1 Der vil være grov kontrol af data kommende fra DAWA. F.eks. vil en adresse ikke blive medtaget, hvis koordinaterne ligger uden for en kasse med hjørner 54N007E-58N016E. Så adresser hvor koordinater er angivet til 0,0 bliver frasorteret.

2 For min skyld kan vi sagtens fjerne nogle.

osak:street er blot en dublet af addr:street

osak:house_no er en dublet af addr:housenumber

osak:municipality_name - har vi evt. et godt alternativt tag til at angive kommunenavn? Ellers tænker jeg det er fint at bibeholde.

osak:municipality_no og osak:street_no er interne værdier brugt af DAWA. Jeg har ikke planer om at bruge dem, så de kan også sagtens forsvinde.

osak:revision bruges til at tjekke, hvornår adressen sidst er opdateret - så den skal gerne blive.

osak:identifier er adressens unikke ID, og skal også blive.

Så osak:street, osak:house_no, osak:municipality_no og osak:street_no tænker jeg godt, vi kan fjerne. Spørgsmålet er, om scriptet aktivt skal gå ind og slette alle disse tags, eller om de bare skal fjernes efterhånden som de pågældende adresser bliver opdateret?

3 Kan du uddybe/komme med eksempler? Hvis en osak:identifier er ukendt for scriptet, vil noden blive slettet, så jeg tror ikke umiddelbart, der er risiko for dubletter.

4 Der er ikke noget i vejen for at opdatere tags på en way i stedet for en node - men det vil så blive umuligt at tjekke, om en adresse er placeret korrekt. En adresse i DAWA er jo netop defineret ved ét punkt, ikke et område. Rent teknisk kan man godt sammenligne områder med punkter, men det vil kræve noget decideret GIS-software og en hel del mere regnekraft - og er øvrigt uden for mit ekspertiseområde. Så umiddelbart tror jeg ikke det er en god ide at begynde at definere adresser som områder, når de i det officielle register fremgår som punkter.


On 14/04/2018 12:21, Michael Andersen wrote:
!. Det bør sikres at danske adresser ikke, på grund af fejlagtige eller
manglende koordinater, ender på Null Island eller andre steder uden for
Danmark.

2. Behøver vi virkelig alle de forskellige osak:* tags i OSM? Kan vi med
fordel droppe nogle af dem?

3. Man kan ikke stole 100% på osak:identifier.  Jeg observerede adskillige
tilfælde hvor AWSbot oprettede dubletter med forskellige udgaver af dette tag
(og operatøren reagerede desværre sjældent på mine henvendelser angående det).

4. Jeg har ofte tænkt om ikke vi kunne revidere den hidtidige politik nævnt på
blandt andet https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Addresses#Denmark. I mange
tilfælde kan der være god mening i at tagge adresser på f.eks. villaer fremfor
på en node midt i den (uden for DK er det normen at have adresser på
bygninger. Teknikken skal bare være i stand til at tage højde for at en
adresse kan eksistere både som en node og som en "vej"/"way"

On lørdag den 14. april 2018 09.45.50 CEST Jonathan Hougaard wrote:
Hej alle


Efter en kort diskussion her:
https://www.openstreetmap.org/changeset/57976035 har jeg besluttet mig
for at give mig i kast med at bygge en ny web app, der kan bruges til at
vedligeholde danske adresser vha. det danske adresseregister.


Grundstrukturen er allerede funktionel, men før jeg arbejder videre med
projektet vil jeg gerne have spørgsmål, kommentarer og ønsker til
projektet. Grundlæggende er ideen at opdatere adresser på en måde
svarende til den vi kender fra AWSbot scriptet. Den tekniske del er dog
lavet fra bunden, og virker på en noget anden måde end AWSbot, hvilket
gerne skulle give en mere effektiv og fleksibel databehandling.


Følgende wiki-side vil være primær dokumentation for projektet:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/AutoAWS. Siden vil blive opdateret
løbende i takt med at jeg arbejder videre med projektet, baseret på
jeres kommentarer og ønsker. Kildekoden vil blive offentliggjort når en
endelig version af appen er færdiggjort.


Efterhånden som det hele skrider frem vil jeg nok have mere konkrete
spørgsmål at stille - men i første omgang vil jeg blot meget gerne høre
jeres umiddelbare indtryk, tanker, ønsker osv.


Allerede nu vil jeg melde ud, at hvis opdatering af adresser skal køre
fuldautomatisk (tanken er at hvert postnummer automatisk kan blive
opdateret hver 30. dag), vil det kræve noget serverinfrastruktur hvor
scriptet kan køre. Jeg bidrager gerne min tid og viden til projektet,
men er ikke interesseret i at bidrage økonomisk. Hvis der er nogen, der
kan bidrage med serverplads, hører jeg derfor gerne fra jer. Det er ikke
det helt store, der kræves - hvis du for eksempel har en personlig
hjemmeside, vil scriptet nok kunne køre i baggrunden på den.

Alternativt kan det hele også køre på en almindelig computer, hvis der
installeres noget server-software (f.eks. Wampserver). Så vil
opdateringen dog ikke kunne køre fuldautomatisk.


Foreløbigt ser jeg frem til at modtage tanker og kommentarer.


_______________________________________________
Talk-dk mailing list
Talk-dk@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk


_______________________________________________
Talk-dk mailing list
Talk-dk@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk


_______________________________________________
Talk-dk mailing list
Talk-dk@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk

Besvar via email