Hola,

Si intento entrar amb el login gràfic lightdm, surt immediatament i em
torna a la pantalla de login.  Al fitxer .xsession-errors hi ha les
següents línies

dbus-update-activation-environment: setting 
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
dbus-update-activation-environment: setting DISPLAY=:0
dbus-update-activation-environment: setting XAUTHORITY=/home/ernest/.Xauthority
/etc/X11/Xsession: 43: export: és: bad variable name

O sigui, entenc que algú està intentant exportar la variable "és", i com
que "és" no és un nom de variable vàlid, la sessió X s'atura en aquest
punt.

En el .xsessionrc només hi tinc això:

if [ -r "${HOME}/.environment" ]; then
    . "${HOME}/.environment"
fi

I en el .environment he vist que si comento la línia

export LANG="ca_ES.UTF-8"

l'error desapareix.  A partir d'aquí ja no sé a on mirar.  Alguna idea?

Respondre per correu electrònic a