2008/12/9 Nguyen Van Cong <[EMAIL PROTECTED]>:
> Chào cả nhà !!!!
> Hiện tại em đã cài phiên bản Open Office 3.0 nhưng em gặp lỗi không chạy
> được. Cụ thể:
> Sau khi cài đặt xong, kích chạy chương trình thì máy  tính báo thiếu file:
> msvcr71.dll
> Mong các anh chị trong diễn đàn chỉ giúp !!!
Bác google đi.
Lỗi này fix từ beta 3.
keyword = "msvcr71.dll openoffice 3"

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu ( Nguyễn Vũ Hưng )
[EMAIL PROTECTED] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16dg
A brief profile: http://www.hn.is.uec.ac.jp/~vuhung/Nguyen.Vu.Hung.html

Trả lời cho