Jag tycker ditt förslag är jättebra!

Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")> Jag kan ta tag i det här, det sköts via bugzilla. Först måste vi dock
> tänka
> efter lite. Mitt förslag är att vi gör följande förändringar:
> 1. Vi skapar användargruppen "Medlemmar" som har samma rättigheter som
> gruppen "Användare" eller kanske hellre "Autoconfirmed"  (de vill säga
> användare som varit registrerade i fyra dagar). Administratörer kan lägga
> till användare i gruppen "medlemmar"
> 2. Vi inför namnrymden "projekt:"
> 3. Vi stänger av redigering, filuppladdning och andra rättigheter för alla
> utom "administratörer" och "medlemmar"
> 4. Vi tillåter dock redigering för alla utom oinloggade i namnrymden
> "projekt:" eftersom vi kanske vill ha hjälp av wikipedianer med böcker och
> dylikt.
>
> Vad tror ni andra om detta? Jag vill inte skicka in massa ändringar till
> bugzilla om det inte är klart att alla (eller åtminstonne styrelsen) står
> bakom idéerna.
>
> /Micke
>
> Den den 26 juni 2008 19:19 skrev Stefan Berg <[EMAIL PROTECTED]>:
>
>> Den 2008-06-26 19:08, Mikael Nordin skrev:
>> > Det vi egentligen borde göra är att stänga wikin för redigering för
>> alla
>> > utom admins och sedan skapa en ny användargrupp kallad "Medlemmar" som
>> > tillåts redigera. Administratörer kan sedan göra folk till medlemmar i
>> > den gruppen (fungerar på samma sätt som med tillbakarullare på WP).
>> > Medlem i den gruppen får den bli som skickar mejl och ber om det och
>> som
>> > har en e-postadress angiven hos föreningen att kontrollera emot. På så
>> > sätt lever vi upp till det styrelse beslut som redan fattats i frågan.
>>
>> Wikin måste kanske kopplas bort från SUL eftersom man automatiskt får
>> behörighet om man registrerar sig i något projekt.
>>
>> Tar du tag i detta, Micke? Du verkar ha koll på vad som ska göras.
>>
>>
>> --
>> Stefan Berg
>> PGP public key ID: 0xD355A161
>> http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=0xD355A161
>>
>>
>> _______________________________________________
>> WikimediaSE-L mailing list
>> WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>>
>
>
>
> --
> -------------------------------------
> Meddelande till FRA:
> ????? ????? ?? ???? ?????
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till