commit b8e0ea83bd01b9089ea3c60f306a97177576e5e5
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Tue Apr 10 08:47:03 2018 +0000

    Update translations for tails-misc_completed
---
 uk.po | 148 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 file changed, 97 insertions(+), 51 deletions(-)

diff --git a/uk.po b/uk.po
index d67466b44..a3ee3181c 100644
--- a/uk.po
+++ b/uk.po
@@ -18,8 +18,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-09-13 20:10+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-02-19 20:49+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-03-12 19:03+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-04-10 08:33+0000\n"
 "Last-Translator: O Herenko <here...@ex.ua>\n"
 "Language-Team: Ukrainian 
(http://www.transifex.com/otf/torproject/language/uk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -53,36 +53,40 @@ msgid ""
 "</p>\n"
 msgstr "<h1> Допоможіть нам виправити нашу 
помилку! </h1>\n<p> Прочитайте <a href=\"%s\"> наші 
інструкції, як повідомляти про помилки 
</a>.</p>\n<p><strong> Не повідомляйте більше 
особистої інформації, ніж необхідно! 
</strong></p>\n<h2> Про надання нам адреси 
електронної пошти </h2>\n<p>\nНадання нам 
адреси електронної пошти дозволяє нам 
зв'язатися з Вами для уточнення проблеми. 
Це\nнеобхідно в переважній більшості 
випадків, коли ми отримуємо повідомлення 
про помилки,\n оскільки більшість 
повідомлень без контактної інформації 
марні. З іншого боку, це також дає 
можливість засобаÐ
 ¼ перехоплення\n та збору інформації, 
наприклад, провайдеру Вашої електронної 
пошти або Інтернет-провайдеру, 
встановити,\n що Ви використовуєте Tails.\n</p>\n"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:17
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:57
 msgid "Persistence is disabled for Electrum"
 msgstr "Режим постійного сховища відключений 
для Electrum"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:19
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:59
 msgid ""
 "When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
 "Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
 "persistence feature is activated."
 msgstr "Коли Ви перезавантажете Tails, всі дані 
Electrum будуть загублені, включаючи Ваш 
гаманець Bitcoin. Настійно рекомендується 
запускати Electrum, тільки коли активована 
функція постійного сховища."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:21
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:60
 msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
 msgstr "У будь-якому випадку запустити Electrum ?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:23
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:63
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:41
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Запуск"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:24
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:64
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:42
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Вихід"
 
-#: 
config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-hel...@tails.boum.org/extension.js:71
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-hel...@tails.boum.org/extension.js:75
 msgid "Restart"
 msgstr "Перезавантажити"
 
-#: 
config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-hel...@tails.boum.org/extension.js:74
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-hel...@tails.boum.org/extension.js:78
+msgid "Lock screen"
+msgstr "Заблокувати екран"
+
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-hel...@tails.boum.org/extension.js:81
 msgid "Power Off"
 msgstr "Вимкнення живлення"
 
