commit f91b723a9ef60cc7a2bc93f84cd580253e8f90c2
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Sun Feb 4 21:17:59 2018 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd_completed
---
 da/torbutton.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/da/torbutton.dtd b/da/torbutton.dtd
index ac93e670b..14531119f 100644
--- a/da/torbutton.dtd
+++ b/da/torbutton.dtd
@@ -6,12 +6,12 @@
 <!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor 
netværksindstillinger...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Søg efter Tor Browser 
opdateringer...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Søg efter Tor 
Browser-opdatering...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "O">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Cookie-beskyttelser...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
 <!ENTITY torbutton.button.tooltip "Klik for at starte Torbutton">
-<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Tor Browser 
sikkerhedsindstillinger">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Tor 
Browser-sikkerhedsindstillinger">
 <!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Gendan Standarder">
 <!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Dine tilpassede browserpræferencer 
har resulterede i usædvanlige sikkerhedsindstillinger. Pga. sikkerheds- og 
privatlivsårsagen, anbefaler vi at du vælger en af 
standardsikkerhedsniveauerne.">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Håndtér Cookie-beskyttelser">

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to