On 03/07/2008, at 5:01 PM, Hung Nguyen Vu wrote:

Bản này có những thay đổi gì?

1. Chức năng?
2. Bugfixes?
3. Bản dịch tiếng Việt?

Nếu một bản xây dựng được liệt kê trên trang tải xuống của dự án Việt hoá [1], nó chứa bản dịch tiếng Việt.

Để giải thích lại một trường hợp khó nhớ :

1. Máy phục vụ nào làm gì?

Máy phục vụ       Bản           Hệ thống        Xây 
dựng        Hợp nhất
________________________________________________________________________________________________________________________

linux.cz Đầy đủ Linux Hàng tuần Bản dịch mới được đệ trình riêng ***,
                            Windows         
        và mã nguồn mới được hợp nhất (CWS)
                            Mac (Intel)

openoffice.org và Gói ngôn ngữ Linux ~ 2 tháng Bản dịch được đệ trình cho bản phát hành, các máy nhân bản Windows mã nguồn chính để thử trước khi phát hành.
v.d. proxad.net                 Solaris

good-day.net Đầy đủ Mac OSX Hàng tuần Bản dịch được đệ trình cho bản phát hành,
                                        
            và mã nguồn mới được hợp nhất (CWS).

good-day.net Đầy đủ BSD ~ 2 tháng Bản dịch được đệ trình cho bản phát hành,
                                        
            mã nguồn chính để thử trước khi phát hành.
________________________________________________________________________________________________________________________


*** Đây là máy phục vụ duy nhất sẽ hợp nhất bản dịch được đệ trình riêng: mỗi bản có thể chứa bản dịch được cập nhật, miễn là người dịch chuyển đổi, kiểm tra và cung cấp tập tin. Các máy phục vụ khác sẽ chỉ cập nhật bản dịch trước khi phát hành (1-2 lần trong mỗi tiến trình phát hành), bất chấp xây dựng thường xuyên cỡ nào. ***


Vì vậy, mỗi bản có thuận và chống riêng, phụ thuộc vào hệ điều hành của người dùng và vị trí trong tiến trình phát hành.


2. Thay đổi OpenOffice.org như thế nào?

(a) bản dịch: để thêm vào hoặc sửa đổi bản dịch trong chương trình, người dịch truy cập các tập tin thông qua dự án, và người dùng thông báo lỗi và/hay đề nghị sự cải tiến. Một bản dịch được sửa đổi sẽ xuất hiện trong máy phục vụ linux.cz nếu tập tin mới đã được đệ trình riêng. Bản dịch mới sẽ chỉ xuất hiện trên các máy phục vụ khác một khi nó được đệ trình cho bản phát hành (1-2 lần trong mỗi tiến trình phát hành). Chương trình được phát hành (v.d. OpenOffice.org 3.0 Việt) sẽ chứa bản dịch mới nhất vào ngày tới hạn đệ trình (đối với OpenOffice.org 3.0, tuần này, dù có một bước cập nhật nhanh trong ngày 4-7 tháng này).

(b) mã nguồn: chức năng mới và sự sửa lỗi được tạo riêng trong gói mã nguồn được gọi như là CWS (vùng làm việc con). Sau khi thử được, mỗi CWS được hợp nhất trong mã nguồn chính: mỗi bản trên máy phục vụ linux.cz và good-day.net (Mac) thường chứa một số sự sửa lỗi mới, và có thể chứa chức năng mới. Sự sửa lỗi được thông báo dùng Bộ Theo dõi Vấn đề [2]. Chức năng mới được thêm bởi nhà phát triển, đôi khi do Vấn Đề yêu cầu tính năng được đệ trình bởi người dùng.


3. Làm sao tìm biết bản mới chứa những thay đổi nào?

Theo dõi hộp thư chung phát triển và/hay Bộ Theo dõi Vấn đề. Trước khi phát hành, cũng có một trang Wiki diễn tả những chức năng mới cần thử.

Ghi chú : bản 3.0b2rc1 và DEV300_m22 (một khi tải lên) cho Windows nên chứa trình cài đặt hỗ trợ UTF-8. Đây là thay đổi quan trọng nhất cho người dùng Windows.

Bản dịch là hoàn toàn (cho mọi nền tảng), gồm có phần Trợ giúp. Cũng có một số sự sửa lỗi gõ và cú pháp. :)

Mong thông tin này có ích. :)


2008/7/3 Clytie Siddall <[EMAIL PROTECTED]>:

Chào các thành viên và người dùng :)

http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

Linux:
Bản xây dựng DEV300_m22 (dm22) đã được tải lên máy phục vụ cộng đồng. Bản này nên bao gồm một số sự sửa chữa lỗi dịch nhỏ, và một số sự sửa chữa lỗi phần mềm mới. Có cả hai bản đầy đủ và gói ngôn ngữ.


Linux, Windows, Solaris:
Gói ngôn ngữ BEB300_m2 (3.0b2rc1) cũng đã được tải lên máy phục vụ Sun: công ty Sun chỉ xây dựng gói ngôn ngữ. Bản này nên bao gồm một số sự sửa chữa lỗi phần mềm mới: nó là một bản ứng cử phát hành (release
candidate) cho OpenOffice.org 3.0.


Mac OSX (Intel và PPC):
Bản xây dựng BEB300_m1 (3.0b2rc1m1) đã được tải lên máy phục vụ cộng đồng. Bản này nên bao gồm một số sự sửa chữa lỗi phần mềm mới: nó là một bản
ứng cử phát hành (release candidate) cho OpenOffice.org 3.0.


Windows:
Bản xây dựng đầy đủ DEV300_m22 và/hay BEB300_m2 nên được tải lên sớm (hôm nay, ngày mai...). Cả hai bản này nên bao gồm trình cài đặt UTF-8 hỗ trợ tiếng Việt: trình cài đặt nên hiển thị đúng. Kể từ phiên bản OpenOffice.org 3.0, trình cài đặt Windows sẽ hỗ trợ UTF-8, nhờ sự cố gắng của nhóm này. Một số nhóm ngôn ngữ khác đã cám ơn chúng ta.


BSD:
   Chưa được cập nhật.Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

[1] http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

[2] http://www.openoffice.org/issues/Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho