Nyligen passerade slutdatum för några remisser, utan att vi
hade börjat skriva på något svar. Jag har flyttat över dem
till arkivsidan. Hittills har föreningen inte besvarat en
enda remiss. Intresset för att delta i läsandet av dokument
och skrivandet av svar har varit mycket nära noll.

http://se.wikimedia.org/wiki/Remisser

Nu i februari är det slutdatum för Kulturdepartementets
promemoria om statligt stöd till kulturtidskrifter.
Har vi några synpunkter på det?


-- 
  Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till