[G11n] [terminoloxía] video streaming

2009-11-04 Conversa Xusto Rodriguez Rio
Ola,
 
Como dicía Manuel, estes debates son importantes, especialmente cando -como
é o caso- a forma inglesa aínda non se asentou de forma masiva entre o
usuario medio. De aquí a tres anos, un debate coma este sería bastante máis
irrelevante, xa que streaming sería unha forma imposible de suplantar na
práctica.
 
Volvendo ao concepto en cuestión, a transmisión pon o foco en quen emite e
non en quen recibe, así que penso que non debería funcionar como sinónimo de
reprodución. Pero en calquera caso, o relevante é o que fagamos co que vén
despois dese substantivo. Concordo con vós en que sen descarga non recolle
todos os matices do concepto, pero é que dificilmente imos atopar unha forma
galega breve que os recolla, así que teremos que optar pola que máis se
achegue a ese ideal.
 
E outra cousa que cómpre que teñamos en conta é o ámbito en que vai
funcionar o concepto. Penso que se trata dunha forma que se vai estender
entre todos os usuarios da informática e das redes tanto como o fixo wi-fi
nestes últimos anos. Por iso, que o nome que escollades inclúa todas as
reviravoltas de significado que ten o concepto paréceme menos transcendente
ca outras cuestións como:
- unha certa transparencia (que un usuario con poucos coñecementos
informáticos poida intuír o significado do concepto a través do seu nome)
- que teña flexibilidade para encaixar en distintos contextos de uso
 
E nese sentido fluxo de vídeo presenta -ao meu entender- algúns problemas.
 
E por último, visto que o sen descarga crea bastantes reticencias cabería
a posibilidade de matizar máis a denominación intentando empregar un prefixo
que indicase que a reprodución e a descarga son simultáneas. Pero resulta
que non se me acorda outro que non sexa sin-
(http://www.digalego.com/diccionario/html/index.php?op=ver
http://www.digalego.com/diccionario/html/index.php?op=verid=58559buscado=
SIN-opcion=entrada id=58559buscado=SIN-opcion=entrada) e non me parece
que video sindescarga sexa unha opción viable polas moitas confusións que
podería crear.
 
Outra posibilidade sería empregar vídeo transdescarga, audio
transdescarga ou reprodución transdescarga como unha forma de indicar que
o ficheiro comeza a reproducirse 'atravesando' (e polo tanto simultaneamente
a) o proceso de descarga.
 
Sigamos pensando no conto.
 
Xusto A. Rodríguez
SNL da USC
 

  _  

De: g11n-bounces en mancomun.org [mailto:g11n-bounces en mancomun.org] En nombre
de Manuel Souto Pico
Enviado el: martes, 03 de novembro de 2009 17:35
Para: Comunidade de tradución de software libre ao galego
Asunto: Re: [G11n] [terminoloxía] video streaming


Daniel, ninguén di que non haxa descarga, o que dicía o Xusto é que non é
necesario esperar a que a descarga termine para empezar a reproducir o
ficheiro. O complemento sen descarga sería, pois, un apócope de sen
descarga finalizada, pero si é certo que non é de todo claro. 

Unha pregunta para todos: cando se fala de transmisión, é sinónimo de
reprodución (como se entende no termo transmisión sen descarga) ou é (como
entendía eu) sinónimo de descarga?

Quero engadir que estes debates son moi moi importantes, porque o que se
decide neles terá un reflexo no glosarios de termos da comunidade (podo
chamarlle g11n á comunidade?), que son utilizados por e que sentan un
precedente para todas as persoas que traballan en galeguización de software
(e non só de software libre). Supoño que todos somos conscientes da
importancia do que facemos aquí, pero non está de mais dicilo ;)

Saúde, Manuel


2009/11/2 Daniel Vázquez Rivera dani en ousli.org


Que o usuário não o guarde num ficheiro (se não quer, que jeitos sempre há)
não quer dizer que não exista a descarga, que os dados não chegam por
cousa de meigas. Não gosto do sen descarga, não me parece real,
especialmente se o que queremos é ser precisos.

Videofluxo parece-me querer reinventar a roda por aforrar uma preposição
de duas letras, e com todo o respeito não vejo a necessidade. Pero vamos, se
queremos converter o galego numa língua parassintética é um bom começo :P

Saúde.