@@ -111,24 +115,51 @@ msgstr "Інформація про зборку:\n%s"
 msgid "not available"
 msgstr "недоступно"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:147
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:162
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:166
-msgid "Your additional software"
-msgstr "Ваше додаткове програмне 
забезпечення"
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:170
+msgid "Your additional software installation failed"
+msgstr "Ваше додаткове встановлення не 
вдалося"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:148
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:167
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:171
+msgid ""
+"The installation failed. Please check your additional software "
+"configuration, or read the system log to understand better the problem."
+msgstr "Встановлення не вдалося. Перевірте 
додаткову конфігурацію програмного 
забезпечення або прочитайте системний 
журнал, щоб краще зрозуміти проблему."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:177
+msgid "Your additional software are installed"
+msgstr "Ваше додаткове програмне 
забезпечення встановлено"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:178
+msgid "Your additional software are ready to use."
+msgstr "Ваше додаткове програмне 
забезпечення готове до використання."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:194
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:204
+msgid "Your additional software upgrade failed"
+msgstr "Ваше оновлення додаткового 
програмного забезпечення не вдалося"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:195
+msgid ""
+"The check for upgrades failed. This might be due to a network problem. "
+"Please check your network connection, try to restart Tails, or read the "
+"system log to understand better the problem."
+msgstr "Не вдалося перевірити наявність 
оновлень. Це може бути пов'язано з 
мережевою проблемою. Будь ласка, перевірте 
підключення до мережі, спробуйте 
перезапустити Tails або прочитайте системний 
журнал, щоб краще зрозуміти проблему."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:201
+msgid "Your additional software are up to date"
+msgstr "Ваше додаткове програмне 
забезпечення оновлено"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:202
+msgid "The upgrade was successful."
+msgstr "Оновлення пройшло успішно."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:205
 msgid ""
 "The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
 "your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
 "understand better the problem."
 msgstr "Оновлення не вдалося. Це може бути 
через проблеми з мережею. Будь ласка, 
перевірте підключення до мережі, спробуйте 
перезавантажити Tails, або прочитайте логи, 
щоб краще зрозуміти проблему."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:163
-msgid "The upgrade was successful."
-msgstr "Оновлення пройшло успішно."
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:52
 msgid "Synchronizing the system's clock"
 msgstr "Синхронізація системного годинника"
@@ -174,19 +205,34 @@ msgid ""
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
 msgstr "Підміна MAC не вдалася для мережевої 
карти ${nic_name} (${nic}). Помилку не вдалося 
виправити, тому мережа повністю 
вимкнена.\nМожливо, ви віддасте перевагу 
перевантаженню Tails і вимкненню підміни MAC. "
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:24
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
-msgid "error:"
-msgstr "помилка:"
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:109
+msgid "Lock Screen"
+msgstr "Заблокувати екран"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:25
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
-msgid "Error"
-msgstr "Помилка"
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:118
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:46
+msgid "Cancel"
+msgstr "Відмова"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:124
+msgid "Screen Locker"
+msgstr "Блокувальник екрану"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:130
+msgid "Set up a password to unlock the screen."
+msgstr "Встановіть пароль, щоб розблокувати 
екран."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:45
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:135
+msgid "Password"
+msgstr "Пароль "
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:141
+msgid "Confirm"
+msgstr "Підтвердити"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:35
 msgid ""
-"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
+"\"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
 "\n"
 "Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
 "See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
@@ -194,8 +240,18 @@ msgid ""
 "Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
 "\n"
 "Or do a manual upgrade.\n"
-"See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual";
-msgstr "<b>Недостатньо доступної пам'яті для 
перевірки оновлень.</b>\n\nПереконайтеся, що 
система задовільняє вимогам для 
запущеного Tails.\nПрочитайте 
файл:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n\nСпробуйте
 перезапустити Tails для повторної перевірки 
оновлень.\n\nАбо здійсніть ручне 
оновлення.\nДив. 
https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual";
+"See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual\"";
+msgstr "\"<b>Недостатньо пам'яті для перевірки 
наявності оновлень.</b>\n\nПереконайтеся, що 
ця система відповідає вимогам щодо запуску 
Tails.\nДивіться 
file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n\nСпробуйте
 перезапустити Tails, щоб знову перевірити 
наявність оновлень.\n\nАбо виконайте ручне 
оновлення.\nДивіться 
https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual\"; "
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:72
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
+msgid "error:"
+msgstr "помилка:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:73
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
+msgid "Error"
+msgstr "Помилка"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:71
 msgid "Warning: virtual machine detected!"
@@ -235,10 +291,6 @@ msgstr "Tor не готовий. Запустити Tor у 
будь-якому 
 msgid "Start Tor Browser"
 msgstr "Запустити Tor Browser"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:46
-msgid "Cancel"
-msgstr "Відмова"
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:38
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Ви дійсно хочете запустити 
небезпечний браузер?"
@@ -283,27 +335,21 @@ msgid ""
 "retry in a while."
 msgstr "Інший Небезпечна Браузер у даний час 
працює або очищається. Повторіть спробу 
через деякий час."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
-msgid ""
-"NetworkManager passed us garbage data when trying to deduce the clearnet DNS"
-" server."
-msgstr "NetworkManager повернув сміттєві дані при 
спробі дізнатися clearnet DNS сервер"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:114
-msgid ""
-"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
-"NetworkManager."
-msgstr "Жоден DNS-сервер не був отриманий через 
DHCP або не був налаштований вручну у 
NetworkManager."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:122
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:100
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Не вдалося встановити chroot."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:128
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:105
 msgid "Failed to configure browser."
 msgstr "Не вдалося налаштувати браузер."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:133
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:111
+msgid ""
+"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
+"NetworkManager."
+msgstr "Жоден DNS-сервер не був отриманий через 
DHCP або не був налаштований вручну у 
NetworkManager."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:117
 msgid "Failed to run browser."
 msgstr "Не вдалося запустити браузер."
 

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to