2019-05-16, 16:59 (+0200); tictacbum escriu:
> foo=1 ; echo $foo
> 
> creac que cal el punt i coma perquè avaluï l'assignació

Amb punt i coma és com fer-ho en línies separades, no es destrueix
l'assignació:

$ echo $foo

$ foo=1 ; echo $foo
1
$ echo $foo
1
$

> si crides un script en comptes de echo si que funciona perquè crea una
> subshell em sembla.. potser algú sap millor que passa realment

Doncs, sí, tens raó...

$ foo=1 sh
$ echo $foo
1
$ exit
$ echo $foo

$

pot ser que crei un entorn per al procés fill, però com que echo no
s'executa en un altre procés, en aquest cas no fa cap efecte.

Salut

Respondre per correu electrònic a