האמת שאני כמעט שכחתי מהאספה היום אבל אני אגיע.
אני קיבלתי על כך הודעה בדואר שזו הדרך הרשמית והחוקית להודיע על האסיפה.
בעבר אמרתי שאני מוכן להבחר לוועד אבל לצערי עלי להסיר את מועמדותי.
הסיבות לכך הן אישיות ולא טענות אלו או אחרות כלפי העמותה.
חבל לי שאין מספיק מתנדבים לעמותה ואם היה לי זמן הייתי מתנדב כמו בעבר.
אני מאד שמח שדותן התנדב.
לדותן: עד כמה שידוע לי החלטה על מעמד של חבר מתבצעת על ידי חברי הועד
ונאמרת בע"פ.
לאחר מכן (או לכל היותר במועד חידוש החברות) תקבל כרטיס חבר חדש בו רשום
סטטוס חבר ולא סטטוס ידיד.

-- 
אורי עידן


Shlomi Fish wrote:
> Hi!
>
> I'd like to note that I'm running (again) for the comptrollers' committee. 
> Don't take my word for it, but I believe this is also the case for Adir.
>
> Regards,
>
>    Shlomi Fish
>
> ---------------------------------------------------------------------
> Shlomi Fish   [EMAIL PROTECTED]
> Homepage:    http://www.shlomifish.org/
>
> Chuck Norris wrote a complete Perl 6 implementation in a day but then
> destroyed all evidence with his bare hands, so no one will know his secrets.
>
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
> For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
>
>
>  ---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

לענות