- Mensaje original -
De: Xusto Rodriguez Rio xusto.rodriguez en usc.es

Para: Comunidade de tradución de software libre ao galego
g11n en mancomun.org

Enviados: Lunes, 2 de Noviembre 2009 10:52:11 GMT +01:00 Amsterdam / Berlín
/ Berna / Roma / Estocolmo / Viena

Asunto: Re: [G11n] [terminoloxía] video streaming

Ola,
Desde a miña ignorancia informática, véxolle dous problemas ao uso de
VIDEOFLUXO (e AUDIOFLUXO, cando correspondese):

1) Paréceme unha denominación pouco transparente para quen non saiba
previamente que é un equivalente de streaming.

2) Crearíanos problemas á hora de intentar aplicar esa solución en contextos
en que streaming se vén empregando de forma xenérica, sen concretalo con
audio ou video. Un exemplo:
Nunha frase como 'O Streaming é unha ferramenta sumamente atractiva para
calquera proxecto web' de que forma suplantariamos o anglicismo? O coherente
sería 'O fluxo é unha ferramenta...', pero non parece

[G11n] [terminoloxía] video streaming

2009-11-04 Conversa Daniel Vázquez Rivera
E, sinceiramente, vídeo transdescarga resulta mais cómodo ao galego da rua 
que fluxo de vídeo? Não o vejo, pessoalmente, nem mais transparente, nem mais 
apetecível e me atreveria a dizer que nem viável.

No artigo de streaming da wikipedia portuguesa ( 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Streaming ):
  Streaming (fluxo, ou fluxo de mídia em português) é uma forma de distribuir 
informação multimídia numa rede através de pacotes.  
Na espanhola emprega-se vídeo bajo demanda.

Sigo sem ver a necessidade de inventar novos termos.

Saúde.

- Mensaje original -
De: Xusto Rodriguez Rio xusto.rodriguez en usc.es
Para: Comunidade de tradución de software libre ao galego g11n en 
mancomun.org
Enviados: Miércoles, 4 de Noviembre 2009 10:30:58 GMT +01:00 Amsterdam / Berlín 
/ Berna / Roma / Estocolmo / Viena
Asunto: Re: [G11n] [terminoloxía] video streamingOla, 

Como dicía Manuel, estes debates son importantes, especialmente cando -como é o 
caso- a forma inglesa aínda non se asentou de forma masiva entre o usuario 
medio. De aquí a tres anos, un debate coma este sería bastante máis 
irrelevante, xa que streaming sería unha forma imposible de suplantar na 
práctica. 

Volvendo ao concepto en cuestión, a transmisión pon o foco en quen emite e 
non en quen recibe, así que penso que non debería funcionar como sinónimo de 
reprodución. Pero en calquera caso, o relevante é o que fagamos co que vén 
despois dese substantivo. Concordo con vós en que sen descarga non recolle 
todos os matices do concepto, pero é que dificilmente imos atopar unha forma 
galega breve que os recolla, así que teremos que optar pola que máis se achegue 
a ese ideal. 

E outra cousa que cómpre que teñamos en conta é o ámbito en que vai funcionar o 
concepto. Penso que se trata dunha forma que se vai estender entre todos os 
usuarios da informática e das redes tanto como o fixo wi-fi nestes últimos 
anos. Por iso, que o nome que escollades inclúa todas as reviravoltas de 
significado que ten o concepto paréceme menos transcendente ca outras cuestións 
como: 
- unha certa transparencia (que un usuario con poucos coñecementos informáticos 
poida intuír o significado do concepto a través do seu nome) 
- que teña flexibilidade para encaixar en distintos contextos de uso 

E nese sentido fluxo de vídeo presenta -ao meu entender- algúns problemas. 

E por último, visto que o sen descarga crea bastantes reticencias cabería a 
posibilidade de matizar máis a denominación intentando empregar un prefixo que 
indicase que a reprodución e a descarga son simultáneas. Pero resulta que non 
se me acorda outro que non sexa sin- ( 
http://www.digalego.com/diccionario/html/index.php?op=verid=58559buscado=SIN-opcion=entrada
 ) e non me parece que video sindescarga sexa unha opción viable polas moitas 
confusións que podería crear. 

Outra posibilidade sería empregar vídeo transdescarga, audio transdescarga 
ou reprodución transdescarga como unha forma de indicar que o ficheiro comeza 
a reproducirse 'atravesando' (e polo tanto simultaneamente a) o proceso de 
descarga. 

Sigamos pensando no conto. 

Xusto A. Rodríguez 
SNL da USC De: g11n-bounces en mancomun.org [mailto:g11n-bounces en mancomun.org] En 
nombre de Manuel Souto Pico 
Enviado el: martes, 03 de novembro de 2009 17:35 
Para: Comunidade de tradución de software libre ao galego 
Asunto: Re: [G11n] [terminoloxía] video streaming 


Daniel, ninguén di que non haxa descarga, o que dicía o Xusto é que non é 
necesario esperar a que a descarga termine para empezar a reproducir o 
ficheiro. O complemento sen descarga sería, pois, un apócope de sen descarga 
finalizada, pero si é certo que non é de todo claro. 


