"Morten W. Petersen" <[EMAIL PROTECTED]> writes:


> Prøvde det, og det funka. Ser ut til at det er problemer med Debian igjen,
> *host,host* ;).
> 
Jeg bruker Red Hat 6.2 akkurat nå.

> Seriøst, funker helt fint her.

Hm. Og du fulgte samme prosedyre? Da må jeg nok ringe deg :)

-- 
 Erik Enge

_______________________________________________
Zope maillist  -  [EMAIL PROTECTED]
http://lists.zope.org/mailman/listinfo/zope
**   No cross posts or HTML encoding!  **
(Related lists - 
 http://lists.zope.org/mailman/listinfo/zope-announce
 http://lists.zope.org/mailman/listinfo/zope-dev )

Reply via email to