El 16/5/19 a les 17:10, Ernest Adrogué ha escrit:
> Amb punt i coma és com fer-ho en línies separades, no es destrueix
> l'assignació:
>
> $ echo $foo
>
> $ foo=1 ; echo $foo
> 1
> $ echo $foo
> 1
> $

Lligant-ho amb l'explicació que he fet a l'altre correu i per
completar-la, aquesta construcció (que com bé s'ha dit és equivalent a
executar-les en dues línies separades) crea la variable *només* a
l'entorn del shell actual. Això fa que funcioni en el cas de l'echo,
perquè la substitució la fa el propi shell, però la variable d'entorn no
està disponible per al procés fill:

$ foo=1; env | grep ^foo=

Aquesta combinació no torna res, a menys que es precedeixi l'assignació
amb 'export'.


Respondre per correu electrònic a