Unha pregunta para todos: cando se fala de transmisión, é sinónimo de 
reprodución (como se entende no termo transmisión sen descarga) ou é (como 
entendía eu) sinónimo de descarga? 


Quero engadir que estes debates son moi moi importantes, porque o que se decide 
neles terá un reflexo no glosarios de termos da comunidade (podo chamarlle g11n 
á comunidade?), que son utilizados por e que sentan un precedente para todas as 
persoas que traballan en galeguización de software (e non só de software 
libre). Supoño que todos somos conscientes da importancia do que facemos aquí, 
pero non está de mais dicilo ;) 


Saúde, Manuel 2009/11/2 Daniel Vázquez Rivera  dani en ousli.org  


Que o usuário não o guarde num ficheiro (se não quer, que jeitos sempre há) não 
quer dizer que não exista a descarga, que os dados não chegam por cousa de 
meigas. Não gosto do sen descarga, não me parece real, especialmente se o que 
queremos é ser precisos. 

Videofluxo parece-me querer reinventar a roda por aforrar uma preposição de 
duas letras, e com todo o respeito não vejo a necessidade. Pero vamos, se 
queremos converter o galego numa língua parassintética é um bom começo :P 

Saúde. 

- Mensaje original - 
De: Xusto Rodriguez Rio  xusto.rodriguez en usc.es  

Para: Comunidade de tradución de

[G11n] [terminoloxía] video streaming

2009-11-04 Conversa Miguel Bouzada
2009/11/4 Xusto Rodriguez Rio xusto.rodriguez en usc.es

  Ola,

 Como dicía Manuel, estes debates son importantes, especialmente cando -como
 é o caso- a forma inglesa aínda non se asentou de forma masiva entre o
 usuario medio. De aquí a tres anos, un debate coma este sería bastante máis
 irrelevante, xa que streaming sería unha forma imposible de suplantar na
 práctica.

 Volvendo ao concepto en cuestión, a transmisión pon o foco en quen emite
 e non en quen recibe, así que penso que non debería funcionar como sinónimo
 de reprodución. Pero en calquera caso, o relevante é o que fagamos co que
 vén despois dese substantivo. Concordo con vós en que sen descarga non
 recolle todos os matices do concepto, pero é que dificilmente imos atopar
 unha forma galega breve que os recolla, así que teremos que optar pola que
 máis se achegue a ese ideal.

 E outra cousa que cómpre que teñamos en conta é o ámbito en que vai
 funcionar o concepto. Penso que se trata dunha forma que se vai estender
 entre todos os usuarios da informática e das redes tanto como o fixo wi-fi
 nestes últimos anos. Por iso, que o nome que escollades inclúa todas as
 reviravoltas de significado que ten o concepto paréceme menos transcendente
 ca outras cuestións como:
 - unha certa transparencia (que un usuario con poucos coñecementos
 informáticos poida intuír o significado do concepto a través do seu nome)
 - que teña flexibilidade para encaixar en distintos contextos de uso

 E nese sentido fluxo de vídeo presenta -ao meu entender- algúns
 problemas.

 E por último, visto que o sen descarga crea bastantes reticencias cabería
 a posibilidade de matizar máis a denominación intentando empregar un prefixo
 que indicase que a reprodución e a descarga son simultáneas. Pero resulta
 que non se me acorda outro que non sexa sin- (
 http://www.digalego.com/diccionario/html/index.php?op=verid=58559buscado=SIN-opcion=entrada)
 e non me parece que video sindescarga sexa unha opción viable polas moitas
 confusións que podería crear.

 Outra posibilidade sería empregar vídeo transdescarga, audio
 transdescarga ou reprodución transdescarga como unha forma de indicar que
 o ficheiro comeza a reproducirse 'atravesando' (e polo tanto simultaneamente
 a) o proceso de descarga.

 Sigamos pensando no conto.

