commit dda6ec9ba0d6c09ea5b260f7a8c28a0f7f1c6427
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:  Tue Apr 17 04:49:53 2018 +0000

  Update translations for support-censorship_completed
---
 ga.json | 40 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 40 insertions(+)

diff --git a/ga.json b/ga.json
new file mode 100644
index 000000000..1e2f040dd
--- /dev/null
+++ b/ga.json
@@ -0,0 +1,40 @@
+{
+  "censorship-1": {
+    "id": "#censorship-1",
+    "control": "censorship-1",
+    "title": "Rinneadh cinsireacht ar ár suíomh Gréasáin. An féidir le 
húsáideoirí Brabhsálaí Tor a úsáid chun teacht air?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Cinnte is féidir le daoine 
Brabhsálaí Tor a úsáid chun teacht ar do shuímh ó áiteanna ina bhfuil 
cosc air. Go hiondúil, is leor ​<mark><a 
href=\"https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en\";>Brabhsálaí 
Tor</a></mark> a íoslódáil agus a úsáid agus beidh daoine in ann do 
shuíomh a shroicheadh. Chomh maith leis sin, cuirimid uirlisí eile ar fáil a 
chabhraíonn le daoine in áiteanna faoi chinsireacht throm an córas 
cinsireachta a sheachaint, mar shampla ​<mark><a 
href=\"https://www.torproject.org/docs/pluggable-transports.html.en\";>córais 
iompair ionphlugáilte</a></mark>. Féach ar <mark><a 
href=\"https://tb-manual.torproject.org/en-US/\";>​Lámhleabhar Bhrabhsálaí 
Tor</a></mark>, go háirithe an t-alt maidir <mark><a 
href=\"https://tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention.html\";>cinsireacht</a></mark>
 chun tuilleadh eolais a fháil.</p>"
+  },
+  "censorship-2": {
+    "id": "#censorship-2",
+    "control": "censorship-2",
+    "title": "Cuireann an suíomh is ansa liom cosc ar líonra Tor.",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Tá brón orainn nach raibh tú in 
ann cuairt a thabhairt ar an suíomh sin! Uaireanta, cuireann suímh cosc ar 
úsáideoirí toisc nach féidir leo idirdhealú a dhéanamh idir 
gnáthúsáideoirí Tor agus trácht uathoibrithe. An straitéis is fearr atá 
againn i gcás mar seo ná dul i dteagmháil go díreach le riarthóirí an 
tsuímh. Le cúnamh Dé, dhéanfadh litir den sórt seo cúis:<br />\"Dia 
dhuit! Rinne mé iarracht cuairt a thabhairt ar do shuíomh xyz.com le 
Brabhsálaí Tor, ach de réir cosúlachta cuireann sibh cosc ar úsáideoirí 
Tor. D'iarrfainn oraibh athmhachnamh a dhéanamh ar an gcinneadh seo; 
úsáideann daoine ar fud an domhain Tor lena bpríobháideachas a chosaint 
agus le troid in aghaidh na cinsireachta. Nuair a chuireann sibh cosc ar 
úsáideoirí Tor, is dócha go gcuireann sibh cosc ar dhaoine i dtíortha 
diansmachtúla atá ag iarraidh Idirlíon saor a úsáid, chomh maith le 
hiriseoirí agus taighdeoirí ar mhait
 h leo a n-aitheantas a cheilt, daoine nochta scéil, gníomhaígh, agus 
gnáthdhaoine a dhiúltaíonn lorgaireacht tríú páirtí. Molaim daoibh 
úsáideoirí Tor a cheadú ar xyz.com, mar sheasamh láidir ar son 
príobháideachais dhigitigh agus ar son saoirse Idirlín. Go raibh maith 
agat.\"<br />I gcás bancanna nó suímh íogaire eile, feictear blocáil 
bunaithe ar thíreolaíocht (má tá a fhios ag an mbanc a úsáideann tú a 
chuid seirbhísí ó thír amháin de ghnáth, agus má fheiceann siad go 
bhfuil tú ag ceangal ó thír ar an taobh eile den domhan, seans go gcuirfidh 
