commit 26b211ddc6bb9f7656d38481ad581a84d927b8bb
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:  Sat Apr 14 16:21:06 2018 +0000

  Update translations for support-miscellaneous_completed
---
 ga.json | 92 ++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 1 file changed, 46 insertions(+), 46 deletions(-)

diff --git a/ga.json b/ga.json
index b16b0be6a..6de642b29 100644
--- a/ga.json
+++ b/ga.json
@@ -1,92 +1,92 @@
 {
-  "miscellaneus-1": {
-    "id": "#miscellaneus-1",
-    "control": "miscellaneus-1",
+  "misc-1": {
+    "id": "#misc-1",
+    "control": "misc-1",
    "title": "Caithfidh mé úsáideoir Tor a lorg mar gheall ar chúis 
an-láidir. An gcabhródh sibh liom?",
    "description": "<p class=\"mb-3\">Níl forbróirí Tor in ann aon rud a 
dhéanamh chun úsáideoirí Tor a lorg, mar gheall ar an gnéithe céanna a 
chosnaíonn do chuid faisnéis phearsanta ar dhrochdhaoine.</p>"
   },
-  "miscellaneus-2": {
-    "id": "#miscellaneus-2",
-    "control": "miscellaneus-2",
+  "misc-2": {
+    "id": "#misc-2",
+    "control": "misc-2",
    "title": "Cén fáth nach gcuireann sibh cosc ar dhrochdhaoine a 
dhéanann drochrudaí ar líonra Tor?",
    "description": "<p class=\"mb-3\">Dearadh Tor le cearta daonna agus 
príobháideachas a chosaint trí chosc a chur ar dhaoine a dhéanann 
cinsireacht, muidne san áireamh. Is fuath linn go ndéanann daoine rudaí 
uafásacha ar líonra Tor, ach ní féidir linn bata is bóthar a thabhairt 
dóibh gan go leor gníomhaíoch, iriseoirí, agus daoine a tháinig slán ó 
dhroch-íde a chur i gcontúirt. Dá gcuirfimis cosc ar dhaoine áirithe, an 
bealach amháin a bheadh againn é sin a dhéanamh ná saghas \"cúldorais\" a 
chur ar fáil, rud a chuirfeadh ár gcuid úsáideoirí ionraice i gcontúirt 
ó dhrochrialtais agus ó naimhde eile.</p>"
   },
-   "miscellaneus-3": {
-    "id": "#miscellaneus-3",
-    "control": "miscellaneus-3",
+   "misc-3": {
+    "id": "#misc-3",
+    "control": "misc-3",
    "title": "Cé atá ag maoiniú Tor?",
    "description": "<p class=\"mb-3\">Tá Tor á mhaoiniú ag urraitheoirí 
éagsúla, gníomhaireachtaí rialtais SAM, fondúireachtaí príobháideacha, 
agus daoine aonair san áireamh. Féach <mark><a 
href=\"https://www.torproject.org/about/sponsors.html.en\";>liosta ár gcuid 
urraitheoirí</a></mark> chomh maith le sraith <mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org/category/tags/form-990\";>postálacha 
blag</a></mark> maidir lenár dtuarascálacha airgeadais.</p><p 
class=\"mb-3\">Creidimid go bhfuil sé tábhachtach a bheith oscailte maidir 
lenár gcuid maoinitheoirí agus ár samhail maoinithe chun iontaoibh an 
phobail a chothú. Bímid ag lorg foinsí maoinithe níos ilchineálaí i 
gcónaí, go háirithe ó fhondúireachtaí agus ó dhaoine aonair.</p>"
   },
-   "miscellaneus-4": {
-    "id": "#miscellaneus-4",
-    "control": "miscellaneus-4",
+   "misc-4": {
+    "id": "#misc-4",
+    "control": "misc-4",
    "title": "An féidir liom Tor a úsáid in éindí le bittorrent?",
    "description": "<p class=\"mb-3\">Ní mholaimid duit Tor a úsáid in 
éindí le bittorrent. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar <mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org/bittorrent-over-tor-isnt-good-idea\";>​phostáil
 bhlag</a></mark> a bhaineann leis an ábhar seo.</p>"
   },
-   "miscellaneus-5": {
-    "id": "#miscellaneus-5",
-    "control": "miscellaneus-5",
+   "misc-5": {
+    "id": "#misc-5",
+    "control": "misc-5",
