Medlemmar i Wikimedia Sverige,

Två remissrundor är aktuella just nu. Finns det några synpunkter, som vi 
borde
skicka in som svar? Länkar till dokument finns på sidan
http://se.wikimedia.org/wiki/Remisser

Den 30 september är stoppdatum för en EU-rundfråga om kulturarvet på nätet.

Den 22 oktober är stoppdatum för en remiss om svenska lagen om elektronisk
kommunikation (LEK) där EU:s "telekompaket" som implementeras.

Detta är alltså sista datum för att skicka in ett färdigformulerat svar.
Läsa igenom dokumenten, notera vad som är bra eller dåligt, samt formulera
ett svar bör man alltså ha gjort i god tid dessförinnan. Alla medlemmar kan
delta i detta arbete. Alla kan också skicka in svar på remisser på egen 
hand.
Men det är bara föreningens styrelse som kan skicka in remissvar i
föreningens namn.

Om du känner till fler remissomgångar som kan vara intressanta för Wikimedia
Sverige och vår strävan att stödja fri kunskap, så kan du själv anteckna dem
på samma sida, eller kontakta mig så hjälper jag till.


-- 
   Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
   Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till