On 2016-09-19, 12:48 GMT, Matěj Cepl wrote:
> tohle není z mé serie „koukejte co nám tam ti … narvali za 
> kraviny“, ale jsem spíše zmaten.  
> https://www.openstreetmap.org/changeset/42257266

Tak jsem si myslel, že MAPS.ME dokáží největší sviňárny. Jsou 
zde jiní, mnohem úspěšnější ... co říkáte na takovýhle changeset 
https://www.openstreetmap.org/changeset/42290444 ? Je to jenom 
moje úchylnost, nebo je skutečně něco na ideji, že changeset má 
být trochu jako commit v tom smyslu, že má dávat smysl?

Matěj

-- 
https://matej.ceplovi.cz/blog/, Jabber: mc...@ceplovi.cz
GPG Finger: 3C76 A027 CA45 AD70 98B5  BC1D 7920 5802 880B C9D8
 
Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one.
      -- Albert Einstein


_______________________________________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

Odpovedet emailem