2008/7/1 Minh Ngoc Le <[EMAIL PROTECTED]>:

> > http://ubuntucoban.googlepages.com/OpenOfficeMath.7z
> >
>
> Cá nhân mình thấy OOo Math vẫn rất khó sử dụng hơn so với MathType hay thậm
> chí các bộ soạn thảo dùng TeX, hy vọng thời gian tới chương trình này sẽ
> được cải thiện.
>
> Còn một bước dài để OOo Math có thể đẹp như MathType.
So sánh với TeX thì lại càng không thể.

OOo hỗ trợ Python là ngôn ngữ kịch bản dùng để lập trình,
và trên Python  cũng có người dùng TeX[1] rồi,

Chắc trong tương lai gần, OOo cũng sẽ xuất Math đẹp như TeX thôi

[1] http://www.pytex.org/
-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu ( Nguyễn Vũ Hưng )
[EMAIL PROTECTED]
<[EMAIL PROTECTED]>, YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16dg
Japan through an eye of a gaijin:
http://www.flickr.com/photos/vuhung/tags/fav/

Trả lời cho