Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Problémát okoz annak eldöntése, hogy az előtársasági időszakról
benyujtandó bevallások esetén melyik nap a bevallási időszak
utolsó napja.

Sajnos az ez ügyben megjelent APEH iránymutatásokban ellentmondást
vélünk felfedezni.

Az 2002/43. APEH iránymutatás második bekezdése szerint:
"Az előtársasági lét a gazdasági társaság cégjegyzékbe való
bejegyzésének napját megelőző napig (...) tart."

Ugyanakkor a számviteli törvény 11.§. (5) bekezdése egyértelműen
az üzleti év mérlegfordulónapjának nevezi a bejegyzés napját.
A jegyzett tőkét csak ezen a napon lehet könyvelni, (35.§. (3)-(4) bek.)
vagyis az előtársaságnak a bejegyzés napját megelőző napon még nincs
könyv szerinti jegyzett tőkéje.

Az 1999/124. APEH iránymutatásban egyértelmű a fogalmazás,
mely szerint " ... azokat a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetre kiható
eseményeket, amelyek a cégbejegyzés napján történtek, az előtársasági
időszakról készült beszámoló összeállítása során kell figyelembe venni."

Bár ez az iránymutatás még az előző számviteli törvényre hivatkozik,
következtetése - tekintve, hogy az új (2002.évi C.) törvényben is
hasonló megfogalmazas szerepel - ma is helytálló. Erre utal az is, hogy
ezt az iránymutatást az AEÉ 2002/8-as számában megerősítették.

Az előzőek alapján tehát kérdésünk, hogy az előtársasági időszakról
benyujtandó beszámolóban  valamint bevallásokban melyik az utolsó nap,
A bejegyzés előtti nap (2002/43 Iránymutatás szerint)
vagy a bejegyzés napja (1999/124 Iránymutatás szerint)   ?

Szerintünk kívánatos lenne a két iránymutatás vélt vagy valós
ellentmondását feloldani, más adózók számára is hozzáférhető
módon.

Tisztelettel:
  Kiss Ferenc
  Fermalex Kft_______________________________________________
Akta mailing list
[EMAIL PROTECTED]
http://openforum.hu/mailman/listinfo/akta

Antwort per Email an