commit e7aef721ef975c8226fc9cb41a73d9f9f77d9d2f
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:  Sat Apr 14 16:20:59 2018 +0000

  Update translations for support-miscellaneous
---
 ga.json | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/ga.json b/ga.json
index 8703f3e01..6de642b29 100644
--- a/ga.json
+++ b/ga.json
@@ -87,6 +87,6 @@
    "id": "#misc-15",
    "control": "misc-15",
    "title": "Conas is féidir liom airgead a bhronnadh ar Thionscadal 
Tor?",
-    "description": "<p class=\"mb-3\">Go raibh maith agat as do 
thacaíocht! Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an leathanach seo: <mark><a 
href=\"https://donate.torproject.org/donor-faq\";>​Ceisteanna Coitianta do 
dheontóirí</a></mark>.</p>"
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Go raibh maith agat as an tacaíocht! 
Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an leathanach seo: <mark><a 
href=\"https://donate.torproject.org/donor-faq\";>​Ceisteanna Coitianta do 
dheontóirí</a></mark>.</p>"
   }
 }

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to