commit 3752993a17f4e186e0d8cb3fd7f66d894beccbdd
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Thu Mar 8 03:46:40 2018 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 bg/torlauncher.properties | 10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/bg/torlauncher.properties b/bg/torlauncher.properties
index 6479cde05..2e5f02e36 100644
--- a/bg/torlauncher.properties
+++ b/bg/torlauncher.properties
@@ -26,7 +26,7 @@ torlauncher.error_proxy_addr_missing=Трябва да 
определите IP 
 torlauncher.error_proxy_type_missing=Трябва да изберете 
вида на проксито.
 torlauncher.error_bridges_missing=Трябва да зададете един 
или повече бриджа
 torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Трябва да 
избереш вид транспорт за избраните мостове.
-torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Please request a bridge.
+torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Моля, поискайте 
мост.
 torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Никой от избраните 
мостове няма траспорт от типса %S в 
наличност. Моля, нагласи настройките си.
 
 torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(работи в Китай)
@@ -36,9 +36,9 @@ torlauncher.request_a_bridge=Заявка за bridge...
 torlauncher.request_a_new_bridge=Заявка за нов bridge...
 torlauncher.contacting_bridgedb=Свързване с BridgeDB. Моля 
изчакайте.
 torlauncher.captcha_prompt=Решете CAPTCHA за заявка на bridge.
-torlauncher.bad_captcha_solution=The solution is not correct. Please try again.
-torlauncher.unable_to_get_bridge=Unable to obtain a bridge from BridgeDB.\n\n%S
-torlauncher.no_meek=This browser is not configured for meek, which is needed 
to obtain bridges.
+torlauncher.bad_captcha_solution=Решението не е правилно. 
Моля, опитайте пак.
+torlauncher.unable_to_get_bridge=Неуспешно получаване на 
мост от BridgeDB.\n\n%S
+torlauncher.no_meek=Този браузър не е конфигуриран 
за meek, а той е нужен за получаването на 
мостове.
 torlauncher.no_bridges_available=Няма никакви налични 
bridge-ове в момента. Съжаляваме.
 
 torlauncher.connect=Свържи се
@@ -74,5 +74,5 @@ torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=грешка при 
четене/писан
 torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=липсва лесно 
свързуем транспорт
 
 torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=Връзката към сървъра 
беше прекъсната.
-torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to the 
server.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Неуспешна 
връзка със сървъра.
 torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Не може да се 
установи връзка към прокси сървър.

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to