 Xusto A. Rodríguez
 SNL da USC


Só uns apuntamentos de voces que me veñen a cabeza e que poden dar xogo para
seguir a pensar:
- transferencia (reproducción en transferencia, video en tansferencia, video
tranferido etc...)
- recepción

Sobre a idea de transdescarga creo que fai demasiada enfase na descarga e
iso pode dificultar a concepción de ver xa!  --
 *De:* g11n-bounces en mancomun.org [mailto:g11n-bounces en mancomun.org] *En
 nombre de *Manuel Souto Pico
 *Enviado el:* martes, 03 de novembro de 2009 17:35

 *Para:* Comunidade de tradución de software libre ao galego
 *Asunto:* Re: [G11n] [terminoloxía] video streaming

 Daniel, ninguén di que non haxa descarga, o que dicía o Xusto é que non é
 necesario esperar a que a descarga termine para empezar a reproducir o
 ficheiro. O complemento sen descarga sería, pois, un apócope de sen
 descarga finalizada, pero si é certo que non é de todo claro.

 Unha pregunta para todos: cando se fala de transmisión, é sinónimo de
 reprodución (como se entende no termo transmisión sen descarga) ou é 
 (como
 entendía eu) sinónimo de descarga?

 Quero engadir que estes debates son moi moi importantes, porque o que se
 decide neles terá un reflexo no glosarios de termos da comunidade (podo
 chamarlle g11n á comunidade?), que son utilizados por e que sentan un
 precedente para todas as persoas que traballan en galeguización de software
 (e non só de software libre). Supoño que todos somos conscientes da
 importancia do que facemos aquí, pero non está de mais dicilo ;)

 Saúde, Manuel


 2009/11/2 Daniel Vázquez Rivera dani en ousli.org

 Que o usuário não o guarde num ficheiro (se não quer, que jeitos sempre
 há) não quer dizer que não exista a descarga, que os dados não chegam 
 por
 cousa de meigas. Não gosto do sen descarga, não me parece real,
 especialmente se o que queremos é ser precisos.

 Videofluxo parece-me querer reinventar a roda por aforrar uma preposição
 de duas letras, e com todo o respeito não vejo a necessidade. Pero vamos, se
 queremos converter o galego numa língua parassintética é um bom começo :P

 Saúde.

 - Mensaje original -
 De: Xusto Rodriguez Rio xusto.rodriguez en usc.es
 Para: Comunidade de tradución de software libre ao galego 
 g11n en mancomun.org
 Enviados: Lunes, 2 de Noviembre 2009 10:52:11 GMT +01:00 Amsterdam /
 Berlín / Berna / Roma / Estocolmo / Viena
  Asunto: Re: [G11n] [terminoloxía] video streaming

 Ola,
 Desde a miña ignorancia informática, véxolle dous problemas ao uso de
 VIDEOFLUXO (e AUDIOFLUXO, cando correspondese):

 1) 

[G11n] [terminoloxía] video streaming

2009-11-04 Conversa damufo

Boas:

Miguel Bouzada escribiu:
 
 
 2009/11/4 Xusto Rodriguez Rio xusto.rodriguez en usc.es 
 mailto:xusto.rodriguez en usc.es
 
 Ola,
  
 Como dicía Manuel, estes debates son importantes, especialmente
 cando -como é o caso- a forma inglesa aínda non se asentou de forma
 masiva entre o usuario medio. De aquí a tres anos, un debate coma
 este sería bastante máis irrelevante, xa que streaming sería unha
 forma imposible de suplantar na práctica.
  
 Volvendo ao concepto en cuestión, a transmisión pon o foco en quen
 emite e non en quen recibe, así que penso que non debería funcionar
 como sinónimo de reprodución. Pero en calquera caso, o relevante é
 o que fagamos co que vén despois dese substantivo. Concordo con vós
 en que sen descarga non recolle todos os matices do concepto, pero
 é que dificilmente imos atopar unha forma galega breve que os
 recolla, así que teremos que optar pola que máis se achegue a ese ideal.
  
 E outra cousa que cómpre que teñamos en conta é o ámbito en que vai
 funcionar o concepto. Penso que se trata dunha forma que se vai
 estender entre todos os usuarios da informática e das redes tanto
 como o fixo wi-fi nestes últimos anos. Por iso, que o nome que
 escollades inclúa todas as reviravoltas de significado que ten o
 concepto paréceme menos transcendente ca outras cuestións como:
 - unha certa transparencia (que un usuario con poucos coñecementos
 informáticos poida intuír o significado do concepto a través do seu
 nome)
 - que teña flexibilidade para encaixar en distintos contextos de uso
  
 E nese sentido fluxo de vídeo presenta -ao meu entender- algúns
 problemas.
  
 E por último, visto que o sen descarga crea bastantes reticencias
 cabería a posibilidade de matizar máis a denominación intentando
 empregar un prefixo que indicase que a reprodución e a descarga son
 simultáneas. Pero resulta que non se me acorda outro que non sexa
 sin-
 
 (http://www.digalego.com/diccionario/html/index.php?op=verid=58559buscado=SIN-opcion=entrada
 
 http://www.digalego.com/diccionario/html/index.php?op=verid=58559buscado=SIN-opcion=entrada)
 e non me parece que video sindescarga sexa unha opción viable
 polas moitas confusións que podería crear.
  