    "title": "Chuir duine éigin na comhaid ar mo ríomhaire faoi ghlas, 
agus tá sé nó sí ag éileamh go n-úsáidfinn Brabhsálaí Tor chun airgead 
fuascailte a íoc!",
    "description": "<p class=\"mb-3\">Is oth linn a rá go bhfuil bogearra 
mailíseach ar do ríomhaire. Ní muidne a chruthaigh an bogearra seo. Tá na 
daoine a chruthaigh é ag iarraidh ort Brabhsálaí Tor a íoslódáil anois sa 
chaoi go mbeidh tú in ann dul i dteagmháil leo gan ainm chun an t-airgead 
fuascailte a íoc. Más é seo an chéad uair a chuala tú faoi Bhrabhsálaí 
Tor, b'fhéidir go gceapann tú gur drochdhaoine muid, agus go soláthraímid 
uirlisí do dhaoine fiú níos measa. Ach leis an bhfírinne a rá, úsáideann 
go leor daoine ár gcuid bogearraí go laethúil ar bhealaí dlisteanacha: 
gníomhaígh ar son cearta daonna, iriseoirí, daoine a tháinig slán ó 
dhroch-íde sa mbaile, daoine nochta scéil, gardaí, agus neart eile. Faraor, 
is féidir le coirpigh agus le húdair bogearraí mailíseacha leas a bhaint as 
an gcosaint chéanna a sholáthraíonn Tor do na grúpaí seo. Níl aon 
ghlacadh againn le daoine a úsáideann ár gcuid bogearraí ar bhealaí ma
 ilíseacha.</p>"
   },
-  "miscellaneus-6": {
-    "id": "#miscellaneus-6",
-    "control": "miscellaneus-6",
+  "misc-6": {
+    "id": "#misc-6",
+    "control": "misc-6",
    "title": "An gcoinníonn Tor logchomhaid?",
    "description": "<p class=\"mb-3\">Ní choinníonn Tor aon logchomhad a 
chabhródh linn úsáideoirí a aithint. Ní dhéanaimid ach tomhas rialta ar 
fheidhmiú an líonra, agus tá na huimhreacha sin ar fáil ar <mark><a 
href=\"https://metrics.torproject.org/\";>​Meadaracht Tor</a></mark>.</p>"
   },
-  "miscellaneus-7": {
-    "id": "#miscellaneus-7",
-    "control": "miscellaneus-7",
+  "misc-7": {
+    "id": "#misc-7",
+    "control": "misc-7",
    "title": "An gcuireann Tionscadal Tor seirbhísí ríomhphoist ar 
fáil, nó aon seirbhís eile a chosnaíonn príobháideachas?",
    "description": "<p class=\"mb-3\">Ní chuireann. Gheobhaidh tú liosta 
dár dtionscadail ar fad ar <mark><a 
href=\"https://www.torproject.org/projects/projects.html.en\";>​an leathanach 
seo</a></mark>.</p>"
   },
-  "miscellaneus-8": {
-    "id": "#miscellaneus-8",
-    "control": "miscellaneus-8",
+  "misc-8": {
+    "id": "#misc-8",
+    "control": "misc-8",
    "title": "An bhfuil cead agam lógó Tor a úsáid i dtáirge de mo 
chuid?",
    "description": "<p class=\"mb-3\">Tá an t-eolas sin go léir ar fáil 
ar <mark><a href=\"https://www.torproject.org/docs/trademark-faq.html\";>​an 
leathanach seo</a></mark> a bhaineann le trádmharcanna.</p>"
   },
-  "miscellaneus-9": {
-    "id": "#miscellaneus-9",
-    "control": "miscellaneus-9",
+  "misc-9": {
+    "id": "#misc-9",
+    "control": "misc-9",
    "title": "Tá fadhb agam ag nuashonrú nó ag úsáid Vidalia.",
    "description": "<p class=\"mb-3\">Ní dhéanaimid cothabháil ar 
Vidalia a thuilleadh. Tá cuid mhaith de na gnéithe in Vidalia ar fáil i 
mBrabhsálaí Tor anois.</p>"
   },
-  "miscellaneus-10": {
-    "id": "#miscellaneus-10",
-    "control": "miscellaneus-10",
+  "misc-10": {
+    "id": "#misc-10",
+    "control": "misc-10",
    "title": "An gcuireann Tionscadal Tor seirbhísí óstála ar fáil?",
    "description": "<p class=\"mb-3\">Ní chuireann.</p>"
   },
-  "miscellaneus-11": {
-    "id": "#miscellaneus-11",
-    "control": "miscellaneus-11",
+  "misc-11": {
+    "id": "#misc-11",
+    "control": "misc-11",
    "title": "An féidir liom líon na n-athsheachadán a úsáideann Tor a 
