale-en-gb thunderbird-locale-gl
wgalician-minimos

secretaria@portatil:~$ sudo apt install firefox-locale-gl hunspell-en-au
hunspell-en-ca hunspell-gl-es hyphen-en-gb libreoffice-help-en-gb
libreoffice-help-gl libreoffice-l10n-en-gb libreoffice-l10n-en-za
libreoffice-l10n-gl mythes-en-au thunderbird-locale-en-gb
thunderbird-locale-gl

Lendo as listas de paquetes... Feito

Construindo a árbore de dependencias

Lendo a información do estado... Feito

Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:

thunderbird thunderbird-gnome-support thunderbird-locale-en
thunderbird-locale-es

Paquetes suxeridos:

hunspell libreoffice-grammarcheck-en-gb mythes-en-gb
libreoffice-grammarcheck-en-za libreoffice-help-en-za mythes-en-za

libreoffice-grammarcheck-gl mythes-gl ttf-lyx

Vanse RETIRAR os paquetes seguintes:

myspell-en-au

Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:

firefox-locale-gl hunspell-en-au hunspell-en-ca hunspell-gl-es hyphen-en-gb
libreoffice-help-en-gb libreoffice-help-gl

libreoffice-l10n-en-gb libreoffice-l10n-en-za libreoffice-l10n-gl
mythes-en-au thunderbird-locale-en-gb thunderbird-locale-gl

Vanse anovar os paquetes seguintes:

thunderbird thunderbird-gnome-support thunderbird-locale-en
thunderbird-locale-es

4 anovados, 13 instalados, Vanse retirar 1 e deixar 42 sen anovar.

Ten que recibir 48,2 MB de arquivos.

Despois desta operación ocuparanse 88,1 MB de disco adicionais.

Quere continuar? [S/n] S

Rcb:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64
firefox-locale-gl amd64 46.0+build5-0ubuntu0.16.04.2 [411 kB]

Rcb:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64
hunspell-en-au all 1:5.1.0-1ubuntu2 [264 kB]

Rcb:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 hunspell-en-ca
all 1:5.1.0-1ubuntu2 [234 kB]

Rcb:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 hunspell-gl-es
all 13.10-1 [332 kB]

Rcb:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64
hyphen-en-gb all 1:5.1.0-1ubuntu2 [83,3 kB]

Rcb:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
libreoffice-l10n-en-gb all 1:5.1.2-0ubuntu1 [433 kB]

Rcb:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
libreoffice-help-en-gb all 1:5.1.2-0ubuntu1 [2651 kB]

Rcb:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
libreoffice-l10n-gl all 1:5.1.2-0ubuntu1 [367 kB]

Rcb:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
libreoffice-help-gl all 1:5.1.2-0ubuntu1 [3218 kB]

Rcb:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64
libreoffice-l10n-en-za all 1:5.1.2-0ubuntu1 [354 kB]

Rcb:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 mythes-en-au
all 2.1-5.4 [5137 kB]

Rcb:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64
thunderbird-locale-es amd64 1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1 [667 kB]

Rcb:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64
thunderbird-locale-en amd64 1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1 [350 kB]

Rcb:14 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64
thunderbird amd64 1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1 [33,3 MB]

Rcb:15 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64
thunderbird-gnome-support amd64 1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1 [8538 B]

Rcb:16 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64
thunderbird-locale-en-gb all 1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1 [10,1 kB]

Rcb:17 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64
thunderbird-locale-gl amd64 1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1 [396 kB]

Obtivéronse 48,2 MB en 1min 28s (543 kB/s)

(A ler a base de datos ... 209480 ficheiros ou directorios instalados
actualmente.)

Retirando myspell-en-au (2.1-5.4)...

Seleccionando o paquete firefox-locale-gl, que non se seleccionara
previamente.

(A ler a base de datos ... 209473 ficheiros ou directorios instalados
actualmente.)

Preparando o desempaquetado de
.../firefox-locale-gl_46.0+build5-0ubuntu0.16.04.2_amd64.deb...

Desempaquetando firefox-locale-gl (46.0+build5-0ubuntu0.16.04.2)...

Seleccionando o paquete hunspell-en-au, que non se seleccionara previamente.

Preparando o desempaquetado de
.../hunspell-en-au_1%3a5.1.0-1ubuntu2_all.deb...

Desempaquetando hunspell-en-au (1:5.1.0-1ubuntu2)...

Seleccionando o paquete hunspell-en-ca, que non se seleccionara previamente.

Preparando o desempaquetado de
.../hunspell-en-ca_1%3a5.1.0-1ubuntu2_all.deb...

Desempaquetando hunspell-en-ca (1:5.1.0-1ubuntu2)...