 Outra posibilidade sería empregar vídeo transdescarga, audio
 transdescarga ou reprodución transdescarga como unha forma de
 indicar que o ficheiro comeza a reproducirse 'atravesando' (e polo
 tanto simultaneamente a) o proceso de descarga.
  
 Sigamos pensando no conto.
  
 Xusto A. Rodríguez
 SNL da USC
 
 
 Só uns apuntamentos de voces que me veñen a cabeza e que poden dar xogo 
 para seguir a pensar:
 - transferencia (reproducción en transferencia, video en tansferencia, 
 video tranferido etc...)
 - recepción
 
 Sobre a idea de transdescarga creo que fai demasiada enfase na 
 descarga e iso pode dificultar a concepción de ver xa!
 
Eu enténdoo como o que é: fluxo de video ou videofluxo?. Outra cousa é o 
que facemos con el, que pode ser, reproducilo ou mesmo almacenalo (se 
non me erro é posible) e non sei se máis cousas.

  
 
 
 *De:* g11n-bounces en mancomun.org mailto:g11n-bounces en mancomun.org
 [mailto:g11n-bounces en mancomun.org
 mailto:g11n-bounces en mancomun.org] *En nombre de *Manuel Souto Pico
 *Enviado el:* martes, 03 de novembro de 2009 17:35
 
 *Para:* Comunidade de tradución de software libre ao galego
 *Asunto:* Re: [G11n] [terminoloxía] video streaming
 
 Daniel, ninguén di que non haxa descarga, o que dicía o Xusto é que
 non é necesario esperar a que a descarga termine para empezar a
 reproducir o ficheiro. O complemento sen descarga sería, pois, un
 apócope de sen descarga finalizada, pero si é certo que non é de
 todo claro.
 
 Unha pregunta para todos: cando se fala de transmisión, é sinónimo
 de reprodución (como se entende no termo transmisión sen descarga)
 ou é (como entendía eu) sinónimo de descarga?
 
 Quero engadir que estes debates son moi moi importantes, porque o
 que se decide neles terá un reflexo no glosarios de termos da
 comunidade (podo chamarlle g11n á comunidade?), que son utilizados
 por e que sentan un precedente para todas as persoas que traballan
 en galeguización de software (e non só de software libre). Supoño
 que todos somos conscientes da importancia do que facemos aquí, pero
 non está de mais dicilo ;)
 
 Saúde, Manuel
 
 
 2009/11/2 Daniel Vázquez Rivera dani en ousli.org mailto:dani en 
 ousli.org
 
 Que o usuário não o guarde num ficheiro (se não quer, que jeitos
 sempre há) não quer dizer que não exista a descarga, que os
 dados não chegam por cousa de meigas. Não gosto do sen
 descarga

[G11n] [terminoloxía] video streaming

2009-11-04 Conversa Leandro Regueiro
 E, sinceiramente, vídeo transdescarga resulta mais cómodo ao galego
 da rua que fluxo de vídeo? Não o vejo, pessoalmente, nem mais
 transparente, nem mais apetecível e me atreveria a dizer que nem viável.

 No artigo de streaming da wikipedia portuguesa (
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Streaming ):
   Streaming (fluxo, ou fluxo de mídia em português) é uma forma de
 distribuir informação multimídia numa rede através de pacotes. 
 Na espanhola emprega-se vídeo bajo demanda.

 Reprodución asíncrona tampouco me convence. vídeo baixo demanda

 Vídeo baixo demanda refirese a un concepto moi particular
 wikipedia

 O vídeo á carta ou televisión á carta en inglés  vídeo on demand (VOD) é un
 sistema de televisión que permite ao usuario o acceso a contidos multimedia
 de forma personalizada. O usuario pode elixir en calquera momento o programa
 que desexa ver, sen depender dun horario fixo de programación; do mesmo
 xeito pode deter o programa e renovalo a vontade. O usuario pode dispor
 dunha oferta de programas para visualizar ou realizar un pago por certos
 programas como nos sistemas de pago por visión.

