On Jan 9, 2010, at 11:18, Lars Aronsson <l...@aronsson.se> wrote:

> Jag påbörjade en wiki-sida hos Wikimedia Sverige, som jag
> vill ha hjälp med. Det handlar om att bevaka, studera och
> besvara remisser från svenska staten och andra.
>
> http://se.wikimedia.org/wiki/Remisser
>
> Min tanke är att ha denna sida som en verkstad, där vi
> noterar vilka remisser som är aktuella, noterar intressanta
> punkter i de dokument det gäller, formulerar invändningar
> och överväger vilka remisser vi ska skicka svar på.
>
> Själva undertecknandet och avsändandet av remissvar i
> föreningens namn måste vara ett beslut från styrelsen,
> men alla kan delta i verkstaden. Det stora arbetet är
> att läsa igenom statliga utredningar och andra dokument,
> som är underlag för remisser.
>
> Föreningen Wikimedia Sverige är partipolitiskt obunden,
> enligt första meningen i våra stadgar. Men vi arbetar för
> att "göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor",
> och detta kan man åstadkomma genom att lämna konstruktiva
> synpunkter när de efterfrågas.
>
> Redan 15 januari (kommande vecka!) är det slutdatum för
> utbildningsdepartementets remiss om "Leveransplikt för
> elektroniska dokument". Leveransplikt av tryckta böcker
> är ju det system som fyller på Kungliga biblioteket, och
> att ordna motsvarande för elektroniska dokument kan
> alltså bli avgörande för hur "alla människor" i framtiden
> kan få "kunskap fritt tillgänglig". Men är det liggande
> förslaget bra som det är? Vilka brister borde vi
> påpeka? Det är 217 sidor att läsa i dokumentet. Vem har
> tid över i helgen att göra det, och anteckna på
> wiki-sidan vad som är bra eller dumt i dokumentet?
>
>
> --  
>  Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
>  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se
>
>

Spännande. Jag har inte tid att roa mig med detta just den här helgen  
men framtida texter ser jag fram emot att hjälpa till med!

Mvh
Jobjörn Folkesson

>
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till