2019-05-16, 17:21 (+0200); Josep Lladonosa escriu:
> El que puc aportar és que si es vol un valor de variable permanent després
> de sortir de l'embolcall es fa:
> 
> export foo=1; sh
> $ echo $foo
> 1
> $ exit
> $ echo $foo
> 1

Sí, però en aquest cas el que volia és el contrari: modificar l'entorn
d'aquella ordre en concret i prou.

De totes maneres punts extra per utilitzar la paraula embolcall ;)

Salut

Respondre per correu electrònic a