 /wikipedia

Vale, descartado logo. Xa que estamos co tema da Wikipedia, e seguindo
as ligazóns ás páxinas en outros idiomas:

http://ca.wikipedia.org/wiki/Flux_de_dades
http://pt.wikipedia.org/wiki/Streaming
http://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
http://it.wikipedia.org/wiki/Streaming
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lecture_en_continu
http://en.wikipedia.org/wiki/Streaming_media

E dende esta última cheguei a un concepto relacionado:

http://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_download

ler o capítulo HTTP Progressive Download versus Streaming Media
desta última ligazón xa que é moi relevante para esta discusión (se
non lin mal eu).

Ata logo,
  Leandro Regueiro


[G11n] [terminoloxía] video streaming

2009-11-03 Conversa Leandro Regueiro
Un compañeiro meu chamalle vídeo en directo.


[G11n] [terminoloxía] video streaming

2009-11-03 Conversa Manuel Souto Pico
Daniel, ninguén di que non haxa descarga, o que dicía o Xusto é que non é
necesario esperar a que a descarga termine para empezar a reproducir o
ficheiro. O complemento sen descarga sería, pois, un apócope de sen
descarga finalizada, pero si é certo que non é de todo claro.

Unha pregunta para todos: cando se fala de transmisión, é sinónimo de
reprodución (como se entende no termo transmisión sen descarga) ou é (como
entendía eu) sinónimo de descarga?

Quero engadir que estes debates son moi moi importantes, porque o que se
decide neles terá un reflexo no glosarios de termos da comunidade (podo
chamarlle g11n á comunidade?), que son utilizados por e que sentan un
precedente para todas as persoas que traballan en galeguización de software
(e non só de software libre). Supoño que todos somos conscientes da
importancia do que facemos aquí, pero non está de mais dicilo ;)

Saúde, Manuel


2009/11/2 Daniel Vázquez Rivera dani en ousli.org

 Que o usuário não o guarde num ficheiro (se não quer, que jeitos sempre há)
 não quer dizer que não exista a descarga, que os dados não chegam por
 cousa de meigas. Não gosto do sen descarga, não me parece real,
 especialmente se o que queremos é ser precisos.

 Videofluxo parece-me querer reinventar a roda por aforrar uma preposição
 de duas letras, e com todo o respeito não vejo a necessidade. Pero vamos, se
 queremos converter o galego numa língua parassintética é um bom começo :P

 Saúde.

 - Mensaje original -
 De: Xusto Rodriguez Rio xusto.rodriguez en usc.es
 Para: Comunidade de tradución de software libre ao galego 
 g11n en mancomun.org
 Enviados: Lunes, 2 de Noviembre 2009 10:52:11 GMT +01:00 Amsterdam / Berlín
 / Berna / Roma / Estocolmo / Viena
 Asunto: Re: [G11n] [terminoloxía] video streaming

 Ola,
 Desde a miña ignorancia informática, véxolle dous problemas ao uso de
 VIDEOFLUXO (e AUDIOFLUXO, cando correspondese):

 1) Paréceme unha denominación pouco transparente para quen non saiba
 previamente que é un equivalente de streaming.

 2) Crearíanos problemas á hora de intentar aplicar esa solución en
 contextos
 en que streaming se vén empregando de forma xenérica, sen concretalo con
 audio ou video. Un exemplo:
 Nunha frase como 'O Streaming é unha ferramenta sumamente atractiva para
 calquera proxecto web' de que forma suplantariamos o anglicismo? O
 coherente
 sería 'O fluxo é unha ferramenta...', pero non parece moi aproveitable,
 salvo que o completásemos con algún elemento, como por exemplo 'A
 transmisión en fluxo é unha ferramenta...'

 Hai outras alternativas que calcan de forma máis ou menos directa o inglés
 stream que poden evitar este segundo problema:
 - FLUXO DE VÍDEO/AUDIO (xa comentado), que poderiamos xeneralizar como
 TRANSMISIÓN EN FLUXO.
 - TRANSMISIÓN EN SECUENCIA (recomendada no Glosario de Windows), que se
 podería concretar como VIDEOTRANSMISIÓN EN SECUENCIA ou AUDIOTRANSMISIÓN EN
 SECUENCIA.

 Pero en boa medida, a cuestión da falta de transparencia segue estando aí;
 e
 por riba vemos que son formas bastante máis longas ca o streaming
 orixinal.

 Por iso, déixovos para o debate unha outra alternativa: se o elemento
 central do concepto streaming é que os ficheiros poden comezar a
 reproducirse sen necesidade de completar previamente a súa descarga, sería
 posible construír o nome galego sobre esa realidade?
 Sería posible falar de VÍDEO/AUDIO SEN DESCARGA ou de
 VÍDEO/AUDIOTRANSMISIÓN
 SEN DESCARGA? E para o concepto xenérico, poderiamos optar por TRANSMISIÓN
 SEN DESCARGA.