an banc do chuntas faoi ghlas nó ar fionraí). Mura bhfuil tú in ann ceangal 
a bhunú le seirbhís onion, féach <a href=\"#onionservices-3\">Nílim in ann 
teacht ar X.onion!</a></p>"
+  },
+  "censorship-3": {
+    "id": "#censorship-3",
+    "control": "censorship-3",
+    "title": "Conas is féidir Tor a íoslódáil má tá cosc ar 
torproject.org?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Mura bhfuil tú in ann Tor a 
íoslódáil ónár ​<mark><a href=\"https://www.torproject.org\";>suíomh 
Gréasáin</a></mark>, is féidir leat Tor a fháil trí sheirbhís GetTor. Is 
éard atá ann ná seirbhís a thugann freagra ar theachtaireachtaí le 
nascanna leis an leagan is déanaí de Bhrabhsálaí Tor, óstáilte in 
áiteanna nach ndéantar cinsireacht orthu rómhinic, mar shampla Dropbox, 
Google Drive, nó Github.</p>"
+  },
+  "censorship-4": {
+    "id": "#censorship-4",
+    "control": "censorship-4",
+    "title": "Ní féidir liom ceangal le Brabhsálaí Tor. An bhfuil mo 
líonra faoi chinsireacht?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">B'fhéidir go bhfuil do líonra faoi 
chinsireacht. Mar sin, ba chóir duit triail a bhaint as droichead. Tá roinnt 
droichead ionsuite i mBrabhsálaí Tor, agus is féidir leat iad siúd a 
úsáid trí \"Cumraigh\" a roghnú (agus na treoracha a leanúint) sa 
bhfuinneog Tor Launcher a osclaíonn an chéad uair a úsáideann tú 
Brabhsálaí Tor. Má theastaíonn droichid eile uait, tá siad ar fáil ónár 
suíomh ​<mark><a 
href=\"https://bridges.torproject.org/\";>Droichid</a></mark>. Féach ar 
<mark><a 
href=\"https://tb-manual.torproject.org/en-US/bridges.html\";>​lámhleabhar 
Bhrabhsálaí Tor</a></mark> le tuilleadh eolais a fháil.</p>"
+  },
+  "censorship-5": {
+    "id": "#censorship-5",
+    "control": "censorship-5",
+    "title": "Ní féidir liom ceangal le líonra Tor, agus ní thuigim cad 
é an fhadhb.",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Má tá fadhb agat ag ceangal le 
líonra Tor, úsáid an rogha “cóipeáil logchomhad Tor go dtí an 
ghearrthaisce.” Ansin, greamaigh an logchomhad i dtéacschomhad nó cáipéis 
eile. Is dócha go bhfeicfidh tú ceann de na hearráidí coitianta seo 
(cuardaigh na línte seo a leanas sa logchomhad):</p><h5>Earráid choitianta 
#1: Proxy connection failure</h5><p class=\"mb-3\"><pre><code> 2017-10-29 
09:23:40.800 [NOTICE] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9150 \n 2017-10-29 
09:23:47.900 [NOTICE] Bootstrapped 5%: Connecting to directory server \n 
2017-10-29 09:23:47.900 [NOTICE] Bootstrapped 10%: Finishing handshake with 
directory server \n 2017-10-29 09:24:08.900 [WARN] Proxy Client: unable to 
connect to xx..xxx..xxx.xx:xxxxx (\"general SOCKS server failure\") \n 
2017-10-29 09:24:08.900 [WARN] Proxy Client: unable to connect to 
xx..xxx..xxx.xx:xxxxx (\"general SOCKS server failure\") \n 2017-10-29 
09:24:08.900 [WARN] Proxy Client: unable to co
 nnect toxx..xxx..xxx.xx:xxxxx (\"general SOCKS server 
failure\")</code></pre></p><p class=\"mb-3\">Má fheiceann tú na línte seo i 
do logchomhad Tor, ciallaíonn siad gur theip ort ceangal a bhunú le 
seachfhreastalaí SOCKS. Má theastaíonn seachfhreastalaí SOCKS uait ar do 
líonra, deimhnigh gur chuir tú mionsonraí an fhreastalaí isteach go ceart. 
