Està documentat en algun lloc el comportament del «bs» per a blocs
incomplets?
__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 10/5/19 a les 11:09, Pedro ha escrit:
> Probablement consisteix a que copia en blocs de 1M per exemple, i
> l'últim tram és un bloc més petit que 1M. El cas és que el rendiment
> és molt superior tal i com diu en l'enllaç. Prova això a veure si
> millora la transferència al usb en qüestió. I em sona que amb algun
> tipus de usb m'ha passat això, i que amb altres no
> 

Respondre per correu electrònic a