 Esa mesma idea é a que se recomenda para catalán
 (http://www.termcat.cat/termgia/termnorm/fitxes/2/207881_36.html) e
 portugués (http://www.ciberduvidas.com/pergunta.php?id=18593), aínda que
 aquí se tome como referencia a denominación en tempo real (que sería
 outra
 posibilidade para valorar, claro).

 Xusto A. Rodríguez
 SNL da USC


 -Mensaje original-
 De: g11n-bounces en mancomun.org [mailto:g11n-bounces en mancomun.org] En 
 nombre
 de damufo
 Enviado el: sábado, 31 de outubro de 2009 18:46
 Para: Comunidade de tradución de software libre ao galego
 Asunto: Re: [G11n] [terminoloxía] video streaming

 Boas:

 Pois a min pareceme unha gran idea empregar videofluxo, a ver se
 comezamos a ter unha lingua máis viva e deixarnos de andar usar
 definicións no canto de termos.
 Sabedes cal é a tradición do termo pantalán ao galegosegundo a rag?
 Pois: embarcadoiro que se mete algo no mar, por favor!... se non temos
 termo para iso importemos/creemos un pero isto non é tradución senón un
 discurso... Imaxinade, Ei! meu!, ves esa canoa que está no embarcadoiro
 que se mete algno no mar? huas huas, dame a risa so pensalo.


 Leandro Regueiro escribiu:
  Serei curioso... que problema apresenta fluxo de vídeo ?
  Eu emprego fluxo de vídeo
 
  Eu tamén ía dicir fluxo de vídeo...
  ___
  G11n mailing list
  G11n en mancomun.org
  http://listas.mancomun.org/mailman/listinfo/g11n

[G11n] [terminoloxía] video streaming

2009-11-03 Conversa Leandro Regueiro
 Daniel, ninguén di que non haxa descarga, o que dicía o Xusto é que non é
 necesario esperar a que a descarga termine para empezar a reproducir o
 ficheiro. O complemento sen descarga sería, pois, un apócope de sen
 descarga finalizada, pero si é certo que non é de todo claro.
 Unha pregunta para todos: cando se fala de transmisión, é sinónimo de
 reprodución (como se entende no termo transmisión sen descarga) ou é (como
 entendía eu) sinónimo de descarga?
 Quero engadir que estes debates son moi moi importantes, porque o que se
 decide neles terá un reflexo no glosarios de termos da comunidade (podo
 chamarlle g11n á comunidade?), que son utilizados por e que sentan un

g11n é a plataforma que montaron os da CIF

 precedente para todas as persoas que traballan en galeguización de software
 (e non só de software libre). Supoño que todos somos conscientes da
 importancia do que facemos aquí, pero non está de mais dicilo ;)

Sinceramente penso que o mellor ha ser fluxo de vídeo...


[G11n] [terminoloxía] video streaming

2009-11-03 Conversa Adrián Chaves Fernández
 Unha pregunta para todos: cando se fala de transmisión, é sinónimo de
 reprodución (como se entende no termo transmisión sen descarga) ou é
  (como entendía eu) sinónimo de descarga?

Eu diría que transmisión pode resultar na mestura perfecta de reprodución e 
descarga, pois dende o meu punto de vista pode facer referencia ás dúas.


[G11n] [terminoloxía] video streaming

2009-11-02 Conversa Miguel Bouzada
2009/11/2 mvillarino mvillarino en gmail.com

 2009/11/2 Xusto Rodriguez Rio xusto.rodriguez en usc.es:
  Sería posible falar de VÍDEO/AUDIO SEN DESCARGA ou de
 VÍDEO/AUDIOTRANSMISIÓN
  SEN DESCARGA? E para o concepto xenérico, poderiamos optar por
 TRANSMISIÓN
  SEN DESCARGA.

 Isto ten un problema: no sistema máis habitual, o que precisa dun
 cliente reprodutor de flash, realmente si que se garda un ficheiro de
 caracter temporal no equipo onte está o cliente da (re)transmisión,


Agora que o leo, non me disgusta nadiña o de transmisión
Só opinar que o de retransmisión acaia nos tempos en que desde a orixe se
transmitia a estación central e dende ela se REtransmitia cara á radio ou
televisor.

Creo que pode facerse unha distinción de uso, xa que non é o mesmo falar nun
cliente (GUI) que se estamos falando da configuración de flumotion ou de
icecast (p.ex.) onde ou ven empregaría fluxo ou quizais mantivera
streaming.

