On 2016-09-20, 15:58 GMT, Jan Martinec wrote:
> Inu, automatika. Nedělá wheelmap třeba to, že seskupuje do changesetu X
> posledních změn? (Co jsem tam byl kdysi, nevyžadovalo to registraci, a do
> OSM to commitovalo na pozadí) Tohle by tomu přístupu odpovídalo - ale
> nehroutil bych se, pokud vím, mění jen pár vybraných tagů souvisejících s
> přístupností.

Tohle je ale fakt na h... další dáreček 
https://www.openstreetmap.org/changeset/42290444 ... já ani 
nejsem schopen najít co to změnilo v Praze. Nebo dostanu všechny 
jejich changesety, protože jejich bounding box bude vždycky 
zasahovat Prahu?

Matěj

-- 
https://matej.ceplovi.cz/blog/, Jabber: mc...@ceplovi.cz
GPG Finger: 3C76 A027 CA45 AD70 98B5  BC1D 7920 5802 880B C9D8
 
It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought
without accepting it.
  -- Aristotle


_______________________________________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

Odpovedet emailem