Seleccionando o paquete hunspell-gl-es, que non se seleccionara previamente.

Preparando o desempaquetado de .../hunspell-gl-es_13.10-1_all.deb...

Desempaquetando hunspell-gl-es (13.10-1)...

Seleccionando o paquete hyphen-en-gb, que non se seleccionara previamente.

Preparando o desempaquetado de
.../hyphen-en-gb_1%3a5.1.0-1ubuntu2_all.deb...

Desempaquetando hyphen-en-gb (1:5.1.0-1ubuntu2)...

Seleccionando o paquete libreoffice-l10n-en-gb, que non se seleccionara
previamente.

Preparando o desempaquetado de
.../libreoffice-l10n-en-gb_1%3a5.1.2-0ubuntu1_all.deb...

Desempaquetando libreoffice-l10n-en-gb (1:5.1.2-0ubuntu1)...

Seleccionando o paquete libreoffice-help-en-gb, que non se seleccionara
previamente.

Preparando o desempaquetado de
.../libreoffice-help-en-gb_1%3a5.1.2-0ubuntu1_all.deb...

Desempaquetando libreoffice-help-en-gb (1:5.1.2-0ubuntu1)...

Seleccionando o paquete libreoffice-l10n-gl, que non se seleccionara
previamente.

Preparando o desempaquetado de
.../libreoffice-l10n-gl_1%3a5.1.2-0ubuntu1_all.deb...

Desempaquetando libreoffice-l10n-gl (1:5.1.2-0ubuntu1)...

Seleccionando o paquete libreoffice-help-gl, que non se seleccionara
previamente.

Preparando o desempaquetado de
.../libreoffice-help-gl_1%3a5.1.2-0ubuntu1_all.deb...

Desempaquetando libreoffice-help-gl (1:5.1.2-0ubuntu1)...

Seleccionando o paquete libreoffice-l10n-en-za, que non se seleccionara
previamente.

Preparando o desempaquetado de
.../libreoffice-l10n-en-za_1%3a5.1.2-0ubuntu1_all.deb...

Desempaquetando libreoffice-l10n-en-za (1:5.1.2-0ubuntu1)...

Seleccionando o paquete mythes-en-au, que non se seleccionara previamente.

Preparando o desempaquetado de .../mythes-en-au_2.1-5.4_all.deb...

Desempaquetando mythes-en-au (2.1-5.4)...

Preparando o desempaquetado de
.../thunderbird-locale-es_1%3a38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb...

Desempaquetando thunderbird-locale-es (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1)
sobre (1:38.6.0+build1-0ubuntu1)...

Preparando o desempaquetado de
.../thunderbird-locale-en_1%3a38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb...

Desempaquetando thunderbird-locale-en (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1)
sobre (1:38.6.0+build1-0ubuntu1)...

Preparando o desempaquetado de
.../thunderbird_1%3a38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb...

Desempaquetando thunderbird (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) sobre
(1:38.6.0+build1-0ubuntu1)...

Preparando o desempaquetado de
.../thunderbird-gnome-support_1%3a38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb...

Desempaquetando thunderbird-gnome-support
(1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) sobre (1:38.6.0+build1-0ubuntu1)...

Seleccionando o paquete thunderbird-locale-en-gb, que non se seleccionara
previamente.

Preparando o desempaquetado de
.../thunderbird-locale-en-gb_1%3a38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1_all.deb...

Desempaquetando thunderbird-locale-en-gb
(1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1)...

Seleccionando o paquete thunderbird-locale-gl, que non se seleccionara
previamente.

Preparando o desempaquetado de
.../thunderbird-locale-gl_1%3a38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb...

Desempaquetando thunderbird-locale-gl (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1)...

Procesando os disparadores de bamfdaemon
(0.5.3~bzr0+16.04.20160415-0ubuntu1)...

Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...

Procesando os disparadores de desktop-file-utils (0.22-1ubuntu5)...

Procesando os disparadores de gnome-menus (3.13.3-6ubuntu3)...

Procesando os disparadores de mime-support (3.59ubuntu1)...

Procesando os disparadores de man-db (2.7.5-1)...

A configurar firefox-locale-gl (46.0+build5-0ubuntu0.16.04.2) ...

A configurar hunspell-en-au (1:5.1.0-1ubuntu2) ...

A configurar hunspell-en-ca (1:5.1.0-1ubuntu2) ...

A configurar hunspell-gl-es (13.10-1) ...

A configurar hyphen-en-gb (1:5.1.0-1ubuntu2) ...

A configurar libreoffice-l10n-en-gb (1:5.1.2-0ubuntu1) ...

A configurar libreoffice-help-en-gb (1:5.1.2-0ubuntu1) ...

A configurar libreoffice-l10n-gl (1:5.1.2-0ubuntu1) ...

