Chào các thành viên và người dùng :)

http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

Linux:
Bản xây dựng DEV300_m22 (dm22) đã được tải lên máy phục vụ cộng đồng. Bản này nên bao gồm một số sự sửa chữa lỗi dịch nhỏ, và một số sự sửa chữa lỗi phần mềm mới. Có cả hai bản đầy đủ và gói ngôn ngữ.


Linux, Windows, Solaris:
Gói ngôn ngữ BEB300_m2 (3.0b2rc1) cũng đã được tải lên máy phục vụ Sun: công ty Sun chỉ xây dựng gói ngôn ngữ. Bản này nên bao gồm một số sự sửa chữa lỗi phần mềm mới: nó là một bản ứng cử phát hành (release candidate) cho OpenOffice.org 3.0.


Mac OSX (Intel và PPC):
Bản xây dựng BEB300_m1 (3.0b2rc1m1) đã được tải lên máy phục vụ cộng đồng. Bản này nên bao gồm một số sự sửa chữa lỗi phần mềm mới: nó là một bản ứng cử phát hành (release candidate) cho OpenOffice.org 3.0.


Windows:
Bản xây dựng đầy đủ DEV300_m22 và/hay BEB300_m2 nên được tải lên sớm (hôm nay, ngày mai...). Cả hai bản này nên bao gồm trình cài đặt UTF-8 hỗ trợ tiếng Việt: trình cài đặt nên hiển thị đúng. Kể từ phiên bản OpenOffice.org 3.0, trình cài đặt Windows sẽ hỗ trợ UTF-8, nhờ sự cố gắng của nhóm này. Một số nhóm ngôn ngữ khác đã cám ơn chúng ta.


BSD:
        Chưa được cập nhật.


Hãy thử bản mới, và thông báo lỗi nào ở đây (gồm có lỗi liên kết: có nhiều địa chỉ khác nhau mà cứ biến đổi).

Chúc thử vui nhé. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho