commit aaa093d8b91fa7f413ccfc3d0a4596ade3f6fcbd
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:  Tue Apr 17 04:49:47 2018 +0000

  Update translations for support-censorship
---
 ga.json | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/ga.json b/ga.json
index c9dd265ae..1e2f040dd 100644
--- a/ga.json
+++ b/ga.json
@@ -9,7 +9,7 @@
    "id": "#censorship-2",
    "control": "censorship-2",
    "title": "Cuireann an suíomh is ansa liom cosc ar líonra Tor.",
-    "description": "<p class=\"mb-3\">Sorry to hear that you can't visit 
the website you wanted! Sometimes websites will block Tor users because they 
can't tell the difference between the average Tor user and automated traffic. 
The best success we've had in getting sites to unblock Tor users is getting 
users to contact the site administrators directly. Something like this might do 
the trick:<br />\"Hi! I tried to access your site xyz.com while using Tor 
Browser and discovered that you don't allow Tor users to access your site. I 
urge you to reconsider this decision; Tor is used by people all over the world 
to protect their privacy and fight censorship. By blocking Tor users, you are 
likely blocking people in repressive countries who want to use a free internet, 
journalists and researchers who want to protect themselves from discovery, 
whistleblowers, activists, and ordinary people who want to opt out of invasive 
third party tracking. Please take a strong stance in favor of digital priv
 acy and internet freedom, and allow Tor users access to xyz.com. Thank 
you.\"<br />In the case of banks, and other sensitive websites, it is also 
common to see geography-based blocking (if a bank knows you generally access 
their services from one country, and suddenly you are connecting from an exit 
relay on the other side of the world, your account may be locked or suspended). 
If you are unable to connect to an onion service, please see <a 
href=\"#onionservices-3\">I cannot reach X.onion!</a></p>"
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Tá brón orainn nach raibh tú in 
ann cuairt a thabhairt ar an suíomh sin! Uaireanta, cuireann suímh cosc ar 
úsáideoirí toisc nach féidir leo idirdhealú a dhéanamh idir 
gnáthúsáideoirí Tor agus trácht uathoibrithe. An straitéis is fearr atá 
againn i gcás mar seo ná dul i dteagmháil go díreach le riarthóirí an 
tsuímh. Le cúnamh Dé, dhéanfadh litir den sórt seo cúis:<br />\"Dia 
dhuit! Rinne mé iarracht cuairt a thabhairt ar do shuíomh xyz.com le 
Brabhsálaí Tor, ach de réir cosúlachta cuireann sibh cosc ar úsáideoirí 
Tor. D'iarrfainn oraibh athmhachnamh a dhéanamh ar an gcinneadh seo; 
úsáideann daoine ar fud an domhain Tor lena bpríobháideachas a chosaint 
agus le troid in aghaidh na cinsireachta. Nuair a chuireann sibh cosc ar 
úsáideoirí Tor, is dócha go gcuireann sibh cosc ar dhaoine i dtíortha 
diansmachtúla atá ag iarraidh Idirlíon saor a úsáid, chomh maith le 
hiriseoirí agus taighdeoirí ar mhait
 h leo a n-aitheantas a cheilt, daoine nochta scéil, gníomhaígh, agus 
gnáthdhaoine a dhiúltaíonn lorgaireacht tríú páirtí. Molaim daoibh 
úsáideoirí Tor a cheadú ar xyz.com, mar sheasamh láidir ar son 
príobháideachais dhigitigh agus ar son saoirse Idirlín. Go raibh maith 
agat.\"<br />I gcás bancanna nó suímh íogaire eile, feictear blocáil 
bunaithe ar thíreolaíocht (má tá a fhios ag an mbanc a úsáideann tú a 
chuid seirbhísí ó thír amháin de ghnáth, agus má fheiceann siad go 
bhfuil tú ag ceangal ó thír ar an taobh eile den domhan, seans go gcuirfidh 
an banc do chuntas faoi ghlas nó ar fionraí). Mura bhfuil tú in ann ceangal 
a bhunú le seirbhís onion, féach <a href=\"#onionservices-3\">Nílim in ann 
teacht ar X.onion!</a></p>"
   },
   "censorship-3": {
    "id": "#censorship-3",

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to