Sobre o de parassintética eu non faría conflicto, no seu momento Manel
María propuxo e tivo moitos apoios o termo televexo que despois non se
impuxo na linguaxe falada aínda que segue a ser usada por cestos escritores,
e tamén era/é parassintético :)


 polo que a tradución non será correcta de todo sempre.

 (descoñezo como o fan/facían en last.fm, pero hai un módulo perl no
 cpan que o fai, empregando sockets, e penso que en xeral este é o
 método)

 Aliás, non vexo o problema de adaptar a palabra (re)transmisión.
 ___
 G11n mailing list
 G11n en mancomun.org
 http://listas.mancomun.org/mailman/listinfo/g11n
-- 
Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.ppt, .pptx

Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO
(ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
galpon_minino en conf.jabberes.org
 próxima parte 
Borrouse un adxunto en formato HTML...
URL: 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/attachments/20091102/952263a4/attachment-0001.htm
 


[G11n] [terminoloxía] video streaming

2009-11-02 Conversa Daniel Vázquez Rivera
Não é o mesmo porque não é contraposto a vexo de tele, e sobre isso ia o meu 
comentário, pero a minha intenção não era ofender nem criar conflito senão 
indicar que não vejo a necessidade duma palavra composta nova, que 
evidentemente de gostar seria perfeitamente válida, não digo o contrário, pois 
o prefixo existe.

- Mensaje original -
De: Miguel Bouzada mbouzada en gmail.com
Para: Comunidade de tradución de software libre ao galego g11n en 
mancomun.org
Enviados: Lunes, 2 de Noviembre 2009 18:36:25 GMT +01:00 Amsterdam / Berlín / 
Berna / Roma / Estocolmo / Viena
Asunto: Re: [G11n] [terminoloxía] video streaming

2009/11/2 mvillarino  mvillarino en gmail.com  


2009/11/2 Xusto Rodriguez Rio  xusto.rodriguez en usc.es : 

 Sería posible falar de VÍDEO/AUDIO SEN DESCARGA ou de VÍDEO/AUDIOTRANSMISIÓN 
 SEN DESCARGA? E para o concepto xenérico, poderiamos optar por TRANSMISIÓN 
 SEN DESCARGA. 

Isto ten un problema: no sistema máis habitual, o que precisa dun 
cliente reprodutor de flash, realmente si que se garda un ficheiro de 
caracter temporal no equipo onte está o cliente da (re)transmisión, 


Agora que o leo, non me disgusta nadiña o de transmisión 
Só opinar que o de retransmisión acaia nos tempos en que desde a orixe se 
transmitia a estación central e dende ela se REtransmitia cara á radio ou 
televisor. 

Creo que pode facerse unha distinción de uso, xa que non é o mesmo falar nun 
cliente (GUI) que se estamos falando da configuración de flumotion ou de 
icecast (p.ex.) onde ou ven empregaría fluxo ou quizais mantivera 
streaming. 

Sobre o de parassintética eu non faría conflicto, no seu momento Manel María 
propuxo e tivo moitos apoios o termo televexo que despois non se impuxo na 
linguaxe falada aínda que segue a ser usada por cestos escritores, e tamén 
era/é parassintético :) polo que a tradución non será correcta de todo sempre. 

(descoñezo como o fan/facían en last.fm , pero hai un módulo perl no 
cpan que o fai, empregando sockets, e penso que en xeral este é o 
método) 

Aliás, non vexo o problema de adaptar a palabra (re)transmisión. ___ 
G11n mailing list 
G11n en mancomun.org 
http://listas.mancomun.org/mailman/listinfo/g11n -- 
Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx, 
.ppt, .pptx 

Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO (ODF 
-odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/ 

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala galpon_minino en 
conf.jabberes.org 

___
G11n mailing list
G11n en mancomun.org
http://listas.mancomun.org/mailman/listinfo/g11n


[G11n] [terminoloxía] video streaming

2009-10-30 Conversa Antón Méixome

E tamén as palabras relacionadas como stream

video streaming repository  repositorio de streaming de vídeo ?

Tampouco me parecen adecuadas as aproximacións do tipo video en tempo 
real o video directo

Creo que a mellor solución e unha lixeira neoloxía en galego: videofluxo
que estaría en relación con videoconferencia, videodemostración e 
mesmo videoteca.

Certamente tamén é un neoloxismo en portugués.


-- 

Antón Gómez Méixome  .:lingüista:.  www.mancomun.org 
Centro de Referencia e Servizos de Software Libre 
Avda. de Vigo, s/n 15706   Santiago de Compostela  
Tel/ Fax: (0034) 981 56 98 10/ 981 59 46 16 meixome @ mancomun.org

Logo Xacobeo 2010