Ja, det finns redan beslut på det.
Vem kan verkställa detta?

Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

> Något jag undrar över är varför hemsidan är öppen för anonyma
> redigeringar. Vi har tydligen redan haft påhälsning av
> proxyredigeringar, helt i onödan. Stäng anonym redigering och kräv
> kontoregistrering, tycker jag.
>
> --
> Stefan Berg
> PGP public key ID: 0xD355A161
> http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=0xD355A161
>
>
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till