Nhưng em cài các bản Beta trước thì không báo lỗi gì cả, chỉ khi em cài
phiên bản cập nhật ngày 09/111/2008 thì bị lỗi trên.Vào ngày 09/12/2008, Nguyen Vu Hung <[EMAIL PROTECTED]> viết:
>
> 2008/12/9 Nguyen Van Cong <[EMAIL PROTECTED]>:
> > Chào cả nhà !!!!
> > Hiện tại em đã cài phiên bản Open Office 3.0 nhưng em gặp lỗi không chạy
> > được. Cụ thể:
> > Sau khi cài đặt xong, kích chạy chương trình thì máy  tính báo thiếu
> file:
> > msvcr71.dll
> > Mong các anh chị trong diễn đàn chỉ giúp !!!
> Bác google đi.
> Lỗi này fix từ beta 3.
> keyword = "msvcr71.dll openoffice 3"
>
> --
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu ( Nguyễn Vũ Hưng )
> [EMAIL PROTECTED]<[EMAIL PROTECTED]>, YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16dg
> A brief profile: http://www.hn.is.uec.ac.jp/~vuhung/Nguyen.Vu.Hung.html
>

Trả lời cho