Hello!

Szamozott nap a haladasi naploban 2 fele lehet:

Nkt. 4. § E törvény alkalmazásában
32. tanítási nap: az egyes osztályokban a tanítási órák, illetőleg az e törvény 53. § (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott foglalkozások megtartására fordított nap, amennyiben a foglalkozási órák száma eléri a hármat;

Hatályban maradt a (régi) K.t. 53. § (1) Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez.
(2) Tanórán kívüli foglalkozás
e) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény.

Forras:
http://www.petroczigabor.hu/cikkek/tanugyigazgatas/tanitasi_nap_fogalma.html


Tehat a "nem órarendi nap" nem lehet elegendő annak eldöntésére, hogy a nap számozott vagy sem.

--
Tisztelettel:
Molnar Peter
http://www.petersoft.hu

_______________________________________________
Techinfo mailing list
Techinfo@lista.sulinet.hu
Fel- és leiratkozás: http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo/techinfo
Illemtan: http://www.szag.hu/illemtan.html
Ügyfélszolgálat FAQ: http://sulinet.niif.hu/

válasz