Buồn buồn "cảm khái Kim Dung" cái chơi, chứ ai dám gò ép (có gò cũng không
ép được). Tới chừng nào người ta bỗng một sáng thức dậy thấy trong lòng nổi
đóa, đè cái máy tính ra format thành ext4 thì cuộc ... cách mạng mới thực
sự thành công hehe.

2016-04-26 22:17 GMT+07:00 Anh K. Huynh <xky...@gmail.com>:

>
> Bác ơi!
>
> Cái mình thấy lợi mà người ta không thấy lợi, thì chắc gì người ta làm! Ở
> các trường thì tù mù về Linux, thu chi nhiều khoản, chưa kể đổi qua Linux
> thì một đống người làm Windows mất việc...
>
> Cho tới khi nào không phải bác cháu đi kêu gọi khởi nghĩa, mà chính mấy
> ông hiệu trưởng đó lên cơn nghiện không chịu nổi, lê lết bò ăn dầm nằm đề ở
> nhóm thư của ArchLinuxVn hàng tháng trời mong được cài Linux thì khi đó anh
> em mới có việc làm ạ!! Có cung có cầu thôi, cưỡng ép chi mệt bác!
>
>
> On Tue, 26 Apr 2016 07:43:56 -0700 (PDT)
> maikhai <mkh...@gmail.com> wrote:
>
> > Lâu lâu vẫn nhận thông báo của HanoiLUG, hôm nay kích chuột vào đọc
> > thấy họ vừa cài Ubuntu cho mạng của DH Thăng Long. Thật vui qúa.
> > Giống hồi xưa Hàn Thế Thành phun cái hồ lô Debian cho DHSPSG, thời mà
> > Linux còn rất xa lạ với nhiều người.
> >
> http://thuvientlu.blogspot.com/2016/02/chuyen-sang-ubuntu-1404-lts.html?view=classic
> > Hoan hô M.Vũ Đỗ Quỳnh! Các members Arch Saigon tính cái gì cho xôm
> > xôm được không hè?
> >
>
>
>
> --
> Anh K. Huynh
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to a topic in the
> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this topic, visit
> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/AVHSxm2PKkk/unsubscribe.
> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160426221742.316ed302%40icy.bar
> .
>-- 
m k h _ s g n

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdN%3De1Df0NYR90%3DA%3Df-86V4g8Y5RqBqT2WE8Ucm1BQMTWA%40mail.gmail.com.

Trả lời cho