On Thu, 16 May 2019 at 17:10, Ernest Adrogué <n...@posteo.de> wrote:

> 2019-05-16, 16:59 (+0200); tictacbum escriu:
> > foo=1 ; echo $foo
> >
> > creac que cal el punt i coma perquè avaluï l'assignació
>
> Amb punt i coma és com fer-ho en línies separades, no es destrueix
> l'assignació:
>
> $ echo $foo
>
> $ foo=1 ; echo $foo
> 1
> $ echo $foo
> 1
> $
>
> > si crides un script en comptes de echo si que funciona perquè crea una
> > subshell em sembla.. potser algú sap millor que passa realment
>
> Doncs, sí, tens raó...
>
> $ foo=1 sh
> $ echo $foo
> 1
> $ exit
> $ echo $foo
>
> $
>
> pot ser que crei un entorn per al procés fill, però com que echo no
> s'executa en un altre procés, en aquest cas no fa cap efecte.
>

El que puc aportar és que si es vol un valor de variable permanent després
de sortir de l'embolcall es fa:

export foo=1; sh
$ echo $foo
1
$ exit
$ echo $foo
1

>
> Salut
>
>

-- 
--
Salutacions...Josep
--

Respondre per correu electrònic a