Mong muốn không phải Unicode tổ hợp: nó gây ra rất nhiều vấn đề với phần mềm hiển thị tiếng Việt. :(

Tôi đã thông báo vấn đề này một cách riêng (dự án OpenOffice.org yêu cầu mỗi vấn đề được thông báo riêng):

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=81631

[Vấn đề về phông Trợ giúp sai (81612) đã được giải quyết: tôi đã hiệu chỉnh tập tin CSS, mà sẽ được hợp nhất vào mã nguồn OpenOffice.org.]

Thành viên có thấy chuỗi mờ hay không thể đọc được trong phần Trợ giúp của OpenOffice.org 2.3 thì cung cấp liên kết đến ảnh chụp màn hình nhé (hoặc gửi ảnh cho tôi). Dự án OpenOffice.org chính yêu cầu mẫu thí dụ thêm, và thông tin về lỗi này xảy ra chỉ trên Windows XP, hoặc cũng trên hệ điều hành Windows khác.

Cám ơn thành viên đã giúp đỡ. :)

On 16/09/2007, at 5:09 PM, Nam T. Nguyen wrote:

Co' le~ la` pre-composed vs combined unicode.
Nam

On 9/16/07, Minh Ngọc Lê <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Mình đã thử, với font Tahoma thì hiển thị rất tốt còn với font bitstream và sans-serif thì vẫn bị như cũ. Ngoài ra mình có làm 1 thử nghiệm kết quả là
thế này:
http://picasaweb.google.com/cumeo89/OpenOffice/photo?authkey=U- Vfl94gTj0#5110701399258509346
Không hiểu vấn đề là làm sao???
Vào ngày 16/09/2007, Clytie Siddall <[EMAIL PROTECTED]> viết:


Hay quá ! :D

(Minh cũng kiểm tra đoạn văn:


http://picasaweb.google.com/lh/viewPhoto? uname=cumeo89&aid=5110350534790164449&iid=5110350624984477698

hiển thị đẹp hơn bằng phông khác chưa?)

Mong muốn nhà phát triển sửa chữa lỗi này trong bản
xây dựng 2.3 kế tiếp (thay đổi thành Deja Vu Sans hay
phông URWVN) nhưng trong khi đợi, người dùng Windows có
thể thay đổi phông trong tập tin CSS trong thư mục «
đường_dẫn_cài_đặt/help/vi ».

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n
from Clytie

Vietnamese Free Software Translation Team
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10nAttachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho