Antoni Villalonga <frikimas...@gmail.com> writes:
> Em sembla que alguna comanda dona un error i aquest s'acaba parsejant
> malament, resultant un error extrany.

Sí, era aquesta línia:

export GPG_TTY=$(tty)

L'ordre tty tornava el text "no és un tty", de manera que després de
la substitució quedava

export GPG_TTY=no és un tty

per tant, l'intèrpret assignava a la variable GPG_TTY el valor "no" i
després intentava exportar les variables "GPG_TTY", "és", "un" i "tty".

Quan estava en anglès no era un error perquè feia

export GPG_TTY=not a tty

i les variables "a", i "tty" són vàlides.

La solució és posar-ho entre cometes

export GPG_TTY="$(tty)"

Respondre per correu electrònic a