commit c4bd5eca4bd5a40f92d8cf09c1f8f5405cfe6c07
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:  Thu Apr 12 03:20:25 2018 +0000

  Update translations for support-miscellaneous
---
 ga.json | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/ga.json b/ga.json
index bf17516fd..b16b0be6a 100644
--- a/ga.json
+++ b/ga.json
@@ -27,7 +27,7 @@
    "id": "#miscellaneus-5",
    "control": "miscellaneus-5",
    "title": "Chuir duine éigin na comhaid ar mo ríomhaire faoi ghlas, 
agus tá sé nó sí ag éileamh go n-úsáidfinn Brabhsálaí Tor chun airgead 
fuascailte a íoc!",
-    "description": "<p class=\"mb-3\">We are so sorry, but you have been 
infected with malware. The Tor Project did not create this malware. The malware 
authors are asking you to download Tor Browser presumably to contact them 
anonymously with the ransom they're demanding from you. If this is your first 
introduction to Tor Browser, we understand that you might think we're bad 
people who enable even worse people. But please consider that our software is 
used every day for a wide variety of purposes by ​human rights activists, 
journalists, domestic violence survivors, whistleblowers, law enforcement 
officers, and many others. Unfortunately, the protection that our software can 
provide to these groups of people can also be abused by criminals and malware 
authors. The Tor Project does not support or condone the use of our software 
for malicious purposes.</p>"
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Is oth linn a rá go bhfuil bogearra 
mailíseach ar do ríomhaire. Ní muidne a chruthaigh an bogearra seo. Tá na 
daoine a chruthaigh é ag iarraidh ort Brabhsálaí Tor a íoslódáil anois sa 
chaoi go mbeidh tú in ann dul i dteagmháil leo gan ainm chun an t-airgead 
fuascailte a íoc. Más é seo an chéad uair a chuala tú faoi Bhrabhsálaí 
Tor, b'fhéidir go gceapann tú gur drochdhaoine muid, agus go soláthraímid 
uirlisí do dhaoine fiú níos measa. Ach leis an bhfírinne a rá, úsáideann 
go leor daoine ár gcuid bogearraí go laethúil ar bhealaí dlisteanacha: 
gníomhaígh ar son cearta daonna, iriseoirí, daoine a tháinig slán ó 
dhroch-íde sa mbaile, daoine nochta scéil, gardaí, agus neart eile. Faraor, 
is féidir le coirpigh agus le húdair bogearraí mailíseacha leas a bhaint as 
an gcosaint chéanna a sholáthraíonn Tor do na grúpaí seo. Níl aon 
ghlacadh againn le daoine a úsáideann ár gcuid bogearraí ar bhealaí ma
 ilíseacha.</p>"
   },
   "miscellaneus-6": {
    "id": "#miscellaneus-6",
@@ -63,7 +63,7 @@
    "id": "#miscellaneus-11",
    "control": "miscellaneus-11",
    "title": "An féidir liom líon na n-athsheachadán a úsáideann Tor a 
athrú?",
-    "description": "<p class=\"mb-3\">Right now the path length is 
hard-coded at 3 plus the number of nodes in your path that are sensitive. That 
is, in normal cases it's 3, but for example if you're accessing an onion 
service or a \".exit\" address it could be more.</p><p class=\"mb-3\"We don't 
want to encourage people to use paths longer than this as it increases load on 
the network without (as far as we can tell) providing any more security. Also, 
using paths longer than 3 could harm anonymity, first because it makes<mark><a 
href=\"https://www.freehaven.net/anonbib/#ccs07-doa\";>denial of 
security</a></mark> ttacks easier, and second because it could act as an 
identifier if only a small number of users have the same path length as 
you.</p>"
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Faoi láthair, tá Tor códáilte le 
3 nód a úsáid, móide líon na n-athsheachadán sa chosán atá íogair. Is 
é sin le rá, úsáideann sé 3 nód de ghnáth, ach má tá tú ag ceangal le 
seirbhís onion nó seoladh \".exit\", b'fhéidir níos mó ná 3.</p><p 
class=\"mb-3\"We don't want to encourage people to use paths longer than this 
as it increases load on the network without (as far as we can tell) providing 
any more security. Also, using paths longer than 3 could harm anonymity, first 
because it makes<mark>Le níos mó ná 3 nód, bíonn sé níos éasca 
ionsaithe <a href=\"https://www.freehaven.net/anonbib/#ccs07-doa\";>diúltú 
slándála</a></mark> a dhéanamh, agus nochtann sé eolas fútsa mura bhfuil 
mórán daoine ag baint úsáid as an líon céanna nód.</p>"
   },
   "miscellaneus-12": {
    "id": "#miscellaneus-12",

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to