2019-05-16, 18:11 (+0200); Eloi escriu:
> En aquest cas no funciona perquè la comanda echo no està realment
> accedint a l'entorn sinó que és el propi shell qui fa la substitució
> *abans* d'executar la comanda.

Sí, exacte... amb aquest exemple que havia posat no es pot veure si es
modifica o no l'entorn.

Salut.

Respondre per correu electrònic a