Hola Ernest,

> Sí, era aquesta línia:
> 
> export GPG_TTY=$(tty)
> 
> ...
> 
> La solució és posar-ho entre cometes
> 
> export GPG_TTY="$(tty)"

Anava a suggerir-te que per aquestes coses provis el shellcheck
però veig que la recomanació que dóna és diferent:

In gpg-tty.sh line 2:
export GPG_TTY=$(tty)
       ^-- SC2155: Declare and assign separately to avoid masking return values.

No tinc clar si t'hauria ajudat a trobar el problema però a mi
m'ha estat d'ajuda en diverses ocasions fer cas de les seves
recomanacions.

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁  Alex Muntada <al...@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer - log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature

Respondre per correu electrònic a