Probablement consisteix a que copia en blocs de 1M per exemple, i
l'últim tram és un bloc més petit que 1M. El cas és que el rendiment
és molt superior tal i com diu en l'enllaç. Prova això a veure si
millora la transferència al usb en qüestió. I em sona que amb algun
tipus de usb m'ha passat això, i que amb altres no

Respondre per correu electrònic a