Mura dteastaíonn seachfhreastalaí SOCKS uait, nó mura bhfuil tú cinnte, 
déan iarracht ceangal a bhunú le líonra Tor gan seachfhreastalaí 
SOCKS.<p><h5>Earráid choitianta #2: Can’t reach guard relays</h5><p 
class=\"mb-3\"><pre><code> 11/1/2017 21:11:43 PM.500 [NOTICE] Opening Socks 
listener on 127.0.0.1:9150 \n 11/1/2017 21:11:44 PM.300 [NOTICE] Bootstrapped 
80%: Connecting to the Tor network \n 11/1/2017 21:11:44 PM.300 [WARN] Failed 
to find node for hop 0 of our path. Discarding this circuit. \n 11/1/2017 
21:11:44 PM.500 [NOTICE] Bootstrapped 85%: Finishing handshake with first hop 
\n 11/1/2017 21:11:45 PM.300 [WARN] F
 ailed to find node for hop 0 of our path. Discarding this 
circuit.</code></pre></p><p class=\"mb-3\">Má fheiceann tú na línte seo i do 
logchomhad Tor, ciallaíonn sé gur theip ort ceangal a bhunú leis an chéad 
nód sa gciorcad Tor. Uaireanta, ciallaíonn seo go bhfuil do líonra faoi 
chinsireacht. Bain triail as ceangal trí dhroichead; is dócha go réiteoidh 
sin an fhadhb.</p><h5>Earráid choitianta #3: Failed to complete TLS 
handshake</h5><p class=\"mb-3\"><pre><code> 13-11-17 19:52:24.300 [NOTICE] 
Bootstrapped 10%: Finishing handshake with directory server \n 13-11-17 
19:53:49.300 [WARN] Problem bootstrapping. Stuck at 10%: Finishing handshake 
with directory server. (DONE; DONE; count 10; recommendation warn; host [host] 
at xxx.xxx.xxx.xx:xxx) \n 13-11-17 19:53:49.300 [WARN] 10 connections have 
failed: \n 13-11-17 19:53:49.300 [WARN] 9 connections died in state 
handshaking (TLS) with SSL state SSLv2/v3 read server hello A in HANDSHAKE \n 
13-11-17 19:53:49.300 [WARN] 1 co
 nnections died in state connect()ing with SSL state (No SSL 
object)</code></pre></p><p class=\"mb-3\">Má fheiceann tú na línte seo i do 
logchomhad Tor, ciallaíonn sé gur theip ar Tor croitheadh láimhe TLS leis na 
húdaráis a chur i gcrích. Is dócha go réiteoidh droichead an fhadhb 
seo.</p><h5>Earráid choitianta #4: Clock skew</h5><p 
class=\"mb-3\"><pre><code> 19.11.2017 00:04:47.400 [NOTICE] Opening Socks 
listener on 127.0.0.1:9150 \n 19.11.2017 00:04:48.000 [NOTICE] Bootstrapped 5%: 
Connecting to directory server \n 19.11.2017 00:04:48.200 [NOTICE] Bootstrapped 
10%: Finishing handshake with directory server \n 19.11.2017 00:04:48.800 
[WARN] Received NETINFO cell with skewed time (OR:xxx.xx.x.xx:xxxx): It seems 
that our clock is behind by 1 days, 0 hours, 1 minutes, or that theirs is 
ahead. \n Tor requires an accurate clock to work: please check your time, 
timezone, and date settings.</code></pre></p><p class=\"mb-3\">Má fheiceann 
tú na línte seo i do logchomhad Tor, c
 iallaíonn sé go bhfuil an clog i do ríomhaire mícheart. Ba chóir duit 
socruithe an chloig a dheimhniú, an t-am, dáta, agus crios ama san áireamh. 
Ansin, atosaigh Tor. </p>"
+  },
+  "censorship-6": {
+    "id": "#censorship-6",
+    "control": "censorship-6",
+    "title": "Ní féidir liom ceangal le Brabhsálaí Tor. An bhfuil mo 
líonra faoi chinsireacht?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">B'fhéidir go bhfuil do líonra faoi 
chinsireacht. Mar sin, ba chóir duit triail a bhaint as droichead. Tá roinnt 
droichead ionsuite i mBrabhsálaí Tor, agus is féidir leat iad siúd a 
úsáid trí \"Cumraigh\" a roghnú (agus na treoracha a leanúint) sa 
bhfuinneog Tor Launcher a osclaíonn an chéad uair a úsáideann tú 
Brabhsálaí Tor. Má theastaíonn droichid eile uait, tá siad ar fáil ónár 
suíomh ​<mark><a 
href=\"https://bridges.torproject.org/\";>Droichid</a></mark>. Féach ar 
<mark><a 
href=\"https://tb-manual.torproject.org/en-US/bridges.html\";>​lámhleabhar 
Bhrabhsálaí Tor</a></mark> le tuilleadh eolais a fháil.</p>"
+  }
+
+
+}

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to