A configurar libreoffice-help-gl (1:5.1.2-0ubuntu1) ...

A configurar libreoffice-l10n-en-za (1:5.1.2-0ubuntu1) ...

A configurar mythes-en-au (2.1-5.4) ...

A configurar thunderbird (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) ...

A configurar thunderbird-locale-es (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) ...

A configurar thunderbird-locale-en (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) ...

A configurar thunderbird-gnome-support (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1)
...

A configurar thunderbird-locale-en-gb (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) ...

A configurar thunderbird-locale-gl (1:38.7.2+build1-0ubuntu0.16.04.1) ...

secretaria@portatil:~$ sudo apt install mythes-gl

Lendo as listas de paquetes... Feito

Construindo a árbore de dependencias

Lendo a información do estado... Feito

Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:

mythes-gl

0 anovados, 1 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 42 sen anovar.

Ten que recibir 125 kB de arquivos.

Despois desta operación ocuparanse 879 kB de disco adicionais.

Rcb:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 mythes-gl all
1:5.1.0-1ubuntu2 [125 kB]

Obtivéronse 125 kB en 2s (55,6 kB/s)

Seleccionando o paquete mythes-gl, que non se seleccionara previamente.

(A ler a base de datos ... 209984 ficheiros ou directorios instalados
actualmente.)

Preparando o desempaquetado de .../mythes-gl_1%3a5.1.0-1ubuntu2_all.deb...

Desempaquetando mythes-gl (1:5.1.0-1ubuntu2)...

A configurar mythes-gl (1:5.1.0-1ubuntu2) ...

secretaria@portatil:~$
Por referencia, deixo a saída do terminal, para que se vexa:
O 07 maio 2016 00:07, Marcos Lans <marcoslansga...@gmail.com> escribiu:

> A min funcionoume
>
> On 07/05/16 00:00, Antón Méixome wrote:
>
>> Hai que probar a solución que dá o Gunnar Hjalmarsson (gunnarhj)
>> <https://launchpad.net/%7Egunnarhj>
>>
>> vou ver
>>
>> O 05 maio 2016 23:03, Marcos Lans <marcoslansga...@gmail.com
>> <mailto:marcoslansga...@gmail.com>> escribiu:
>>
>>
>>   Acabo de facer a instalación e pásame o mesmo. Cubrín un bug en
>>   launchpad. Onde podedes facer achegas complementarias ou polo menos
>>   premer na parte superior onde di «This bug affects you»
>>
>>   https://bugs.launchpad.net/ubuntu-translations/+bug/1578821
>>
>>
>>
>>   On 05/05/16 16:22, Manuel X. Lemos wrote:
>>
>>     Acabo de facer unha instalación limpa de Ubuntu 16.04 e mesmo
>>     problema,
>>     no meu caso fixen a instalación en castelán e ao tentar instalar o
>>     galego da erro e non remata a instalación. Alguén reportou este
>>     erro en
>>     Launchpad?
>>
>>
>>     O 25/04/16 15:09, Antón Méixome escribiu:
>>
>>       Alguén probou a instalar de 0 a Ubuntu 16.04?
>>
>>       Atopo un problema:
>>
>>       - A interface de idioma galego non se completa no proceso de
>>       instalación
>>       - Ao revisar a configuración de idioma, pide instalar unha
>>       serie de
>>       paquetes entre os que está hunspel-gl-es
>>
>>          Sobre isto aínda instala o dicionario de mínimos que é
>>       unha
>>       auténtica rémora porque xa non existe tal normativa e
>>       habería que
>>       quitar ese paquete do medio.
>>
>>       - Non consigue instalar ese paquete de hunspell (que é o
>>       corrector de
>>       LibreOffice)
>>       - Párase a instalación do galego no sistema.
>>
>>       Probei a instalar con synaptic pero tampouco vai. Seica ten
>>       dependencias que non atopa.
>>
>>       Pode estar mal construído o paquete en Ubuntu?
>>
>>
>>
>>
>>       _______________________________________________
>>       proxecto mailing list
>>       proxecto@trasno.net <mailto:proxecto@trasno.net>
>>       http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>>
>>
>>
>>
>>     _______________________________________________
>>     proxecto mailing list
>>     proxecto@trasno.net <mailto:proxecto@trasno.net>
>>     http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>>
>>   _______________________________________________
>>   proxecto mailing list
>>   proxecto@trasno.net <mailto:proxecto@trasno.net>
>>   http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>>
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> proxecto mailing list
>> proxecto@trasno.net
>> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>>
>> _______________________________________________
> proxecto mailing list
> proxecto@trasno.net
> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>
_______________________________________________
proxecto mailing list
proxecto@trasno.net
http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto

Responderlle a