Stefan Berg wrote:

> Den 2008-11-05 11:00, Stefan Berg skrev:
> > Skulle de inte kunna utgå från
> > http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikil%C3%A4nkar och bearbeta den?
> 
> Jag menade förstås http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Nyb%C3%B6rjarkurs


Det skulle "de" säkert kunna göra, men kruxet var att "de" ville 
att någon av oss skulle göra jobbet, gärna mot ersättning.  Så om 
du har möjlighet och lust att göra en sådan handbok, så kan du 
höra av dig till Pernilla.

Jag kan nämna att den engelska handbok som finns till den fria 
programvaran OpenOffice.org nyligen har blivit översatt till 
svenska och finns att köpa på http://www.openofficeguiden.se/

Den översättningen har, om jag förstått rätt, tillkommit med stöd 
från Internetfonden, samma fond som sponsrar Wikipedia Academy och 
Pernillas projekt Webbstjärnan.

Att göra sådana översättningar till svenska, gör Internet bättre i 
Sverige, och att stödja sådant är Internetfondens ändamål.  
Pengarna kommer av överskottet från försäljning av .SE -domäner.

Den 18 mars är deras nästa ansökningsdatum, så till dess ska vi 
fundera ut något nytt (stort) projekt som vi vill ha stöd för.  
Men den här svenska handboken för Mediawiki är ett litet snabbt 
jobb som någon kunde ordna nu snart.-- 
  Lars Aronsson ([EMAIL PROTECTED])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till