athrú?",
    "description": "<p class=\"mb-3\">Faoi láthair, tá Tor códáilte le 
3 nód a úsáid, móide líon na n-athsheachadán sa chosán atá íogair. Is 
é sin le rá, úsáideann sé 3 nód de ghnáth, ach má tá tú ag ceangal le 
seirbhís onion nó seoladh \".exit\", b'fhéidir níos mó ná 3.</p><p 
class=\"mb-3\"We don't want to encourage people to use paths longer than this 
as it increases load on the network without (as far as we can tell) providing 
any more security. Also, using paths longer than 3 could harm anonymity, first 
because it makes<mark>Le níos mó ná 3 nód, bíonn sé níos éasca 
ionsaithe <a href=\"https://www.freehaven.net/anonbib/#ccs07-doa\";>diúltú 
slándála</a></mark> a dhéanamh, agus nochtann sé eolas fútsa mura bhfuil 
mórán daoine ag baint úsáid as an líon céanna nód.</p>"
   },
-  "miscellaneus-12": {
-    "id": "#miscellaneus-12",
-    "control": "miscellaneus-12",
+  "misc-12": {
+    "id": "#misc-12",
+    "control": "misc-12",
    "title": "Conas is féidir comhaid a roinnt trí Tor gan m'aitheantas a 
nochtadh?",
    "description": "<p class=\"mb-3\">Cumraítear go leor athsheachadán le 
cosc a chur ar chineálacha áirithe tráchta a bhaineann le comhroinnt comhad, 
mar shampla bittorrent. Dá bharr sin, <mark><a 
href=\"https://blog.torproject.org/bittorrent-over-tor-isnt-good-idea\";>​níl 
sé sábháilte bittorrent a úsáid le Tor</a></mark>.</p><p 
class=\"mb-3\">Chun comhaid a roinnt trí Tor, molaimid ​<mark><a 
href=\"https://onionshare.org/\";>OnionShare</a></mark>.</p>"
   },
-  "miscellaneus-13": {
-    "id": "#miscellaneus-13",
-    "control": "miscellaneus-13",
+  "misc-13": {
+    "id": "#misc-13",
+    "control": "misc-13",
    "title": "An féidir liom VPN a úsáid le Tor?",
    "description": "<p class=\"mb-3\">Is féidir, ach ní mholaimid VPN a 
úsáid le Tor murar úsáideoir ardleibhéil thú agus mura bhfuil saineolas 
agat ar conas is féidir Tor agus an VPN a chumrú sa chaoi nach gcuirfidh siad 
do phríobháideachas i gcontúirt. Tá tuilleadh eolais faoi Tor agus VPN le 
chéile ar fáil ar <mark><a 
href=\"https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/TorPlusVPN\";>an 
vicí</a></mark>.</p>"
   },
-  "miscellaneus-14": {
-    "id": "#miscellaneus-14",
-    "control": "miscellaneus-14",
+  "misc-14": {
+    "id": "#misc-14",
+    "control": "misc-14",
    "title": "Cén chaoi a bhféadfainn páirt a ghlacadh i dTionscadal 
Tor?",
    "description": "<p class=\"mb-3\">Féach ar an <mark><a 
href=\"https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en\";>​leathanach 
rannpháirtíochta</a></mark> le tuilleadh eolais a fháil!</p>"
   },
-  "miscellaneus-15": {
-    "id": "#miscellaneus-15",
-    "control": "miscellaneus-15",
+  "misc-15": {
+    "id": "#misc-15",
+    "control": "misc-15",
    "title": "Conas is féidir liom airgead a bhronnadh ar Thionscadal 
Tor?",
-    "description": "<p class=\"mb-3\">Go raibh maith agat as do 
thacaíocht! Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an leathanach seo: <mark><a 
href=\"https://donate.torproject.org/donor-faq\";>​Ceisteanna Coitianta do 
dheontóirí</a></mark>.</p>"
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Go raibh maith agat as an tacaíocht! 
Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an leathanach seo: <mark><a 
href=\"https://donate.torproject.org/donor-faq\";>​Ceisteanna Coitianta do 
dheontóirí</a></mark>.</p>"
   }
 }

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to