fffffffffffffff
Vào ngày 31/03/2008, Nguyen Van Cong <[EMAIL PROTECTED]> viết:
>
> Hiện tại có thể nói rằng phần mềm oOo ngày càng đã chiếm được cảm tình từ
> phía người dùng. Đặc biệt là người việt.
> Có thể nói rằng trong một thời gian tới không xa các phiên bản sẽ dần đáp
> ứng được các khoất mắt mà người dùng đã quen dùng trong MS Office
> Một trong những khuất mắt mà người dùng còn hơi khó chịu là vấn đế hỗ trợ
> font abc trong oOo khi những tài liệu cũ dùng font abc
>
> Theo tôi thì để khắc phục vấn đề này thì ngòai cách chuyển sang font
> Unicode (Time New Roman) trực tuyến thì người dùng còn có thể áp dụng một
> mẹo nhỏ là có thể khắc phục vấn đề mất chữ "ư" trong oOo:
> 1/ Khi những tài liệu dùng font abc được mở trong oOo thì các chữ "ư" sẽ
> chuyển thành "-" hoặc một khoảng trắng " ".
> 2/ Vào menu Sửa ----> Tìm và thay thế (Ctrl+F): xuất hiện bảng tìm và thay
> thế
> 3/ Trong bảng tìm và thay thế:
> + copy kí tự "-"hoặc " " dán vào mục Tìm kiếm
> + trong vùng Thay thế bằng: gõ chữ "ư"(Font Unicode)
> 4/ Sau đó chọn Thay thế tâ
>
>
>
>

Trả lời cho