Alex Muntada <al...@debian.org> writes:
> Anava a suggerir-te que per aquestes coses provis el shellcheck
> però veig que la recomanació que dóna és diferent:
>
> In gpg-tty.sh line 2:
> export GPG_TTY=$(tty)
>        ^-- SC2155: Declare and assign separately to avoid masking return 
> values.
>
> No tinc clar si t'hauria ajudat a trobar el problema però a mi
> m'ha estat d'ajuda en diverses ocasions fer cas de les seves
> recomanacions.

Gràcies... no coneixia aquesta eina.  Aquest cop ho he trobat activant
l'opció set -x a l'inici de l'script.  Aquesta opció mostra l'expansió
de la línia d'ordres abans d'executar-se, i amb això he vist de seguida
on era l'error.

Respondre per correu electrònic a